19 - Blessures & klachten
Hoofdstuk 19 - Paragraaf 4
19. Blessures & klachten

19.4 Schedel en gezicht

Bijzondere uitstralende klachten hebben altijd betrekking op zenuwen. Maar pijn kan zich ook langs slagaderen verplaatsen en minder goed langs aderen. Verder natuurlijk langs alle structuren waarin pijnsensoren zitten.

Inklemming
Inklemming op plaatsen waar ze uittreden uit de schedel. Per inklemming moet dit worden bekeken. In mijn praktijk behandelde ik eens een pianiste die in een te strak gespannen achterhoofdspiertje de achterhoofdszenuw had ingeklemd. Behandeling van die spier met acupunctuur genas haar direct.

Ontstekingen
Ontsteking van de zenuwen, zoals bij neuritis, gordelroos, herpes simplex (met de beruchte blaasjes). Hier moet medicamenteus worden ingegrepen . Ontstekingen van de lippen kunnen ontstaan hetzij door virus, schimmels of bacteriŽn. Deze laatsten stralen vooral uit in hun omgeving.

Littekenweefsel
Littekenweefsel op plaatsen waar eens een letsel heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld is als een zenuw is doorgesneden of ernstig beschadigd zoals door een harde klap op de lippen. De uiteinden van deze doorgesneden zenuw zullen elkaar op die plaats als het ware opzoeken en uitgroeien, uitspruiten a.h.w. Het verschijnsel heet dan ook 'sprouting'. Een dergelijke 'samenkluwing' van deze uiteinden heet een conglomeraat en kan werken als een pijnzender. Neuraaltherapie van het litteken of een kleine ingreep kunnen de klacht herstellen.

Referred pain
Referred is afgeleide pijn met als oorzaak klachten elders. Kan afkomstig zijn van binnenuit de schedel. Bij hardnekkige klachten is een MRI noodzakelijk.
Referred pain zijkant van het hoofd:
Referred pain aan de zijkant van het hoofd kan worden veroorzaakt door klachten in het schoudergewricht aan die zijde. Meer uitgebreid kijken we naar de 'meridiaan', de denkbeeldige multi~structurele verbindingslijn die de structuren aan de zijkant van het lichaam verbindt. Zoals de galblaas~meridiaan.

Daarmee bedoel ik dat je multidimensionaal door het lichaam heen moet kijken of denken. Dus niet alleen naar de huid maar ook de lagen eronder: Bindweefsel/ spieren/ bot/ zenuwen/ bloedvaten/ klieren/ inwendige organen als maag, galblaas etc. Slechts door diep te voelen met de vingertoppen onder rek kan een behandelaar dit opsporen, samen met andere medische testen zoals MRI, bloed, etc. etc.Referred pain voorkant van het hoofd:
Referred pain voorkant van het hoofd kan worden veroorzaakt door klachten aan en rond het borstbeen. Zoek zelf met de vingers diep tussen de ruimtes tussen de ribben tegen het borstbeen aan.'Meridiaan' is hier vooral de maag~meridiaan, vooral als de klachten vůůr over het gebit lopen.

Referred pain achterkant van het hoofd:
Blaasmeridiaan is de virtuele verbindingslijn vanaf onder de voetzool, langs de achterzijde van de benen (ischiaszenuw ), bil, rug, nek, achterhoofd en dan naar voor op het voorhoofd bij de wenkbrauw. Dat houdt in dat b.v. een stoornis in en rond de blaas allerhande klachten kan vertonen in en rond het beschreven gebied. Ook zeer diep gelegen klachten. Dat houdt in dat een arts ook aan de voorzijde in de buik moet zoeken, tot zeer diep en zeer laag. Omgekeerd kan een klacht aan het achterhoofd de gehele blaasmeridiaan treffen.

Meridiaan
Een meridiaan is weliswaar een virtuele verbindingslijn maar is neurofysiologisch gezien zeer goed te ontleden en te verklaren. Bij de embryonale uitgroei van de somieten (samengekomen en groeiende zaad~en eicel) vanuit het hersenstamgebied, groeien alle structuren alle kanten op en vormen niet slechts romp, hoofd, armen en benen, maar daarbinnen ook alle soorten weefsel: huid, bindweefsel, spieren, organen, vliezen, zenuwstelsel, bloedvaten,lymphevaten, bot etc. Vanaf de plaats waar ze vandaan groeien blijven ze altijd bij elkaar horen, vaak op ver van elkaar gelegen plekken. Denk hierbij aan de lichaamssegmenten.

Een simpel voorbeeld de zijkant van je voeten zijn in de hersenen ook aan de zijkant gehuisvest. Vanuit de hersenen zullen de zenuwstructuren die naar de zijkant van de voeten verlopen, de gehele weg in de zijkanten van het ruggemerg liggen. Klachten vanuit de wervelkolom, zoals wervelschade en zenuwinklemming: lees nekklachtenOnderkin en hals:
Klachten hier moeten extra serieus worden genomen. Onder de onderkaak kan men de tongbodem voelen waarop de tongspier is aangehecht. Meer naar de hals toe kan men het tongbeen voelen, zie eerder. Vanaf de onderkaakhoek ga je met duim en wijsvinger enkele centimeters naar binnen. Steek je nu de tong uit of slik je, dan voel je het tongbeen. Bij pijn in deze manoeuvre direct naar de huisarts gaan. Onder/ achter de kaakhoek bevinden zich de hals~lymfeklieren, dus voor/opzij aan de hals. Zijn dezen opgezet dan is er onraad.

Aan de voorzijde van de hals bevindt zich het strottehoofd. Voor afbeeldingen van tongbeen etc. zie eerder. Indien er in dit gebied ergens spontane en vooral ook drukpijn optreedt, direct naar de huisarts gaan.Vooral als er ook slikklachten zijn of ademproblemen. Allerhande stucturen, zoals spieren lopen vanaf het tongbeen via de onderkaak naar het sleutelbeen. En daartussen bevinden zich bloedvaten, zenuwen en klieren. Het hoeft geen betoog dat dit een cruciaal en kwetsbaar gebied is.


19.4 Schedel en gezicht