57 - Directieschouder
Hoofdstuk 57 - Paragraaf 1
57. Directieschouder

57.1 Directieschouder

Directieschouder.
N.B. Vergelijk de trombonisten- draagschouder


‘De dirigentenschouder’ is een typische beroepskwaal.

De deftige naam luidt:
peri arthritis humero (claviculo) scapularis, hetgeen beduidt:
Peri=rondom
Arthritis=gewrichtsontsteking
Humero=van de bovenarm
Scapularis= van het schouderblad.

Alleen het sleutelbeen ontbreekt hier dus dat had er nog tussen gemoeten.
Zie ook hoofdstuk hulpmiddelen nr.39.

Je staat of zit een paar uur per dag, vaak dagelijks, voor een orkest, band etc.. Daarbij worden de anti- zwaartekracht- spieren van schouders en bovenarmen bovenmatig belast.
Grotere bewegingen worden met kleine afgewisseld en eindeloos herhaald.

Tonus- of spanningsverhoging
Door de voortdurende aanspanning van deze spieren, waarbij we vooral noemen de M. Trapezius/ monnikskapspier bovenste deel; M.Supraspinatus en M. Deltoďdeus /deltaspier, beiden schouderkop-heffers, worden de brachiale zenuwplexus functie en de doorbloeding van het gebied belemmerd. Nek- schouder - en armklachten zijn dikwijls het gevolg .
Zie illustratie 57a:

Zie verder de illustratie 57b : van schouder- en bovenarmheffers.

Daarnaast wordt een behoorlijk beroep gedaan op de zgan Rotator-cuff-groep, dat is de groep draaispieren van de bovenarmkop, Mm. Infraspinatus, Teres minor, Teres major en ook de Subscapularis, welke laatste van de binnenkant van het schouderblad af komt . Ze lopen allen vanaf het schouderblad naar de bovenarm.

Tendinitis:
In de pezen en aanhechtingen ervan aan het botvlies van de kleinere schouderkop-spiertjes kan een peesontsteking ontstaan: tendinitis

Bursitis:
Ook kan er kalkvorming optreden. In de peesjes maar ook in de beide of 3 slijmbeurzen ( Bursae Coracoďdea/1 en sub-Acromio/2- Deltoďdea/3) die rond de schouders vastzitten. Zij hebben beide een smerende functie als een soort flexibel kussen -bufferlaag onder de spierlagen. Ook de slijmbeurzen/ bursae kunnen ontstoken raken.
Tenslotte kan de schouder helemaal vast komen te zitten, muurvast . Dat heet een ’frozen shoulder’.
Door de pijn bij het bewegen kunnen de spieren functiebeperkingen krijgen en gaan slinken: atrofie. Krachtverlies is het gevolg. Vooral van de deltaspier.


Symptomen directieschouder:

 • Vage pijn bij het bewegen die heftiger kan worden.
 • Problemen bij het erop liggen. Nachtpijn. Dat is een verschijnsel van acute klachten.
 • Heftige, stekende pijn die kan uitstralen naar de vingers, maar ook rondom, als een ster rond het schoudergewricht.
 • Bewegingsbeperkingen ontstaan in het naar buitenwaarts en binnenwaarts draaien van de schouderkop. Ook het zijwaarts heffen wordt beperkt en pijnlijk. Vooral als je de handrug naar boven houdt.
 • Pijnlijke trajecten:

  Painful Arc:
  Deze kan in het begin al aanwezig zijn in het lage traject maar het pijnlijke traject kan ook pas boven de 60o heffen optreden.
  .Kraken/ crepiteren kán duiden op kalkvorming in slijmbeurzen en/of peesjes.
  .De zaak kan escaleren als de belangrijkste schouderheffer: de M.supraspinatus niet meer goed doorbloed wordt en calcificatie ondergaat.
  .Afscheuren kan zelfs het gevolg zijn bij onverwachte snelle bewegingen of tillen. De M.biceps neemt dan een taakdeel over van de dragende functie.

  Illustratie 57c:

  Het schoudergewricht
  bestaat uit 3 delen: het sleutelbeen, het schouderblad en de bovenarmkop zelf. Samen bepalen ze de uitslag van 180o die nodig zijn om de arm geheel omhoog gestrekt te krijgen. Echte slijtage komt niet zoveel voor in de schoudergewrichten. Ik bedoel hiermee arthrosis deformans.
  De gewrichtskom van het schouderblad is niet compleet en is door een kraakbeenring voorzien van extra draagvlak-ring rondom. De spieren houden mede hierdoor de kop in de kom, samen met de bandjes en het kapsel.

  Zie de illustratie 57d : de botstukken.

  Tussen de gewrichtsonderdelen bevinden zich ligamenten, bandjes van bindweefsel die de zaak bijeen houden.
  Zie de afbeelding van de bandjes.
  Belangrijk zijn de kapsels rond de gewrichten, die kunnen ontstoken raken door overbelasting etc.: Capsulitis heet dat.
  Achter de PC zitten verergert de klachten.
  Wees er snel bij als de eerste symptomen zich voordoen want het is gemakkelijk te voorkomen.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klik op het plaatje om te vergroten, Zie hoofdstuk 29


  Symptomen :

  Pijn, in allerhande soorten: stekend, trekkend, bonzend, zeurend, knijpend, kloppend, scheurend, misselijk makend etc. Hoe heftiger de pijn hoe meer er sprake is van acute klachten.

  ‘s Nachts niet slapen door de pijn bij erop liggen etc.
  bewegingsbeperking, vermoeidheid vooral bij herhaalde bewegingen.
  Uitstralende zeurende pijn rond de schouder, zie rode zônes en gespikkelde gebieden, dat zijn resp. trigger area’s en tender area’s.
  ‘Trigger area’s’’ betreft huid-, spier-, zenuw-, bloedvatweefsel etc.
  ‘Tender area’s’ betreft meer bindweefsel zoals kapsels en banden rond gewrichten

  Op afstand gelegen symptomen noemen we ‘referred symptoms
  gevoelsstoornissen zoals doof gevoel etc.

  verkleuring van de huid
  trofische stoornissen zoals nagelafwijkingen, haargroeistoornissen,pijnlijke haarzakjes, zwetende of juist droge lichaamsdelen zoals handen.
  krachtverlies.

  Opgezette pijnlijke huid- en bindweefsel, m.a.g. knijppijn. Het ahw. uitwringen van bv. de bovenarm geeft een heftige pijn; fibromyalgie of myofasciale pijn.
  orgaanfunctiestoornissen op afstand, zoals bv dikke darm of galblaas, zie google daarvoor.


 • 57.1 Directieschouder