68 - Timbre
Hoofdstuk 68 - Paragraaf 1
68. Timbre

68.1 Timbre

TIMBRE, het magische begrip voor koperblazers.

Wat is timbre?
Timbre omvat het aan jou toegedichtte persoonlijke geluid. Timbre is de optelsom van trillingen uit je borstholte (dus hoe adem ik in én.. uit; luchtpijp, positie van het strottehoofd, spanning van de stembanden, keelholte, mondkeelholte, vorm van het harde verhemelte, positie van de tong, de onderkaak, de inclinatiehoek en vormgeving van je snijtanden.

Vooral dat laatste want achter de snijtanden bepalen de verschillen in luchtdruk voor een groot deel de 'scherpte' van de klank. Klank is de optelsom van grondtoon met boventonen.

Tenslotte is de vorm en spanning van je lippen het eindstation van de timbreopbouw en daar is dus een hoop aan te doen. De gemiddelde blazer is hiervan niet op de hoogte, veel van de leraren evenmin.
Als je een specifieke blazer kunt herkennen aan zijn klank dan is dat grotendeels bepaald door haar of zijn timbre. Daarna komen de eigenschappen van het mondstuk in aanmerking voor mede toonvorming. De eigenschappen van het instrument, venturiopties, bekercoëfficient, flare of the bell etc. boring van het instrument spelen daarin een grote rol. Jouw leerlingen zullen ervan opkijken als jij vandaag in de les begint met: "Wij gaan vandaag aan je timbre werken!" Wat is er mooier als dat de leerling thuis komt en blij tegen zijn ouders zegt:"...Ik ben zo blij... vandaag hebben we aan mijn timbre gewerkt...".???


68.1 Timbre