52 - Blockpoint Relock
Hoofdstuk 52 - Paragraaf 1
52. Blockpoint Relock

52.1 Manueel

1.Onderzoek
2.Behandeling


De methode is in 1987 voor het eerst beschreven in het gelijknamige boek van J.C.Boschma. De cursussen in de BRM zijn inmiddels in 5 europese landen gegeven aan in totaal 2000 fysiotherapeuten, manueel therapeuten en artsen. BRM is als postacademische cursus erkend door de Duitse overheid in Ambt und Arbeit en door het Nederlandse KNGF.


Klik op een plaatje om te vergroten
Hans tijdens de fotosessie van Frans Andringa, met het been van Marjon Wijnsma, toenmalig Ned.kampioene zevenkamp


Blockpoint Relock Methode is een onderzoek- en behandelprogramma dat bestaat uit 2000 opeenvolgende handgrepen.

OORSPRONG
Deze handgrepen zijn systematisch gerangschikt. Samen met traditionele orthopaedische en neurologische onderzoekshandgrepen zijn de beste technieken uit de internationale wereld van uitwendige geneeswijzen versmolten. De belangrijkste stromingen hiervan zijn soft- tissuemanipulation, chiropraxie, manuele therapie, fysiotherapie, acupunctuur ( onderzoek), acupressuur, shiatsu, tsu-bo, viscero-parietale manipulatie, osteopathie, craniosacrale therapie, craniomandibulaire manipulatie e.d., ademhalings- en yogatechnieken.

VOLGORDE
Deze handgrepen zijn als een klassieke symfonie gecomponeerd rond het thema functieherstel en pijnbestrijding. Het is een geheel waarbij er een vaste, segmentaal opgebouwde volgorde wordt gehanteerd. Deze wijst zich, van craniaal tot caudaal en van ventraal tot dorsaal en tegelijk van oppervlakkig naar diep, van dermatoom tot en met sclerotoom. Het behandelgedeelte is gebaseerd op neuromodulatie wat inhoudt dat pijnlijke en/ of functiegestoorde bewegingen ondersteund actief worden uitgevoerd, gecombineerd met een aantal palpaties. Deze bestaan uit tegelijk uitgevoerde tractie, approximatie en palpatie. Op deze wijze wordt elke beweging multidimensionaal uitgevoerd waarbij de tegenovergestelde hersenhelft door de extra wordt ge´nformeerd. Elke centimeter van het lichaam wordt hiermee gepalpeerd in rust en daarna tijdens beweging. Gestart wordt aan de schedel en met de onderkaak. Daarna wordt de halswervelkolom - CWK als eerst gewrichtenreeks onderzocht Storingen in de CWK mobiliteit leiden direct tot functiestoringen elders. Er is een verband met exteroceptieve reflexen van de WK die onmisbaar zijn in de ontwikkeling van baby tot kind. Rudimentair blijven de reflexen aanwezig.. Achtergrond van deze keuze is dat alle bewegingen van het lichaam hun oorsprong vinden in een hoofdbeweging.
Hierna volgt de rest van het lichaam. In het onderzoek ( en behandeling) krijgen de aandachtsgebieden RSI , Lage Rugproblematiek, Whiplash en Bekkeninstabiliteit, speciale aandacht.

VOORDELEN van BRM onderzoek zijn:
Eenvoudig onderzoeksformulier, gebaseerd op internationale painquestionnaires.
Eenduidigheid in aanpak. Een arts in Den Helder doet hetzelfde onderzoek als die uit Middelburg, Groningen en Maastricht.
Alle bewegingen/ gewrichten worden multidimensionaal onderzocht.
Eenvoudige hercontr˘le en vergelijking bij volgend onderzoek.
Simulatie vrijwel uitgesloten.Zgan vage klachten in hals en buik komen duidelijk in beeld. Viscero/parietale klachten met mogelijke referred paingebieden worden in kaart gebracht.
Pseudoradiculaire klachten, die 80 % uitmaken van alle pijnklachten en functiestoringen van het bewegingsapparaat komen optimaal in beeld met speciale onderzoekposters.
Zeer duidelijke differentiatie in lage rugproblematiek zoals registratie van symptomatologie van 18 te onderscheiden lage rugklachtsoorten.Voorbeeld: D.D. van een pseudoradiculair Mm.piriformissyndroom versus een radiculaire H.N.P. L4/5.

Objectiveerbare en universele testmethode voor lage rug en bekkenproblematiek, reproduceerbaar en vergelijkbaar.
Inzicht in klachten door de verschillende "-tomen" heen.

UITVOERING
Zie boek, praktijk en syllabus.
Cursus van 5 dagen inclusief pijntheorie. Info hierover: info@fysiopunctuur.nl Jelle de Moor

Voor de betreffende doelgroep is een speciale syllabus en videofilm ,met 2250 handgrepen geprepareerd.


52.1 Manueel