60 - Whisperer
Hoofdstuk 60 - Paragraaf 1
60. Whisperer

60.1 Brass whisperer

BRASS WHISPERER.

Toen ik recent met een blazer succesvol aan het werk was met Trouble Shooting aan zijn embouchure dichtte hij mij ploseling de titel toe van Brass Whisperer. Dit in navolging van de populaire horse & dog whisperers. Tijdens lessen, demonstraties en clinics houd ik mij bezig met het oplossen van problemen die  er bij vele blazers aanwezig zijn.

De problemen uiten zich alle in een gebrekkig embouchure waardoor blazers zich geremd voelen in het uitoefenen van hun hobby of werk, dat kan ook samengaan.
De  meest voorkomende problemen zijn : • Overstrekte (hyperlordotische) nek waardoor er een geknepen keel- en mondopening  maar ook klank optreden.


 • Het niet voldoende uitstrekken van de kruin waardoor de ademsteun niet goed tot haar recht komt.


 • Onvolledige  en te ondiepe inademing, paradoxaal of teveel met  de buikinademing werkend.


 • Onvoldoende ademsteun.


 • Onvoldoende met een ronde  keel-en mondopening werkend (phonetiek)


 • Spelen met smile &press


 • Spel en met  puckerembouchure


 • Blazen met pursed lips sound


 • Blazen met het grootste deel van het mondstuk op de bovenlip, hetgeen onjuist is


 • Het blazen met de onderkaak in retractie


 • Het onvoldoende omlaag trekken van de onderlipmondhoeken


 • Onvoldoende krachtontwikkkeling van de onderlip/kaakspieren waardoor de hoogte niet goed lukt


 • Het aanblazen met de tong tussen de snijtanden cq de lippen= tone&tonguestopping


 • Het onvoldoende snel terugtrekken van de tong direct na de attack, bij staccato, portato en tenuto en de verschillende 2- en 3- voudige tongslagen.


 • Het onvoldoende gericht studeren zonder plan.


 • Het onvoldoende trainen van de zwakke plekken


 • Het onvoldoende trainen met breath attack, legato en doodlen, waardoor de keel te geknepen blijft


 • Het niet gebruiken van de bekkenbodemspieren


 • Het niet goed  laag kunnen spelen omdat het diafragma niet voldoende wordt afgeplat.


Dit zijn de belangrijkste highlights.

De Brasswhisperer ziet in één oogopslag, en hoort direct  cq na een paar maten blazen door de betrokken blazer  wat er  aan schort en kan dit binnen een uur duidelijk maken, waarna de betrokken blazer daarmee zelf aan de slag kan.


 
60.1 Brass whisperer