65 - Brains in brass
Hoofdstuk 65 - Paragraaf 1
65. Brains in brass

65.1 Brains in Brass

De hersendruk onder invloed van koperblazen

Er is weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van hersendruk op de gezondheid van koperblazers.

Maar wees gerust, hersenschade komt onder normale omstandigheden bij blazers zeer weinig voor.

Met gebogen hoofd over de wastafel je haar wassen is gevaarlijker. Maar tochÖ:

Vooral blazers op klein koper, die soms erg hoog en hard moeten spelen zijn onderwerp van gesprek. Piccolotrompetten horen daarbij, Eb cornetten en vooral trompetten in bigbands etc. spelen met te weinig lucht bevordert het persen en feitelijk moet je, ook bij extreem hoog spel, goed op je ademsteun letten en de bekkenbodemfunctie daarbij, Zie hoofdstuk 5.6 en 55.1.


Klik op het plaatje om te vergroten
Door te spelen met een open keel en en een naar voren geplaatste onderkaak verlaag je de drukken in de mondkeelholte. Smile and press bevordert daarentegen de drukopbouw.

Te hoog lichaamsgewicht vergroot de drukken, die zich via de buik voortplanten ,via de borstkas naar het hoofd.

Een buikje en vetrollen (de zogenaamde handvaatjes) wijzen op mogelijke hart en/of vaatproblemen of de aanleg ervoor. Ook het cholesterolgehalte kan een rol gaan spelen en ook verschillende vormen van suikerziektes zijn ook koperblazers niet vreemd.

Hoewel het blazen een zeer gezonde bezigheid is en je het tot op hoge leeftijd goed kunt volhouden moet je een aantal regels goed in acht nemen, je hele leven.

Bloeddruk
Er zijn een aantal drukken in het lichaam die samen te totaaldruk bepalen. De belangrijkste is de bloeddruk.Er komen steeds 2 getallen uit, die van de bovendruk die er tijdens de pompwerking heerst en die van na de pompbeweging, respectievelijk systolische druk en diastolische druk.

Gemiddeld en gezond is een onderdruk van 80 mm Hq en een bovendruk wordt aangehouden van 100 + je leeftijd. De bloeddruk schommelt en is bij inspanning hoger. Bij zeer intensief hoog en hard spelen kan de druk enorm oplopen, er zijn wel waarden gemeten van 250 mm. Dat dit levensgevaarlijk is, vooral bij slechte vaat-, hart- en longomstandigheden spreekt voor zich.

Trombose met een herseninfarct of een bloeding kunnen et gevolg zijn. Ischaemie oftewel een doorbloedingsstoornis kan al gauw optreden bij een lage bloeddruk (systolisch) van 80 mm Hg.

"In het geval van een CVA of zelfs al een T.I.A. :Ik denk dat het goed is te kijken of je met een hersenbloeding of een herseninfarct te maken hebt. Vervolgens moet je weten wat de oorzaak is; heeft iemand een aneurysma (zwakke plek in breinvat) dan zou ik bijv. adviseren onmiddellijk te stoppen. Dus er is geen eenduidig antwoord te geven. De druk in je hoofd kan toenemen zoals je bloeddruk; hartritme zou kunnen veranderen. Dus er zal per individu een beslissing moeten worden genomen en het meest onderbouwd kan dat middels aanvullende diagnostiek tijdens het spelen; echo hart, ecg, bloedruk en polsslagmeting. Dit moet bij een cardioloog gebeuren. Niet op elke plek is men daartoe bereid." - Dr. K.H. Woldendorp


Regulatie bloeddruk
1. Neuraal dus middels het zenuwstelsel, vooral voor de kortdurende regulatie. De orthosympaticus verzorgt de bloeddrukverhoging, zoals bij inspanning, stress etc. De parasympaticus verzorgt de bloeddrukverlaging, zoals bij ontspanning en rust. Zie hoofdstuk 1.6. Bloeddrukinformatie komt uit barosensoren in de aorta en de halsslagader. Dezen reageren op rek van de vaatwanden. Hogere hersencentra zorgen bij stress en inspanning voor een aanpassing van de bloeddruk

Voor meer info zie internet Stichting Iton, Dr.Ben van Cranenburgh: Schemaís fysiologie blz. 59.

2. De arteriŽn worden door de Orthosympaticus geÔnnerveerd, het hart zowel door de orthosympaticus als door de parasympaticus (Nervus Vagus).

2.Humoraal, door stoffen in het lichaam zoals door hormonen, als voorbeeld het bijnierschorshormoon. Dit zijn lange termijnregulatoren (maanden). Daarnaast zijn er talloze andere factoren die de bloeddruk mede bepalen. Perifere chemosensoren in de aorta , halsslagader zijn gevoelig voor de stijging van de pCO2 en daling van de pH enerzijds en sensorern in de medulla oblongate, hoger gelegen, voor de daling van de pO2.

Extreem goed en diep ademen is erg belangrijk voor de blazer en ook zorgen vooral voor een goed uitademing..

Humorale regulatie vindt mede plaats door afscheiding van renine uit de nieren, welke angiotensine activeert tot angiotensine II. Dit stimuleert afscheiding van aldosteren door de bijnierschors en bevordert de slagadertjes vernauwing(arteriolen)En dat leidt were tot dstijging van de bloeddruk.

Aldosteron bevordert de zoutretentie(vasthouden van) en daarvan weet iedereen dat dat bloeddrukverhogend kan werken en meestal ook werkt..

Hormonen die invloed hebben op d ebloeddruk zijn: TSH, het schildklier stimulerend hormoon, ACTH=adrenocorticotrope hormoon dat de bijnierschors stimuleert om cortisol af te geven. .Hierdoor neemt de vasthouden en opslaan van water en zout toe. ADH tenslotte(vasopressine) veroorzaakt waterretentie en vaatvernauwing/samentrekking

De nieren spelen een grote rol in de bloeddrukregulatie. Het is nuttig om bij bloeddrukklachten de nieren te laten onderzoeken. Het urineren en storingen ervan, moet je dus zelf goed in de gaten houden.

Factoren die de slagaderlijke (arteriele) bloeddruk bepalen

1. Hartminuutvolume, kortom de hartfunctie.

2. Toestand van de slagaderen en slagadertjes, zijn ze nog wel elastisch genoeg, bevindt zich er kalkaanslag in?

3. Toestand van de aderen omdat hierin zich normaal 60% van het bloedvolume bevindt. Samentrekking van deze vaten of door druk van spieren wordt een deel van het bloed naar de slagaderen gepompt, zoals bij actie.

4. Circulerend bloedvolume. In rust circuleert er ongeveer de helft van de 5 liter door het lichaam. De andere helft bevindt zich dan in bloeddepots zoals milt, huid en maagdarmsystemen. Bij inspanning verplaatst zich bloed vanuit de depots naar het arteriŽle vaatbed.

Enkele oorzaken van hypertensie:

Meestal evenwel is de oorzaak van de hypertensie niet te vinden, het is erg gecompliceerd.

1. Psychisch, vooral stress, en sommige optredens kunnen d at veroorzaken, faalangst etc.

2. Neurogeen, bijvoorbeeld door druk op de hersenstam (medulla oblongata).

3. Denervatie,ontregeling van de werking van prikkel aanvoerende of afvoerend takken van de Nervus Vagus van de para sympaticus.

4. Nierziekten, bijnierschorsziekten.

5. Hogere hormonale stoornissen in de hersenhormoonregulerende centra

6. Schildklierstoornissen (hyperthyreoÔdie)


65.1 Brains in Brass