43 - Stichting Sailing Brass
Hoofdstuk 43 - Paragraaf 1
43. Stichting Sailing Brass

43.1 Stichting Sailing Brass

Het Institute For Brass Players (I.F.B.) is in 1975 opgericht en is later opgegaan in de Stichting Sailing Brass. De Stichting Sailing Brass is opgericht in 1995.

Stichting Sailing Brass (S.B.B.) is statutair en praktisch gevestigd op de Produktieweg 6 8331 LK te Steenwijk.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Johan Coenraad Boschma (Hans) - voorzitter en secretaris/penningmeester, embouchure wetenschapper (=embouchuroloog).

W. Massri - Algemeen Bestuurslid met als speciale taak de technische zaken en websitebeheer.

Kees Hein Woldendorp - Algemeen Bestuurslid met als speciale taak Medisch en Wetenschappelijke medewerker (= (muziek)revalidatiearts).

Geschiedenis
Vanaf de oprichting droeg Hans zijn kennis over koperblazen over via vele Brass- en Mondstuk clinics in binnen- en buitenland. In Nederland aan talloze brassbands, fanfares, harmonieorkesten, muziekscholen, conservatoria, Leger des Heils Apeldoorn. In het buitenland bijvoorbeeld in Duitsland (o.a. aan PosaunenVerein Theesen), Zwitserland bij Brass Bulletin in Bulle, U.S.A. (Orlando), België (Brugge, Mechelen, Heffen, Gent), Cuba Havana (Tony Alonso Band). Daarnaast trad Hans veel op met oa. een vijftal televisie optredens als solist, radiowerk, platen, CD’s, DVD’s, kerkconcerten en songprojecten etc.

Tussen 2002 en 2006 lagen de activiteiten van het S.S.B. en het I.F.B., ook de pijnbestrijdingpraktijk en de RSI Prevent & Cure B.V., grotendeels stil door een periode met ernstige lichamelijke ongemakken van Hans.Volgens de statuten waren er aanvankelijk 2 doelstellingen:

1. Watersport in allerhande geledingen met gehandicapten, zoals zeilen, kanoën, roeien, zwemmen etc. Vandaar “Sailing”. Op de foto’s hieronder zie je het vertrek van de zeilboot Sailing Brass uit Lemmer, op weg naar het skûtsjesilen op het IJsselmeer bij Lemmer. De opvarenden, mensen met hersenletsel, kanker en hartaandoeningen, leerden zelf de boot te bedienen, ieder op zijn eigen niveau.

2. De activiteiten rondom musici


Klik op het plaatje om te vergrotenEen scala aan activiteiten met en ten behoeve van musici. Het betrof hier vanaf het begin de eerder genoemde onderwijskundige activiteiten voor blazers (hier komt het woordje Brass vandaan), maar ook niet-blazers, en diverse meer therapeutisch getinte activiteiten op het gebied van muziek(beoefening) voor mensen met fysieke of mentale beperkingen (zoals hersenletsel).

Nadat Hans na zijn 2e ongeluk (wasmachine op de nek gekregen bij een verhuizing) met de watersportactiviteiten moest stoppen, heeft de ‘muziekpoot’ van S.B.B./ I.S.B een grote vlucht genomen. Rondom 2007 leerde Hans en Kees Hein elkaar bij toeval kennen via een gemeenschappelijke patiënt. Tot die tijd hadden de heren, op slechts 6 km werkafstand van elkaar (in zelfs zo’n overzichtelijk provincie als Friesland), geen weet van elkaar. Deze samenwerking gaf een enorme boost aan de activiteiten op muziekgebied.

Kees Hein is vanaf 1998 als (muziek) revalidatiearts werkzaam bij Revalidatie Friesland.


Zijn wat uit de hand gelopen hobby ‘traditionele Keltische muziek’ (zie www.Carritwen.com) heeft hij vanaf het begin willen combineren met zijn werkzaamheden als revalidatiearts. Daarvoor heeft hij de polikliniek voor “musici en revalidatie” opgericht (zie www.Revalidatie-Friesland.nl). Via deze weg komen diverse musici met S.B.B./I.F.B voor het eerst in aanraking.

De website is daarvan een voorbeeld. Met de onmisbare hulp van Waël is in de loop van een kleine 10 jaar een grote database aan informatie gerelateerd aan koperblazen bij elkaar verzameld. Ook niet-koperblazers maken hier in toenemende mate gebruik van. Vooral Hans zet er met een niet te stuiten drang enorm veel praktisch en technische informatie op. Ook beantwoordt Hans dagelijks vele vragen en reacties. Deze informatie voorziet duidelijk in een behoefte afgaande op de 2,5 miljoen bezoekers op jaarbasis die de website inmiddels weten te vinden.Waël was een buurjongen met meer dan normale belangstelling voor digitale zaken.

Huidige activiteiten
De samenwerking tussen Hans en Kees Hein heeft zich geweldig ontwikkeld. De activiteiten zijn onder te verdelen in:

1. Advisering van musici met hulpvragen:
Samen bekijken en bespreken we regelmatig de muzikanten met beperkingen in het musiceren en stellen we dikwijls een behandeling in. Deze combinatie is uitermate succesvol gebleken. De klanten komen via het spreekuur uit Beetsterzwaag, en via de website uit ‘alle windhoeken en streken’. Zo hoorden wij eens “moet ik dan helemaal uit Tilburg komen? Ja, en waar gaat u volgende week dan heen? Naar Japan….”

Voor hulpmiddelen bij het musiceren proberen we zelf dingen uit te vinden dan wel de verschillende mogelijkheden te verzamelen. Voor dit laatste werken we samen met “dr. Trumpet” prof. Matthias Bertsch uit Wenen. Hij heeft een website waarbij hij alle hulpmiddelen verzameld met een korte beschrijven van het product, het doel en waar je het hulpmiddel kan verkrijgen. Geregeld sturen wij informatie zodat dit op één centrale plek terug te vinden is voor een ieder.Zie Google Prof.Dr.Matthias Bertsch

2. Onderwijs en onderzoek activiteiten op het gebied van muziek & gezondheid:
Dit betrof eerst vooral onderwijs op het gebied van Brass. Zie bijv. alle clinics hierboven. Intussen zijn de onderwerpen veel breder geworden en gaat het ook over aangepast musiceren. In 2010 heeft Kees Hein een artikel gepubliceerd over de aanpak van ‘Eénhandig musiceren’ in het internationale peer reviewed tijdschrift Medical Problems of Performing Artists. (One-handed musicianship, more than a gimmick).


In 2013 hebben Hans en Kees Hein een internationaal symposium (IEPE) georganiseerd met Revalidatie Friesland (te Beetsterzwaag) over embouchure, ademhaling en zang (zie verder paragraaf 31.1Naar aanleiding van dit symposium kwamen er veel vragen over ademhaling. Om deze reden hebben we een instructiefilm gemaakt “Total Breathing Concept”. Ook op het spreekuur van Revalidatie Friesland verwijzen we vaak naar deze film (gratis op youtube) om mensen (musici, sporters en patiënten met chronische stress gerelateerde aandoeningen) op de hoogte te brengen hoe de ademhaling nauw verweven is met allerlei andere gebieden in het lichaam (zie verder paragraaf …31.1)

In 2014 is Kees Hein formeel begonnen met zijn promotietraject “Diagnosing Motor Function in Musicians”. Eén van de uitdagingen waar Kees Hein zich voor heeft gesteld, is om de vele kennis van Hans wetenschappelijk te proberen onderbouwen. In dit kader hebben de beide heren een ‘state of the art’ artikel geschreven (in 2016 geaccepteerd door het tijdschrift Medical Problems of Performing Artists) waarin veel van de kennis over embouchure op overzichtelijke wijze is opgeschreven. Daarmee wordt duidelijk wat wel en wat niet/minder relevant is om naar te kijken bij embouchure. Een tweede publicatie staat op stapel voor wat betreft de introductie van een nieuw meetinstrument “the CODE of Embouchure” en als 1e stap in de wetenschappelijke onderbouwing ervan voor wat betreft de inhoud (face/content validiteit).

Begin augustus 2016 is de 2e instructiefilm “the CODE of Embouchure” verschenen op YouTube en op 24 september 2016 in Antwerpen officieel gepresenteerd op het 6e paramedisch symposium van de Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde. Deze film begint met een praktische uitleg over de grondbeginselen “the Fundamentals of” Embouchure. Daarmee wordt begrijpelijk wat dit voor het meten (observeren, classificeren, diagnosticeren en evalueren) van embouchure betekend. Verder wordt de nieuwe meetmethodiek gepresenteerd (op papier onmogelijk om klank en bewegingen te laten zien) met een instructie aan de hand van beelden van verschillende topblazers (zie verder paragraaf 66.1 en 66.2)

Op tal van bijkomsten geven Hans en Kees Hein voordrachten. De ene keer heel formeel in strak pak, meestal informeel (zie hieronder voor wat impressie foto’s).


De website is daarvan een voorbeeld. In feite wordt deze mogelijk gemaakt door de Stichting Sailing Brass. Hier komt het woordje Brass vandaan.

Kees Hein geeft af en toe een gastcollege bij tandheelkunde opleidingen in Amsterdam en Groningen over tandheelkundige problemen bij musici (mn. blazers en (alt)violisten). Verder op conservatoria, Summerschools via de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), en (keynote) spreker op nationale en internationale bijeenkomsten.


Financieel
Het is nooit leuk om over geld te praten. Echter zonder geld is maar weinig mogelijk. En we willen graag zo veel doen. De inkomsten die binnenkomen voor de Stichting worden gebruikt om alle inhoudelijke activiteiten te bekostigen. Het onderhouden van de website, het produceren van instructiefilms, het organiseren van symposia, het aanschaffen van instrumenten, het maken van aanpassingen, zie hoofdstuk 38, zijn daarvan een onderdeel.

Subsidies voor dit werk blijken doorgaans te worden afgewezen. Fondsen in de kunstensector beschouwen onze activiteiten als gezondheidzorg-activiteiten, fondsen in de gezondheidszorg beschouwen ons daarentegen als kunstensector-activiteiten. Juist onze kracht om te werken op het grensvlak waar deze gebieden elkaar ontmoeten, wordt hier onze valkuil.. Laatst kregen we ook een bijzondere argumentatie bij de zoveelste afwijzing die we u niet willen onthouden: “u heeft toch al meer dan duizend pagina’s aan informatie, dat is toch wel genoeg?” (en we hebben het hier dan over de afwijzing door één van de grootste cultuurfondsen van NL).

Deze moeilijkheden om subsidies binnen te slepen staan niet op zichzelf. Dit is een algemeen probleem binnen de Dans- en Muziekgeneeskunde. In deze tijden van bezuinigingen wordt de druk op allerlei fondsen steeds groter. De kans om daar als klein, onbekend vakgebied tussen te komen, neemt daardoor nog verder af. Ondertussen neemt ook de druk op de musici toe, met als gevolg een toenemende kans op problemen.

Tot op heden moest veel uit eigen zak worden betaald, of heeft van der Glas en met name Revalidatie Friesland indirect dan wel direct bijgedragen om de activiteiten mogelijk te maken (zoals IEPE, of de films), naast een aantal andere directe en indirecte sponsors van IEPE (Allergan, IPSEN, gemeente Opsterland Thuasne, Otto Bock, WE Design, Lammert Koopmans Stichting, Ronald McDonalds Hoeve,Fryske BlaasAkademy, Prins Claus Conservatorium, City Proms en Keunstwurk).

S.B.B./I.S.B. is een stichting zonder winstoogmerk. Via giften, bijv. als tegemoetkoming voor de tijd die Hans en/of Kees Hein investeren in adviezen voor individuele musici of voordrachten/clinics, komen we aan een klein beetje geld. Dit blijkt echter bij lange na niet genoeg om dat te doen wat we nog allemaal voor plannen hebben.
Onze schaarse tijd besteden we aan inhoud, daar zijn we goed in denken wij. Dat is ook de reden waarom we onze activiteiten doen. Crowd Funding kost heel veel tijd en energie. Na een korte frustrerende poging hebben wij besloten om onze tijd hier niet meer aan te besteden, wij zijn daar niet goed in. Onze gedachte daarbij is dat ons werk zichzelf moet verkopen..

Pm. Zo dachten wij in onze onschuld dat een bezoekersaantal van wereldwijd 2.5 miljoen bezoekers per jaar aan de website toch potentieel interessant zou moeten zijn voor sommige adverteerders. Tot op heden blijkt dat niet het geval.Wij vragen betrokken lezers en blazers dan ook om ons alstublieft te steunen, door het beschikbaar stellen van instrumenten maar ook geld. Dit is volledig fiscaal aftrekbaar. U helpt ons er enorm mee.

U kunt de Stichting Sailing Brass bereiken via embouchure@live.nl, maar ook op 06-25260736.


Het bankrekeningnummer van de Stichting Sailing Brass is:

Rekeningnummer: 6256109 ING BANK t.n.v. Stichting Sailing Brass (Steenwijk)
IBAN: NL39INGB0006256109
BIC: INGBNL2A______________________________________________________


STICHTING SAILING BRASS
FOUNDATION SAILING BRASS


In 1975 Hans Bochma started with his Institute for Brassplayers and until now it’s a part of Stichting Sailing Brass (1996).
Chamber of Commerce nr.01114046 (Kamer van Koophandel Leeuwarden).
The Foundation Sailing Brass is the editor, producer and owner of the website www.embouchure.nl.

The core business of SSB is to do research and treatment of disabled, injured musician. Not only brassplayers are the goal, but all musician with a fysical problem. Pain and movement disturbances
are the main points.

Official Administrators of SSB are Hans Boschma, author of the website, and Waël Massri, technical affairs and webmaster.

The SSB or FSB has no profit motives. We are volunteers both of us and work unselfishly. But we have many costs and expenses to maintain our high international level and standards.

We‘re very glad with some donations and gifts to construct our inventions, buy instruments, to publish books, posters etc. Even our car is donated by the grateful parents of a disabled young brassplayer, but after 400.000 miles much expenses are necessary to keep the car on the road. Also the organizing of IEPE, together with Revalidatie Friesland has cost us a lot of money.

IEPE Event - Facebook
Chapter 31 on Embouchure.nl brings also the news about IEPE.

All books we announced on the home page, and all posters, we announced on chapter 62 are for free download. Also all our music, recordings, compositions are downloadable for free.

To make it easy to help us to continue our work, rewarded with the medal of honour by King Willem Alexander on november 2nd:

Hans as a member in the community of Oranje Nassau of The Netherlands, we give here our bankaccount:

NL39INGB0006256109 - Stichting Sailing Brass.


43.1 Stichting Sailing Brass