23 - Multi brass
Hoofdstuk 23 - Paragraaf 1
23. Multi brass

23.1 Botontwikkeling

Embouchure en botontwikkeling. Botatrofie. Slinkende kaken

Botatrofie ofwel het wegkwijnen of slinken van de kaken treedt op door de jaren heen. Naarmate we ouder worden slinken ze, vooral als we niet meer regelmatig spelen cq blazen.

Botatrofie is dus een normaal verschijnsel dat gepaard gaat aan de leeftijd. Echter door druk van buitenaf en binnenuit op de kaken kunnen we de atrofie lang tegengaan.

De druk van het mondstuk op de 'anchorpoints', dus de onderliggende contactplaatsen op gebit en tanden is een middel daartoe.

Het skelet van ruimtevaarders ontkalkt en atrofieert door de gewichtsloosheid.

Door de druk van de spieren rond mond en kaken wordt eveneens druk uitgeoefend.

Ook oefenen de spieren in mond- en keelholte van binnenuit druk op de kaken en het gebit.

Vanzelfsprekend zullen alle spieren aan de schedel die aan de kaken vastzitten bij het blazen dus druk uitoefenen. Ook de trekkende kracht van spieren, pezen,kapsels en banden is natuurlijk even belangrijk. Voorbeeld: voel je onderkin-en halsspieren maar eens trekken aan de onderkaak en tongbeen bij het hoog en hard spelen. Drukloos spelen bestaat niet.

Om je kaken zo veelzijdig mogelijk te prikkelen zijn niet alleen de mimische oefeningen van belang maar ook het noiseless buzzen op grotere mondstukken. Logischerwijs zal dan op andere plaatsen, op andere 'anchor points' druk worden uitgeoefend verder van de lipspleet af. Hetgeen de botontwikkeling, vooral ook voor jeugdige blazers, ten goede komt. Een krachtiger botstructuur, dikker en beter gevoed is het resultaat. Hierdoor kun je tot op zeer hoge leeftijd spelen.


Een belangrijk bijkomend effect is dat niet alleen die spier~en zenuwvezels die overwegend betrokken zijn bij bijvoorbeeld het spelen op een cornet of trompet worden versterkt maar door het trainen op grotere mondstukken zullen ook andere delen worden gestimuleerd ,beter doorbloed etc.

Zie het hoofdstuk training, waar er sprake is van meer aeroob werkende spiervezels en meer anaeroob werkende, de zogenaamde rode en witte, cq posturaal~tonische en fasische groepen. Door specifieke training, vooral interval training qua kracht en hoogte afgewisseld met laag spelen zul je van meer fasische groepen zelfs meer aeroob werkende groepen kunnen maken. Wie wil dat niet.

Het blazen is van nature al een uitermate gezonde bezigheid, zoals eerder in de website is aangetoond.

Ademhaling wordt verdiept en beter gecoordineerd. De bloed- en lymphecirculatie worden door de voortdurend verdiepte inademing gestimuleerd. Immers door de onderdruk die ontstaat in de borstkas tijdens de inademing, worden bloed en lymfe a.h.w. aangezogen naar de borstkas. Dit geldt sterker naarmate men grotere instrumenten gaat bespelen. De afwisselende drukken die middenrif, buik~en rugwand uitoefenen op de buikinhoud bevordert de darmfunctie.

Over de belangrijke psychische en sociale aspecten van het muziekmaken zullen we een apart hoofdstuk schrijven,later. Ook de ouderen komen daarmee aan de beurt.


23.1 Botontwikkeling