19 - Blessures & klachten
Hoofdstuk 19 - Paragraaf 0
19. Blessures & klachten

19.0 Pijn Inleiding

Bij muzikanten en dus ook blazers, komen veel pijnverschijnselen en pijnsyndromen voor.

Meestal zijn ze chronisch van aard, dan bestaan ze langer dan 3 maanden. Ze worden overschaduwd en begeleid door sensaties van skelet, zenuwen, organen - hun vliezen én psychische klachten.

Meestal zijn ze zeurend van aard maar soms onuitstaanbaar heftig in de (painquestionnary) pijnschaal van 1-10 vaak oplopend tot ver boven de 6. De aard van de klachten kan honderden verschillen tonen, afhankelijk van d e pijnhistorie van de blazer in kwestie. Het pijngeheugen speelt een enorme rol. Wat heeft de betrokkene allemaal al meegemaakt (iemand kwijtgeraakt, heftige ongeluk met letsel, verkrachting, incest etc . etc.)

Weefselschade
Dit staat dan veelal op de achtergrond, omdat de acute (letsel-) pijn te lang geleden is, in elk geval langer dan 3 maanden. Fracturen zijn geheeld, de wond is dicht, het litteken genezen etc.)
Ze beginnen echter als acute klachten, vaak na of met weefselschade.

Oorzaken van pijn kunnen van 5 verschillende zijden komen.
Skelet: dus gewrichten, spieren etc. Voorbeeld een klap, wond, verbranding etc.
Zenuwstelsel: ziektes zoals neuritis, m.s., a.l.s., pijn na compressie (benen te lang over elkaar), kou, vocht, tocht (gezichtsverlamming na een rit met een open raampje) etc.
Organen: zoals maag, darmen, lever etc . etc. De pijn hiervan begint zeurend maar openbaart zich elders als referred pain & complaints , zie 29. Pas later zullen orgaanfunctiestoornissen optreden, soms is het dan te laat.
Orgaanvliezen: de ‘bindweefselhoesjes ’om de organen (omhulsels). Bovenstaande geldt ook hier.
Psychisch: Hier een kanttekening. Als een medicus de oorzaak niet kan vinden zegt hij al gauw: psychisch. Dat is onjuist en dat is iemand een etiket opplakken. Alle pijn is namelijk uiteindelijk psychisch, dit omdat alle (sensore) gevoels-zenuwinformatie in verspreid over de hersenen eindigt.

De meeste psychische pijn oorzaken zijn:
Het overlijden van een geliefde, een amputatie, moeilijkheden in het gezin, verhuizing, financiele problemen zoals schulden(hypotheek- DSB achtige constructies/woeker!!!!), het herhaald mislukken van een belangrijke solo of passages, diefstal van het geliefde instrument.

Voor mij zou dan speciaal gelden mijn Mahillon piccolo’s of de oude Conn Victor C trompet.

De volgorde van pijn is dan veelal:

Hoofdpijn, nek-schouders, rug, organen (maagklachten?) en verder pijn op een zwakke plek die ooit eerder zeer deed : (Geheugenpijn, circuitpijn, fantoompijn etc. spelen hierin dan een belangrijke rol).

Acuut of chronisch:
Bij acute pijn is er meestal sprake van weefselschade maar dat is niet altijd het geval. Voorbeelden:
Een muzikant van 45 loopt met een baryton mee in een mars. Gedurende de mars ontwikkelt zich een enorme , felle stekende pijn in de lies. En dat niet voor de eerste keer. Onderzoeken naar liesbreuk, arthrosis, lymfeklierontsteking etc wijst niets uit.

De pijn lijkt dus en is weliswaar acuutmaar blijkt uiteindelijk referred pain (29) te zijn van een beschadigde nier, de patient is al een tijdje suiker- en daardoor nierpatiënt. Door met directe ingang te stoppen met alles wat met suiker te maken heeft (o.a. de borrel) en een koolhydratendieet kwam de suiker op regel en verdween de liespijn. Uit de leer der acupunctuur was al eeuwen geleden dit verband bekend en in de moderne pijntheorie gelukkig ook.

Een ander voorbeeld: een trompettist werd zo nu en dan geplaagd door een acute ontsteking van de wangspeekselklier. Allerhande onderzoeken en behandelingen resulteerden nergens in. Uiteindelijk bleek een onstoken buitenste knieband, die chronisch was, de aanleiding te zijn tot deze wangspeekselklierontsteking.
Uit de acupunctuur leer is de galblaasmeridiaan den multidimensionele virtuele verbinding tussen allerhande structuren aan de zijkant van het lichaam. En die door alle soorten weefsel heen loopt. Vergelijkingen met de moderne neurofysiologie en kennis uit neurowetenschappen tonen aan dat er vele en frappante overeenkomsten bestaan tussen moderne kennis en oude acupunctuurwijsheid.

Na operatie en genezing van de knieband verdween ook de acute speeksel klierontsteking van de wang en deze trompettist speelt weer met alle plezier.
Veel klachten rond en in de mond moeten natuurlijk lokaal worden bestudeerd en behandeld maar tegelijk moet de optie van referred symptoms achter de hand te worden gehouden. Vooral de maagregio en het gebit aan de voorzijde, lippen, tong etc zijn daarbij aan de orde.

Van belang bij de pijnwaarneming zijn:
Cognitie : of kennis en bekendheid met de kwaal en/of de oorzaak ervan: Hoe meer de blazer over zijn probleem te weten komt, des te meer kan hij er aan doen of laten doen. Voorlichting is dus belangrijk. Laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Geavanceerd onderzoek door een kaak-cq keel-neus en oorspecialist/ phonoloog is geboden. Paracetamol helpt bij chronische klachten meestal niet omdat de neurogene componenten van de klachten vaak groot zijn.

Sensorisch/discriminatief vermogen: dat je zo nauwkeurig mogelijk aan kunt geven waar het zit. Hoe vager of diffuser de klacht, hoe moeilijker op te sporen en te behandelen. Wees er dus altijd snel bij.

Affectie: Pijn verstoort je muzikale prestaties, het leidt soms enorm af. Voorkom daarom te spelen met pijn. Affectie, dus gevoelens/ emoties gaan een rol spelen en je gedrag kan onderhevig worden aan angst, vraatzucht, drankzucht, huilen, nicotinezucht, slaapstoornissen, woede, agressie. Je humeur krijgt gewoon een enorme aanslag. Zelfmoordpogingen worden regelmatig gesignaleerd bij ondraaglijke en soms zinloze pijn.

Hormonaal systeem: Bij pijn kunnen hormoonklieren worden aangetast bv. door verminderde doorbloeding. Maar ook het omgekeerde kan plaatsvinden. Stoornissen in hormoonklieren kunnen ook tot pijn leiden als gevolg van een verkeerde verhouding van belangrijke lichaamsvochtsoorten.

Autonoom zenuwstelsel: Deze bestaat uit enerzijds de orthosympaticus, die nodig is bij fight reactions, inspanning, zware belasting, sport, en stimuleert de functies van hart,longen, schildklier, bijnierschors etc etc. En anderzijds is er de parasympaticus die juist rust en herstel bevordert en min of meer tegengesteld werkt aan de orthosympaticus.

Doorbloedingsstoornissen en dus zuurstofgebrek lijden tot pijn en later kunnen ze leiden tot ziektes , zelfs tot kanker en aids toe. Herkenning van deze stoornissen aan de huid zijn vaak: abnormale zweetsecretie of juist extreem droge huid, ontsteking van haarzakjes, pupil grootte-veranderingen, verkleuringen, stoornissen in nagelgroei etc(trofische stoornissen) Dystrofie heet het dan.
Ventilatiestoornissen: Voor ons van groot belang. Zie hoofdstuk 19.11 en 19.12

Expressie: Aan de lichaamstaal en lichaamshouding zie je vaak dat een blazer pijn heeft. Vooral het gezicht spreekt vaak boekdelen (Ramses Shaffy: Hoog , Sammy kijk omh0og Sammy etc etc.).

De soorten pijngevoel zijn eindeloos:
Door de gecompliceerde samenstelling van pijnoorzaken is het lastig een bepaalde ziekte te etiketteren met een pijngevoel, maar ik noem er een paar van de honderden soorten:

Zeurend, stekend, bijtend, brandend, schokkend, stotend, krampend, dof, doof, stijf, warm, koud, snijdend, slapend, gekmakend, adembenemend, beklemmend, golvend (neurogeen), drukkend , scheurend en vul zelf maar verder in.
Als je al langer pijn hebt, ga het dan eens omschrijven elke dag en geef je pijn een cijfer van 0-10.10 is a.h.w dodelijk.

Ik raad elke muzikant aan bij aanhoudende klachten van een paar dagen pijn direct een expert te raadplegen om chroniciteit te voorkomen.


19.0 Pijn Inleiding