54 - Brass Fastness
Hoofdstuk 54 - Paragraaf 1
54. Brass Fastness

54.1 Brass Fastness

Sommige muzikanten hebben problemen met de ontwikkeling van de snelheid in het spelen .
Bepaalde passages willen er maar niet lukken. Sommige delen ervan wel maar op gegeven moment stagneert de snelheid.
En daaraan wil je wel wat doen als ambitieuze muzikant.
Afgezien van de ‘normale’ maatregelen zoals houding, ademsteun etc. kun je op hoofdstuk 14 improvisatie technieken vinden die je kunnen helpen. Zie ook hoofdstuk 45 TONG .
Staande of hoog zitten spelen bevordert de luchtstroomsnelheid.

Luchtstroomsnelheid
Air-velocity.
Eén van de voornaamste drijfkrachten voor spelen en vooral voor snel spelen is een krachtige snelle luchtstraal. Zie ook ‘trechtermethode’ : het zgan bewust projecteren van het geluid uit de beker van het instrument. Zie hoofdstuk: 5.5
TONGPOSITIE:
Hoe verder de tong naar voren, en hoe platter deze ligt, hoe sneller de luchtstroom is. (Zie ook Jerôme Callet c.s.).
Als je onderkaak te ver naar achteren staat zal de tong daarin meegaan.
Onderkaak: naar voren.

Begin de passages langzaam en exact in de goede maat en het juiste ritme, hoe langzaam ook.
Als je het stukje foutloos metrisch en rythmisch etc kunt spelen ga je de metronoom een paar tellen sneller instellen.
Toonsoort beheersen
Van groot belang is dat je de toonsoort van het stuk kent en ook de bijbehorende toonladders uit het hoofd kunt spelen en vanzelfsprekend in de tempi die nodig zijn voor de uitvoering van het stuk.
En dan vanzelfsprekend over meerdere octaven. Majeur, mineur, 0-7-9-11 en 13 accoorden komen voorbij, maar ook de omkeringen. Verminderde, vermeerderde, 0-akkoorden en verder alle bijzondere toonladders moeten de revue passeren.
In de ‘betere’ muziek komen dikwijls allerhande toonsoorten achtereenvolgens voor.

(continue)


54.1 Brass Fastness