37 - Brass Instruments Pivot
Hoofdstuk 37 - Paragraaf 1
37. Brass Instruments Pivot

37.1 Inleiding

Pivoteren komt uit het basketbal en betekent op een voet staan en met de andere voet in en naar de omgeving draaien, cirkelen om de bal overal heen te kunnen spelen. De pivot is ook een spelbepaler van waaruit het spel scharniert.

Pivot joint:
Bij blazers spreken we over het pivot joint in dit geval is dat het kaakgewricht. In Brass Anthology van The Instrumentalist staan meerdere artikelen over het pivoteren c.q. het pointing the airstream:

In grote lijnen zijn er 3 mogelijkheden :


  • Upstreaming: het omhoog richten van de luchtstroom in het mondstuk.
  • Straight stream: het recht naar voren blazen in het mondstuk.
  • Downstreaming: het omlaag richten van de luchtstroom.

In veel gevallen wisselt men het richten af:

  • laag register: blaas de luchtstroom omlaag in het mondstuk.
  • midden register: blaas recht naar voren
  • hoog register: blaas omhoog


Denis Wick:
Verder zijn er allerlei auteurs die wisselende meningen hebben. Ik heb bv. met Denis Wick dit eens doorgesproken bij een brassclinic door hem bij van der Glas Heerenveen. In zijn boek “The Trombone” ging hij er aanvankelijk vanuit dat je bij hoog spel de luchtstroom omlaag moest pointen/ richten en omgekeerd. Ik besprak dit met hem, en over het verkeerde uitgangspunt hiervan en hij heeft het veranderd.

Hetzelfde geldt voor James Sheperd die als vertegenwoordiger van de deelregering van Wales met de jeugdbrassband van Wales in Nederland was op uitnodiging van Jappie Dijkstra (Brass Info). In zijn proefschrift stond hetzelfde als dat Denis Wick aanvankelijk beweerde. Ook hij was het toch met mij eens na mijn uitleg, die hierna volgt in 37.3.

Studiotrompettisten USA:
In Brass Anthology en allerlei andere interviews blijkt dat er talloze verschillen zijn in de manier van blazen, maar veelal blaast men dan fantastisch maar weet eigenlijk niet goed hoe men het doet en dat is ook bij veel trompet- en andere brassdocenten in Europa etc. het geval. En als je goed speelt hoef je ook niets te veranderen.37.1 Inleiding