1 - Embouchure
Hoofdstuk 1 - Paragraaf 7
1. Embouchure

1.7 Warm ups

Er zijn maar weinig blazers die zich realiseren dat een totale fysieke warm up nodig is voorafgaande een repetitie of concert.

Men buzzt wat, doet misschien wat inblaasoefeningen, doet wat aan mimiek (zie hoofdstuk 1.2 en 1.3).

Maar dat is absoluut niet toereikend en ook onverstandig.
Orthosympaticus/warm up

Als je  gaat spelen spelen heb je een vergrote longfunctie nodig , een snellere en krachtiger hartslag, goede doorbloeding van  ademsteun- en  schouder/arm/nek- en gezichtsspieren. Kortom   je stofwisseling neemt toe , mede door toedoen van je autonome  orthosympatische systeem.

De oefeningen die goed zijn kun je vinden op 1.2, 1.3, 8.3, 38 en 48.
AROUSAL

Om echt scherp te zijn moet je zogenaamde   “AROUSAL”OP ORDE HEBBEN. Dat staat voor alertheid, scherpte, concentratie, niveau van bewustzijn.

Laat je die warm up achterwege dan loop je achter de feiten aan en moet je het hele  autonome zenuwsysteem al  blazend  achteraf op peil brengen.

De muziekstukken die je speelt, verdienen al die aandacht.  Er vanuit gaan : “O, dat speel ik wel even”, is een kolossale fout.  Zelfs het simpelste  melodietje verdient 100%  concentratie.
PSYCHOLOGIE

Ook uit pyschologisch opzicht is fysieke naast geestelijke concentratie een doel op zich. Door tijdens je oefeningen al aan de muziek te denken,  de melodie, de dynamiek, het tempo, het ritme etc. zul  je de betrokken hersendelen op alle niveau’s activeren. Dat is voldoende bewezen met modern hersenonderzoek,  mri/ spect scans etc.


3 nivo’s van centraal zenuwstelsel


Ruggenmerg/middenhersenen/hersenschors.

Zowel op ‘ archi ‘- spinaal (ruggemergs) reflex niveau, op middenhersenen  (paleo) niveau als op hersenschors -corticaal (neo) niveau is een verbeterde doorbloeding noodzaak voor het musiceren , hetgeen topsport is.

In het openbaar dit soort fysieke voorbereiding te doen is iets waar velen zich voor schamen. Uitslover zullen ze je misschien noemen, aandachttrekker. Men lacht je misschien uit. En dat heeft te maken met  de lichamelijkheid en het lichaams-en bewegingsgevoel van d e’lachers’en ‘laatdunkers’ zelf , die misschien best goede muzikanten zijn maar elke verbetering en vernieuwing van de hand wijzen.
Onbegrip en Lack of Knowledge

Niet omdat men een gebrek aan kennis heeft maar zelf niet voor schut wil staan vanwege het onbegrip. Vooral als  ze in hun band of orkest aanzien genieten en  tot de betere  blazers behoren.  En hier is weer een vergelijking met de sport op zijn plaats. In de sportwereld is een gedegen warming up een must, niet weg te denken.

Ook in de symfonieorkestenwereld kent men dit fenomeen niet. Vandaar ook dat er enorm veel lichamelijke en daardoor geestelijke klachten in de prof.muziekwereld zijn.

Lees ook 30.Zie ook hoofdstukken 35 en 56: Noiseless Buzz/Push & Press


1.7 Warm ups