1 - Embouchure
Hoofdstuk 1 - Paragraaf 14
1. Embouchure

1.14 Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar de ‘CODE of Embouchure’ gestart!

Op 1 februari 2017 is Elise Ploos van Amstel gestart met een onderzoek over het door Hans Boschma & Kees Hein Woldendorp ontwikkelde meetinstrument voor Embouchure. Elise is een ervaren fysiotherapeute en doet dit onderzoek in het kader van haar eind scriptie voor de opleiding logopedie op de Hanze Hoge School te Groningen. Een ideale combinatie van kennis uit deze twee vakgebieden, waar we dan ook heel blij mee zijn. Het onderzoek vormt een onderdeel van het promotieonderzoek van Kees Hein Woldendorp over “Diagnostiek van motorische functies bij musici”.

Elise gaat onderzoeken hoe toekomstige gebruikers over het meetinstrument “de CODE of Embouchure” denken. Dit heet ook wel “content-validiteit” onderzoek. Door op een systematische wijze allerlei wetenschappers op gebied van blazen, behandelaren van embouchure problemen en blaasdocenten te bevragen, moet duidelijk worden of het onderwerp ‘embouchure’ wel goed en volledig in kaart wordt gebracht. Zijn er overbodige vragen, of ontbreken er juist belangrijke aspecten. Ook moet duidelijk worden of de afkappunten in de antwoord beoordeling wel goedkeuring kunnen krijgen.

De ‘experts’ die we bevragen hebben een wisselend kennisniveau, ervaring of achtergrond. Dat geeft hopelijk een extra brede consensus voor de uiteindelijke versie van de ‘CODE of Embouchure’. Uit allerlei delen van de wereld hebben experts hun medewerking toegezegd. We kunnen echter nog steeds hulp gebruiken van mensen die kritisch naar het meetinstrument willen kijken. Dit gaat via 2 digitale vragenrondes; dus gewoon in uw eigen omgeving in te vullen, anoniem voor een ieder, behalve de onderzoekers die alle antwoorden moeten categoriseren.

Als u mee wil doen, wat betekent dit voor tijdsinvestering?

Embouchure is een complex begrip. De ‘CODE of Embouchure’ bestaat daarom uit 4 verschillende domeinen met in totaal 60 items. Om het uitgangsniveau van kennis gelijk te krijgen voor iedereen moet u het artikel “Fundamentals of Embouchure” lezen. Vervolgens krijgt u een vragenlijst digitaal toegestuurd (vragenronde 1) in het NL of Engels desgewenst waarvan invullen 1-3 uur duurt (in de maand april). Al naar gelang de opmerkingen uit deze ronde volgt evt. nog een korte 2e vragenronde (begin mei).

Wat levert dit voor u op?
Naast kennisvermeerdering, gratis ontvangen van het artikel (via MPPA moet u hier voor betalen), een positief gevoel dat u mede blazers helpt, zullen er 3 grote prijzen worden verloot onder de deelnemers die de 1e ronde serieus hebben ingevuld, als tegemoetkoming voor uw inspanningen. U kunt dan voor een bepaald geldbedrag zelf uitkiezen wat uw prijs wordt; bijv. een aantal boeken over embouchure, een diner/ of hotel bon; ‘bijna alles’ is bespreekbaar. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de polikliniek voor ‘musici & revalidatie’ van Revalidatie Friesland.


1.14 Wetenschappelijk onderzoek