1 - Embouchure
Hoofdstuk 1 - Paragraaf 2
1. Embouchure

1.2 Gezichtspiertraining

Oefeningen om de embouchure te trainen zonder gereedschap.

1. Zin en onzin van mimische training met apparaatjes zoals potloden, embouchuregewichtjes, mondklemstaafjes, lippenrichters etc.

Beste brassfriends, een aantal firma's en personen, ook uit Duitsland, brengen dit soort apparaatjes op de markt. Principe: iets tussen de lippen klemmen met een gewichtje eraan. Soms uitschuifbaar om de lastarm te verlengen.
Tussen de lippen geklemd moet je dat staafje omhoog en omlaag bewegen.
Functioneel anatomisch en ook neurofysiologisch gezien: Niet aan beginnen, het wekt smile and press op. Het trekt de mondhoeken opzij en omhoog.
Het vernauwt de mond- en mondkeelholte.


Klik op het plaatje om te vergroten


2.Mondhoeken omlaag en centreren in de phonetische W stand.
Wij brengen precies het tegenovergestelde als: mondhoeken omlaag en naar elkaar toe.


Mondspleet spieren vanuit de mondholte gezien, waarbij het bot is verwijderd.

Simpele tip: schuif je onderlip iets uit. Je voelt nu de mondhoeken omlaag gaan..
Breng daarna de mondhoeken naar elkaar toe. Plaats nu het mondstuk op je lippen, de rim gemiddeld 2/5e op boven- en 3/5 op onderlip. Blaas nu alleen lucht erdoor, maar denk eraan, achterkruin omhoog. Houdt de mondhoeken op hun plaats door in een O stand of W -stand phonetisch gezien, lucht
tussen de zover mogelijk geopende lippenspleet door te blijven blazen.
Recht naar voren blazen. Hoofd niet achterover.

3. Mimische training: Grimaces-or Pull Face Exercises.
Grimassen maken en gezichten trekken zoals Mimespelers doen . Zie o.a. Rob van Reyn(google).Van groot nut zijn de mimische oefeningen van het gezicht en daarbij ook de hele houding. Een mimespeler is een acteur zonder woorden. Hij beeldt iets uit wat van binnen uitkomt. Er staat een gedachte achter. Speel bv een doofstom iemand.

Mimische oefeningen zonder motivatie, zonder emotie of bewegings-bijgedachten zijn zinloos. De V.U. In Amsterdam heeft destijds onderzoeken gepubliceerd waaruit duidelijk blijkt dat mensen met facialis- gezichtsparesen (gedeeltelijk verl.), paralysis (geheel verlamd), dus verlammingen of gevoelsstoornissen in het gezicht slechts baat hebben bij dit soort oefeningen als er een motivatie, een psychomotorische dwang achter zit. Een bepaald gevoel uitdrukt. Alleen een paar rare gezichten trekken, zoals ouders naar hun kinderen doen of opa's en oma's spelenderwijs, om de kinderen aan het lachen te maken zijn niet voldoende..

4. Mimische oefeningen om de embouchure te vergroten: Warm ups off stage.
Off stage betekent: buiten het podium/ niemand heeft er last van.
Speel NOOIT zonder warm~ups. Risico: beschadigen van lipspierweefsel. Door de slechte doorbloeding kunnen ruptuurtjes ontstaan die slecht helen en littekenweefsel achter laten. Motivatie komt eerst.

Bij alle oefeningen die hier volgen moet je er een psychische druk achter zetten voor jezelf, een toneelstukje in jezelf of ook in een spel met anderen. In een band bv. Vindt dit niet raar. Het hoort bij het mtier des cuivres/brass playing.
Je moet jezelf een rol aanmeten:

Voorbeelden:
a.
Brullen als een leeuw: met de mond wijd open gesperd, een stuk agressie uitbeelden, woede. Neem iets of iemand in gedachten die je spreekwoordelijk wilt verslinden en verscheuren.

b.
Tuiten van de lippen,zo vr naar voren alsof je iemand ver van je vandaan dwars door de telefoonlijn of via de web-cam wil tuutn(Fries).

c.
Tanden ontbloten, extreem alsof je woedend bent.

d.
Mondhoeken extreem opzij trekken met een brede lach alsof je je kapot lacht om iets, je mag er wel bij schreeuwen, zoals ook bij de andere punten, maak het passende geluid erbij.

e.
Onderlip zover als mogelijk omlaag krullen, zo van: ... nou dat weet ik zonet nog niet.

f.
Lippen naar binnen trekken over de tanden heen, van verbijstering.

g.
Onderlip ver naar voren schuiven, zo van :...leg hier de euro maar op.Centenbakkie'

h.
Het virtueel kaars uitblazen op grote afstand met bolle wangen, in stootjes. Recht naar voren maar ook omlaag, omhoog, links en rechts. Extreem goed inblaasoefening. Op de fiets of in de auto,of vlak voor het concert. Noiseless Airbuzz is daar trouwens het beste voor.

i.
Onderkaak zover mogelijk openen, en de mond ook erbij, bal de vuisten en toon je extreme vreugde over de wereldtitel brass die je virtueel net hebt gewonnen.

j.
Onderkaak naar voren en achteren schuiven, naar voren zo van :..En nu is het de laatste keer geweest dat je me dit flikte... Naar achteren: Angst,terughoudendheid en verbijstering maakt zich meester van je. Trek de mondhoeken flink opzij erbij.

k.
Onderkaak naar links en rechts schuiven, om iemand die naast je staat de les te lezen,kijk er gemeen en vals bij in die richting, uit je ooghoeken.Frons boos de wenkbrauwen. Of : ..Ik vind je erg leuk maar durf je niet echt aan te kijken.

l.
Onderkaak naar voren en omhoog tegelijk.:..Ik kots je uit''.

m.
Onderkaak naar voren en omlaag:Ongelflijk, wat ik hier meemaak..... .
Bedenk zelf ook gevoelens. Je lichaam moet ook meedoen. Beeldt iets uit met je hele body met het gezicht als middelpunt.
Kijk op Google naar Mimiek, Rob van Reijn etc.

n.
Gezicht krachtig dichtknijpen, ogen,mond etc. Vuisten krachtig ballen, druk iets plat tussen je handen, een bal bvb. Emotie: k moet dit nu doorstaan, zoals een heftige knal, een extreem geweld, je duikt inelkaar etc.Of extreeeeeeeeeeeeeme blijdschap

o.
Mond krachtig dichtknijpen en hoofd achterover strekken,adem diep in door de neus.

p.
Oefeningen van de adem met oogbewegingen.
Sla je ogen op en adem extreem diep en langzaam in, strek daarbij je hoofd, hef je armen ver omhoog. Omgekeerd: Kijk naar beneden en zucht extreem diep uit.
Zet daarom nooit de muzieklessenaar te laag, dat remt de inademing.
1.2 Gezichtspiertraining