1 - Embouchure
Hoofdstuk 1 - Paragraaf 11
1. Embouchure

1.11 Psychofocus

Psychofocus

Mentale training voor musici.
Het focusprogramma voor musici bestaat uit de volgende onderdelen


Fysieke training algemeen
Fysieke training per instrument

Ademtraining
Ademtraining per instrument

Ontspanningsoefeningen vlg. Jacobson
Voorlichting instrument/o.a. ergonomie

Natuurkunde en acoustiekleer instrument

Embouchureverschillen
Brass
Wood

Warm up voorafgaande aan studie
Warm up voorafgaande aan optreden

Zangoefeningen individueel
Zangtraining voor blaasorkesten

Zangtraining solfège
Backstage concentratie

Meditatie
Psychologische focustraining voor optredens

Wetenschappelijke aanpak naar de top
Dystonie a.g.v. overmatige spierinspanning

Dystonie a.g.v.viscerale/parietale functiestoornis.
Samenspel samenwerking teamwork

Aanpak teleurstelling


1.11 Psychofocus