1 - Embouchure
Hoofdstuk 1 - Paragraaf 6
1. Embouchure

1.6 Autonome nekzenuwen

Autonome nekzenuwen

De autonome zenuwen zijn dus niet de motorische zenuwen en ook niet de gevoelszenuwen.

Zij bestaan uit de (ortho-)sympatische en parasympatische takken.
De Sympatische zenuwen zijn nodig voor doorbloeding bij inspanning en de parasympatische voor herstel, rust etc.

Dus voor het blazen zijn vooral de orthosympatische zenuwen nodig en de parasympaticus voor rust en herstel. Overbelasting van de O.S. kan leiden tot een te grote spanning op de spieren, en daardoor afklemmen van vaten en zenuwen (entrapments) waardoor pijn en gevoelsstoornissen kunnen optreden. Dit is er de oorzaak van dat de OS zenuwen maar ook de PS zenuwen een rol kunnen spelen bij chronische pijn.

Als er ergens weefselschade is geweest, maar weer genezen is, kan de pijn soms toch blijven. Meer diffuus weliswaar maar als neurogene pijn, geheugenpijn, circuitpijn en psychische pijn doorwoekeren.

Dus advies: Bij pijnklachten direct naar de tandarts of huisarts om te voorkomen dat pijn chronisch wordt en een eigen leven gaat leiden.Zie ook hoofdstukken 35 en 56: Noiseless Buzz/Push & Press


1.6 Autonome nekzenuwen