1 - Embouchure
Hoofdstuk 1 - Paragraaf 4
1. Embouchure

1.4 U trainer

WERKING U-TRAINER
De brede uiteinden in de mondhoeken plaatsen en dan de weerstand van de rubber ringetjes overwinnend, de mond tuiten!!
Het apparaat dwingt met name de mondkringspier tot samentrekken en daarmee wordt de mond getuit.
De overige spieren komen daarbij veel minder in actie.

MONDHOEKEN NAAR ELKAAR TOE.
Maar om het gevoel van de mondhoeken te gebruiken en de mondhoeken naar elkaar toe te dwingen is het wel nuttig.
Vooral voor beginners en mensen die een smile- and press embouchure hebben kan het nut hebben.

NEUROFYSIOLOGISCH/PSYCHOLOGISCH LEEREFFECT
Neuropsychologisch/ fysiologisch is het apparaat minder zinvol omdat uit onderzoeken van dit vak beheersende wetenschappers
(Altenmueller c.s.) werken dit soort (mimische)oefeningen in deze context niet adequaat omdat er geen motiverende handeling aan is gekoppeld, de oefening staat teveel op zich zelf. Het moet daarom direct worden gekoppeld aan oef. op het mondstuk.
De mond wordt teveel getuit maar dat ziet een leraar ook wel, dunkt me, en kan deze met het mondstuk Ún instrument verdere wijzigingen toepassen.
Conclusie:
HOUTBLAZERS
Wellicht een nuttig hebbedingetje voor alle blazers, vooral houtblazers (blokfluit).
Met nadruk wijs ik er op dat elke andere blazer een andere embouchure heeft maar dat allen de mondhoeken naar elkaar toe moeten brengen, zowel hout (ook riet-) als koperblazers.

Informatie: fortissimo@online.nl en ook www.u-trainer.com

Zie ook hoofdstukken 35 en 56: Noiseless Buzz/Push & Press


1.4 U trainer