39 - Hulpmiddelen
Hoofdstuk 39 - Paragraaf 2
39. Hulpmiddelen

39.2 The Horn Elevator


The Horn Elevator
The Horn Elevator is een echte revolutie in de Brass Scene. Op de foto's zie je direct wat de bedoeling is. Het zou ook kunnen heten ‘The Horn Embouchure Balancer’.

Balanced Embouchure
Dat is precies wat er bedoeld wordt met dit apparaatje. Op elke muziekschool zouden er een aantal moeten staan, in vele huishoudens, op elk conservatorium en wel wereldwijd. Vooral voor de cilindrische instrumenten die met de beker naar voren spelen, zoals bugels, cornetten , trompetten en trombones. Maar in principe kunnen alle brass instrumenten eraan worden opgehangen. Zie daarvoor ook de foto's. Weliswaar zijn er 'horn sticks'. Kijk op de site van Richard Speetjes, maar die zijn rigide en laten vrijwel geen beweging toe, want een koperblazer beweegt.

Als je diep inademt wordt je langer. The Trunk as a Inflatable Structure, zie elders de tekeningen van Dr. Kapandjii.

Als je hoog en hard gaat spelen wordt je ook langer omdat de buikdruk zich voortplant langs de wervelkolom, naar omhoog. Maar ook heb je te maken met de vorm en stand van de wervelkolom.

Staande spelen
Als je staande speelt zullen de bochten in de nek en lage rug, de lordoses, toenemen. In actieve zit, dat is met een gestrekte kruin, worden ze meer afgevlakt.

Vitale Capaciteit
Wat belangrijker is echter, is dat je je staand een grotere vitale capaciteit van de longen hebt.

Van PUB MED:
Townsend MC, Pierson DJ, Dick NP, Petty TL, Lin F, Parthasarathy S, Taylor S.J, Pucci D, Hendrix RW en Mahksous M.


Uitdrijvende kracht en E.S.W.
Ook de uitdrijvende kracht voor lucht is groter en actueler omdat de buik/ en rugwandspieren al strakker staan aangespannen. De Eén Seconde Waarde, dus de hoeveelheid lucht die je in 1 seconde kunt uitademen, is groter.

Bewegingen van het lichaam
Samengevat, er treden allerhande bewegingen op wat wil zeggen dat bijvoorbeeld het hoofd stil houden onmogelijk is. In The Horn Elevator is dan ook een elastisch hang- opvangsysteem aangebracht dat de fysiologische en anatomische bewegingen opvangt. Wel moet je natuurlijk de juiste actieve kruinstrekhouding aannemen, zowel zittend als staand.

Maar wat belangrijker is: Als je om je heen kijkt zie je een hele grote groep blazers hetzij pivoteren hetzij met de beker schuin omlaag gericht blazen. Vooral bugelblazers, trompetten, cornetten, etc. Hele korpsen doen eraan mee. En dat moet niet. Omdat men over het algemeen met de onderkaak in retractie speelt. Naar achteren geplaatst dus. En dat knijpt de keel dicht. Immers, men krijgt een geknepen toon en gaat forceren. En dat is bij de meeste korpsen het geval en niemand wijst ze erop.

De leadpipe moet zo horizontaal mogelijk staan. En: daarmee wordt bij gelijkblijvende hoofd- en nekstand de onderkaak naar voren gebracht. Dat is absoluut noodzakelijk. De tanden moeten boven elkaar staan, als uitgangspunt. Door het instrument in balans op te hangen volgt als vanzelf de juiste embouchure.

Kinderen
Voor veel kinderen een uitkomst, want nu kunnen ze in principe onbeperkt lang spelen zonder moe te worden.

Nek- en schouderklachten
Voor blazers met nek- en schouderklachten betekent dit dat de anti zwaartekrachtspieren, dus arm- en schouderheffers, enorm worden ontlast.

Embouchureproblemen
Voor blazers met embouchureproblemen: de natuurlijke oplossing omdat je een uitgebalanceerd embouchure krijgt. Het instrument moet zo hoog mogelijk hangen, zodat je actief moet zitten met 'crown- stretching' om goed voor het mondstuk te komen.

Verhouding van mondstukplaatsing
In principe 2/5e bovenlip en de rest onderlip. Dat is nodig omdat alleen de onderkaak, het embouchure-roer, kan bewegen en de bovenkaak dus niet. De voornaamste druk moet op de onderkaak komen, dit geldt voor 'all brasses'. Bij de meeste blazers die dit niet doen is de onderlip en zijn de onderkaakspieren (MM:Mentalis) onderontwikkeld.

Arm- en schouderheffers: spanning en ontspanning
De aandacht wordt door The Elevator/Balancer ook geconcentreerd op de arm- en schouderfunctie.
Als je het instrument even helemaal laat hangen terwijl je het vast hebt voel je de ontspanning van de schouder- arm- en handspieren. Laat de ellebogen hangen en houdt de schoudertoppen laag bij het blazen. Door zo nu en dan het instrument even iets op te tillen kun je zelf bepalen met hoeveel spanning je speelt. Veelal is dat te hoog.

The Horn Elevator Inhaling
COSTODIAFRAGMALE TOTAAL- INADEMING

De buikribinademing, vooral de beweging aan de achterkant, wordt door de Elevator bewerkstelligd. Door het instrument zo hoog als mogelijk op te hangen en direct daarna je kruin zoveel als mogelijk te strekken, en het mondstuk precies goed staat, zul je automatisch op de juiste wijze inademen. Dus zet de borstkas achter uit en opzij, dus de flanken. Direct, in één beweging volgt het uitzetten van de buik , de borst aan de voorzijde en de longtoppen. In feite in één vloeiende beweging. Voorkom het maken van een holle rug tijdens de inademing. Dit kan worden veroorzaakt door het Te laag ophangen van het instrument. Strek de nek, buig het hoofd niet achterover. Het leermoment is natuurlijk enorm, omdat je steeds direct het juiste inademingsgevoel krijgt en dat gewoon weg niet KUNT vergeten, mits je het instrument steeds zo hoog als mogelijk ophangt.

Exhaling & Breath Support
COSTODIAFRAGMALE TOTAAL- UITADEMING & ADEMSTEUN


Het frappante van het ELEVATOR/ BALANCER systeem is, dat je voor het uitademen, het spelen dus, precies in de goede uitgangshouding staat om te spelen. Door het instrument zo hoog mogelijk op te handen en met gestrekte kruin staat te spelen, ontvouwt zich de ademsteun als vanzelf. En deze ademsteun blijft ook bestaan door het licht verende systeem. Immers als je hoog en/of hard speelt, wordt je langer. Die stand is ook de beginstand, dus zo hoog mogelijk terwijl je niets tilt. Ga je zachter spelen en lager dan wordt je lichaamslengte kleiner, een paar centimeter, maar... een frappant verschil. En dat verschil, dat inzakken a.h.w. wordt door het veersysteem opgevangen.

Ophangpunt
Dat punt ligt in principe precies loodrecht boven het balanspunt van het instrument aan de draagbuis. Door het ophangpunt boven je naar achteren te verplaatsen komt er meer druk op mond en armen en omgekeerd beweeg je het ophangpunt van je af dan wordt de druk juist minder. Op deze wijze kun je precies ontdekken met welke minimale druk je kunt spelen.

Een aantal topblazers is al maanden met dit systeem in de weer met fenomenale resultaten. Je mag de namen aan mij opvragen dan kunnen ze het je zelf vertellen.


39.2 The Horn Elevator