15 - Akoestiekleer
Hoofdstuk 15 - Paragraaf 6
15. Akoestiekleer

15.6 Golven & energie

In een branding kun je al zien hoe er energie vrij komt. Menig schip is kapotgeslagen op de branding. Een steile kust-rotswand weerkaatst de hoge golven, terwijl een strand de golven eerder uitdooft. Ook golven die al honderden kilometers hebben afgelegd. In het aanleggen van acoustische wanden houdt men ook rekening met dit principe en de te gebruiken materialen. Zachte materialen dempen beter.

Het geluid- een golf
De bekendste golfvorm is het geluid. Als je ergens op een deur klopt zal deze deur in trilling worden gebracht en de lucht in de ruimte daarachter ook. De luchtdeeltjes worden immers samengedrukt(verdichting,direct daarna gevolgd door een verdunning). Zo ook in Brass. Zo ontstaan buiken en knopen, verdichting en verdunning. Je brengt de lucht in trilling via de mondstukboring.

Bij ons, blazers, is het dus duidelijk zo dat door het verplaatsten van de lucht, het geven van een luchtstootje, de lucht in het instrument in trilling wordt gebracht. Echter, zoals ik eerder zei, dat moet dan wel op een precieze manier gebeuren. De trillingssnelheid zal overeen moeten komen met die van de staande golven in het instrument alsmede met de natuurlijke deel-of boventonen ervan.

Voor zangers geldt dat de stembanden in trilling worden gebracht en bij blazers is het de resultante van gebit, LIPPEN en mondstukboring. Dat zijn de trillingsbronnen. Dus: bij al eerder genoemde instrumenten wordt de lucht in trilling gebracht door een bron: een strijkstok, de hamertjes van het klavier, de stembanden, de lippen etc., de trommelstok op het trommelvel etc.
Een vast 'elastisch'lichaam trilt en dwingt de omringende lucht deze trilling mee te maken. Als dit voldoende energiek gebeurt gaan de deeltonen meetrillen.


15.6 Golven & energie