15 - Akoestiekleer
Hoofdstuk 15 - Paragraaf 14
15. Akoestiekleer

15.14 Mother Tongue

MOTHERS TONGUE

Heeft je afkomst, je geboortestreek en plaats invloed op je taalontwikkeling, je manier van spreken? Betekent Mothers tongue hetzelfde als Mothers Language.
Daarover heeft Dr.de Tomatis (hoofdstuk 16.4) een legendarisch onderzoek gedaan, dat uiteindelijk door de wetenschap is omarmd. De Tomatis zegt dat zelfs de prenataal binnenkomende geluiden bij een baby worden ontvangen en opgeslagen. De stem van de moeder staat daarbij centraal net als die van overige huisgenoten. Ontbreekt er een lager, zwaardere of meer sonoor stemgeluid in de prenatale periode dan komt dat tot uiting in de latere expressievormen van de baby, de peuter, de kleuter etc.Phonetiek:
De hele phonetiek speelt daarin een rol, de dictie, de vorming van klinkers en medeklinkers verraden toch meestal de afkomst van het kind en later de volwassene. Leert het kind ook een tweede taal dan zal het zich toch liever uiten in de ‘native’taal, zo blijkt uit talloze onderzoekingen over de hele wereld. Een oneindige reeks artikelen is op internet te vinden daarover.

Muziek:
De muziek speelt een belangrijke rol in de spraakontwikkeling. Een monotone hardrock , etc. schakeert minder phonetische kleuren . Een kind wat gedurende 9 maanden – anderhalve maand, voortdurende klassieke muziek hoort of veeltonige klanken, heeft meer kans op een betere spraakontwikkeling als dan wanneer dat niet het geval is. Staat een moeder gedurende haar zwangerschap bijvoorbeeld bloot aan veel machinelawaai of een schreeuwerige TV dan zal zich dat, althans volgens de Tomatis gevolgen hebben voor de latere opvoeding. Ernstige lawaaihinder tijdens de zwangerschap kan leiden tot gedragsstoornisen en ziektes zoals Asperger, PDD- NOS, Autisme etc.
Ook psychische stoornissen kunnen een rol gaan spelen. Te denken valt aan vormen van neerslachtigheid, depressies etc .

Zang:
Een heel andere vraag is of deze aspecten invloed hebben op het bespelen van blaasinstrumenten of het zingen. Het zingen komt daarbij dan het dichtst bij de spraak en iemand die bijvoorbeeld in China is opgegroeid en louter Chinese zangkunst beoefent is daaraan direct te herkennen. Gaat een persoon ook in een andere taal zingen, zoals tegenwoordig in rap, pop, rock, etc. dan zullen Engelstalige invloeden of het meer USA slang hun invloed laten gelden. Zie hoofdstuk 62.3

Blaasinstrumenten:
In feite geldt hiervoor hetzelfde daar waar het gaat om het bespelen van ‘native’ of exotische muziekinstrumenten, die gebruikt worden in feesten en rituelen in een bepaalde streek of land.

Historie:
Curt Sachs schrijft in zijn boek The History of Musical Instruments ..translation Copyright(o) Aula boeken nr.432 van 1969 Het Spectrum In de hoofdstukken I , II, III, respectievelijk Het Primitieve en voorhistorische tijdperk; De Oudheid en de Middeleeuwen. Honderden boeken en geschriften noemt hij in zijn literatuurlijst en in het boek zelf staan er dus een aantal leuke illustraties, voornamelijk tekeningen.

Native Instruments:
Historisch gezien geldt dat dan voor bijvoorbeeld een uitgeholde buis gemaakt van een bamboestok, een grote Triton schelp etc.meestal om Goden gunstig te stemmen of verjagen.Daarvan zijn talloze voorbeelden. Maar één ding staat vast: de Physics of Acoustics of Musicinstruments. De natuurkundig wetten die voor zo’n instrument gelden maken het erg moeilijk om een eigen geluid aan te brengen, ik zou het bijna een Mothers Sound willen noemen wat niet hetzelfde is als Mothers Language.
Hieronder een aantal afbeeldingen van dat soort instrumenten. Trommels en aanverwanten rekening ik even niet mee .

Blaasinstrumenten en Mothers Tongue:
Blaasinstrumenten zijn qua klank afhankelijk van hun natuurkundige principes. Uiteraard hebben embouchure en enbouchure invloed. Zoals bv het blazen met bolle wangen of met lucht onder de lippen. In principe wordt de klank dan wat milder, meer ‘soft tone-like’ maar dat heeft niets te maken met de inwendige acoustiek. Als ik luister naar een brassband uit Japan, zelfs een jeugdbrassband, dan klinkt die identiek aan een Noorse, Engelse, Venezuelaanse, Nederlandse ,Oostenrijkse, Zwitserse, Franse etc.brassband. Je merkt dan niets van phonetische achtergronden zoals Mothers Tongue of Language dat aan ons aanreiken.

Fundamentals of Musical Acoustics:
In de Fundamentals of Musical Acoustics van Arthur H. Benade second revised edition www.doverpublications.com originally edited bij Oxford Publications hét grote standaardwerk over dit onderwerp, staat duidelijk hoe de natuurkundige wetten het zijn die de klank bepalen.
En dat geldt voor alle blaasinstrumenten, slagwerkinstrumenten, snaarinstrumenten, menselijke stem etc.
Ook de acoustiek van de te bespelen ruimtes speelt een rol, qua resonantie.
Ik raad conservatorium directies en bestuur, want sommige conservatoria willen van al dit soort zaken niets weten: elke muziekopleiding verplichten om 2 boeken aan te schaffen. Algemeen dus de Fundamentals of Musical Acoustics en voor koper speciaal: Brass Anthology volume 3 van The Instrumentalist Company Illinois.Verplicht elke student dit Fundamentals als verplichte examenstof voor het eindexamen en voor koper dus het Brass Anthology.
Zie http://embouchure.nl/?section=read&hoofdstuk=15¶graaf=1 ( t.m.15.12)

IMPROVISATIE:
In improvisaties van een musicus zal natuurlijk Mothers Tongue een grote invloed hebben op de performance, evenals de liedjes die je vroeger leerde etc. In de lichte muziek spelen de ze invloeden een grotere rol als in de klassieke muziek, want daar moet je voldoend aan standaard performances. In de lichte muziek, jazz etc is de individuele vrijheid natuurlijk veel groter.
maar puur de klank:hoe klinkt in een instrument en is die klank afhankelijk van je Mothers Tongue or Language(s) is volkomen afhankelijk van de natuurkundige wetten. Daarover is geen misverstand.

Kippenhok en wolven:
Laat je een kind opgroeien in een kippenhok dan zal het kind de geluiden van de kip en de haan gaan nadoen. Hetzelfde als wanneer je een jong kind opsluit in of naast een wolvenhok gedurende lange tijd dan zal het juist het gegrom, gejank en geblaf van de wolf overnemen.
Een kind imiteert in zijn of haar spraakontwikkeling. Het effect van geluidsinstallatie, radio en tv krijgen al gauw een invloed en spelen een grote rol. Het imiteren van je leraar of van een grootheid op radio ,TV, media, I tunes ,You Tube laat je snel leren. Je ziet het ook aan TV shows met verkiezingen van de beste jonge of volwassen zanger, grote artiesten naspelend of nazingend doet het effect van Mothers Tongue gauw verdwijnen.


15.14 Mother Tongue