15 - Akoestiekleer
Hoofdstuk 15 - Paragraaf 4
15. Akoestiekleer

15.4 Voorbeelden


  • Meetrillende ramen door een voorbij rijdende transportwagen.
  • Meetrillende pauken- en of trommels in het slagwerk als je er met een trompet sterk genoeg speelt in de buurt
  • In de beroemde film ' Der Blechtrommel' wordt door het hoge extreme gillen van het jongetje en glas kapotgetrild, alles door resonantie.
  • In een brassband, bijvoorbeeld, is het zo dat lage frequenties met hun deeltonen de klank stimuleren van hoger geintoneerde instrumenten. Dat geldt voor octaven maar ook voor de deeltonen ervan. Ze horen elkaar te versterken. Bij een adequate zuivere balans is zacht spelen voldoende om de band schitterend te laten klinken. Zijn er enkelen die onzuiver blazen, dat faalt dit resoneren en moet men veel harder gaan blazen om toch een stevige klank te krijgen. Die zal nooit mooi zijn.
  • In een klavier is er ook een zekere resonantie, maar vooral als men het ontdempingspedaal indrukt. De demping van de trilling verdwijnt hierdoor deels en een enorme resonantie valt je ten deel.
  • Als een auto een bepaald toerental heeft bereikt kan de lucht binnen in de auto gaan meetrillen.
  • Resonerende banden kunnen zelfs een zingend geluid maken, zoals u wel eens heeft meegemaakt,


15.4 Voorbeelden