3 - Lijst van clinics
Hoofdstuk 3 - Paragraaf 6
3. Lijst van clinics

3.6 Embouchure en gehoor

Audio-Psycho-Fonologie voor de gestoorde audio-sensomotorische cirkel

Sommige muzikanten zijn soms niet in staat om n bepaalde toon of klank goed te kunnen opwekken. Daarbij zijn er die al zr ver gevorderd zijn of zelfs al jaren in het beroep zitten.

De Parijse KNO arts Professor Doctor De Tomatis (zie Google), kind van een zanger, onderzocht en behandelde in dit verband zelfs Pavarotti, Maria Callas en analyseerde de stem van Caruso. De Tomatis werd in zijn omgeving uitgelachen en miskend, maar doorzetter als hij was, stelde hij jaloerse collega's uiteindelijk ver in de schaduw. Zelfs de Franse regering gaf hem in 1947 op haar verzoek, een opdracht bij de luchtmacht om lawaai en gehoorbeschadigingen in relatie tot elkaar te toetsen.

BOEK DE TOMATIS: Het Bewuste Oor Zie hoofdstuk 16.4 Prof.Dr. Martien de Voigt met www.luistertherapie.nl

De luistertherapie
die hij ontwikkelde bood en biedt uitkomst aan: gehoorproblemen, duizelingen, adhd, autisme, dyslexie leer-, gedrags-, concentratie- en communicatieproblemen. Ook het Aspergersyndroom reageert goed op de therapie.

De luistertherapie bestaat uit:
het trainen van het neurologische en fysiologische systeem door speciaal gefilterde muziek samen met de eigen stem en/of de moederstem, aangeboden aan de oren en de schedel (met een bot vibrator).Specifiek ingestelde vertragingen en onderling verschillende intensiteitsniveau's en verschillen spelen hierbij de grote rol. De sessies duren een uur en wordt weken tot maanden volgehouden.
De APF luistertherapie AFKORTINGEN staan voor AUDIO PSYCHOLOGIE EN FONOLOGIE.

SPECTSCANS:
Tegenwoordig weet men veel meer van hersenen, leer- en afleerprocessen. Dr.Daniel Amen's Change your Brain, Change your Mind vertelt ons hoe men in de hersenen via spectscans gebieden kan waarnemen waar veel of weinig activiteit is, veel of weinig doorbloeding. Zelfs in de Nederlandse psychiatrie weet men hier nauwelijks het bestaan van, weet ik uit eigen ervarings-onderzoek bij de GGD Sneek en de GGD Leeuwarden.
Door simpele medicatie en tegenwoordig , zelfs in de VU Amsterdam, door het aanbrengen van electrodes in gestoorde hersengebieden en daarmee stroomstootjes te geven kan men mensen binnen enkele uren afhelpen van depressies.
Ik stel me echter voor dat men ook op deze wijze andere aandoeningen kan benvloeden en dingen dus af kan leren maar ook aanleren.

Erasmus Universiteit.
Hier is zelfs een neuropsychologische faculteit met een Belgische hoogleraar, waar men bezig is om bijvoorbeeld een sollicitatie via een SPECTSCAN te laten verlopen, waardoor men veel beter kan zien welk vlees men met de sollicitant in de kuip heeft.

De Tomatis onderzocht de relatie tussen vals zingen in de relatie tot gehoor en stem. In mijn opinie kan dit voor professionele en andere top-blazers ook gelden.
T.ontdekte dat de zangers zichzelf ahw doof konden zingen. Hierdoor verdwenen bepaalde frequenties uit het gehoor (sensore gehoorvelden)en dus ook uit de stem.
Ditzelfde heb ik al vaak meegemaakt in de praktijk bij topblazers / professionals.

Tomatis behandelde het probleem met zijn APF methode door de gevoeligheid voor de 'valse' frequenties te verhogen.


THE HORN BAD SOUND THERAPY:
Ik doe vaak een simpele equivalent door de blazers in kwestie de moeilijke klank of toon keihard door alleen het mondstuk te laten blazen, dus buzz met geluid. Direct daarna laat ik hen dan de zelfde toon op het instrument spelen.

En die procedure moet de blazer in kwestie eindeloos herhalen met die toonhoogte. In alle modaliteiten qua ritme, dynamiek, toonhoogte , toonsoorten, aanzettechnieken als staccato, portato, doodletechniek met o.a. DoeLOELoeLOE-DoeLOELoeLOE en ook DoeDLEDoeDLEDoeDle etc.,breath attack, legato, marcato, tongslagen, met en zonder toonstopping etc.
Zie voor Doodletechniek het hoofdstuk daarover.

Verder kan men gebruik maken van andere NEUROPSYCHOLOGISCHE leerprocessen via de hersenzenuwen:
GEUR
Doe de oefening en maak tegelijk gebruik van extreme hersenzenuwactiviteit zoals jezelf onder een sterk geurende parfums te plaatsen. Voor elk toonhoogte die je 'vals'speelt een andere geur.
KLEUR
SchaF fel gekleurde stukken karton aan. Voor elke 'valse'toonhoogte een andere kleur.
SMAAK
Idem smaak: Prikkel je smaakpapillenbv door een augurk te eten etc.
GEVOEL
ook het gevoel kun je inschakelen door bv massage , acupunctuur toe te passen in een bepaald gebied van het oor bv.,voor elke toonhoogte die je slecht doet dus een bepaald specifiek gebied. Of ijsblokjes toepassen of een lokale warmte bron op een bepaalde plaats.
Alles om neuropsychologisch sterk te staan en de zenuwsynapsen, de schakelstations, te overdonderen met informatie. Lees op internet over Neuropsychologie.


Deelnemers aan clinics van mij hebben deze THE HORN BAD SOUND THERAPY vaak genoeg zelf ervaren, frappant en miracleus.
Maar dat kan soms niet voldoende zijn.
Ik adviseer je 'valse' toon eens aan te kaarten bij een de Tomatis Instituut. Die zijn in het hele land.
Het blijkt dat de 'valse' frequenties op deze wijze weer geheel kunnen terug keren als een echte grondtoon met zijn bovenharmonischen. Dat heb ik vaak genoeg bewezen en bewijs het nog dagelijks.

De Tomatis gaat al terug naar de prenatale periode waar volgens hem soms
bepaalde tonen of klanken te weinig zijn doorgedrongen in de foetus of juist teveel. Ook pedagogische problemen in gezinnen, culturele afkomst en vele andere oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan de BAD SOUND SYNDROME.
Lees zelf .op www.luistertherapie.nl

AUDIO-PSYCHOFONOLOGIE, TOMATIS LUISTERTHERAPIE van de grootste expert in de Benelux:
Prof.dr.Martien de Voigt.


3.6 Embouchure en gehoor