3 - Lijst van clinics
Hoofdstuk 3 - Paragraaf 11
3. Lijst van clinics

3.11 Private lessons in brass

Private lessons in brass
Word ook een topblazer!


Sinds 1 augustus 2012 is de Stichting Sailing Brass gevestigd aan de Produktieweg 6, 8331 LK te Steenwijk. Tot ons grote geluk hebben wij tegenwoordig de beschikking over een geheel vrijstaand pand met een schitterende studio . Daar kunnen we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat blazen.

Door verschillende omstandigheden zijn wij de laatste jaren niet toegekomen aan adequaat lesgeven aan koperblazers. Wat daarvóór wel het geval is en wij hebben talloze blazers als leerling en student gehad. Daar waren veel onbekende blazers, maar ook heel bekende professionals bij en zelfs beroemdheden. Hier in Steenwijk hebben we de draad weer opgepakt en kun je de fijne kneepjes van het blazen leren en/of verbeteren. Vanzelfsprekend is de website de leidraad door de lessen heen, maar de lessen bestaan vooral uit praktijk.

Inademing
Veel aandacht gaat uit naar de perfecte onhoorbare inademing. Zonder dat geen goede ademsteun.

Ademsteun
Want daaraan schort het bij de meeste blazers (en zangers). Men heeft er wel van gehoord en er is ook wel wat aan gedaan maar het fijne weet men vaak niet en dat is één van de oorzaken waardoor je niveau stagneert en je de top nooit zult halen.

Diafragma
De rol van het middenrif is cruciaal en staat in directe relatie met de bewegingen van het strottenhoofd.

De functies van de onderkaak, keelholte en tong staan in directe relatie met het middenrif.

Toonvorming
Toonvorming staat centraal. Als de toon en de klank goed zijn komt de techniek ook beter tot zijn recht. Daaraan werken we hard.

Kracht en hoog spelen
Voor veel blazers en dan vooral die van het kleine koper is het hoog blazen soms een obsessie. High blowers worden geadoreerd. Het is ook spectaculair en als je in een bigband lekker de hoogte in kunt is dat ook mooi.

Wij leren je de kracht te ontwikkelen op basis van fysiologische praktijkmethodes. Vooral de spieren van de onderkaak en onderlip zijn vaak te zwak.

Wil je Hans horen spelen luister dan naar hoofdstuk 49, 25, 14.5, 14.8.
Lessen worden gegeven op alle koperen blaasinstrumenten.

Voor info over lessen bij Hans Boschma kun je via de website terecht. Het emailadres is embouchure@live.nl

Telefoonnummers: 06 252 607 36 of 0521-854725

De lessen zijn niet gratis, maar je lesgeld komt ten goede aan de Stichting Sailing Brass, zie hoofdstuk 43. Hiermee help je gehandicapte en geblesseerde collega’s.
Toen ik recent met een blazer succesvol aan het werk was met Trouble Shooting aan zijn embouchure dichtte hij mij ploseling de titel toe van Brass Whisperer. Dit in navolging van de populaire horse & dog whisperers. Tijdens lessen, demonstraties en clinics houd ik mij bezig met het oplossen van problemen die er bij vele blazers aanwezig zijn.

De problemen uiten zich alle in een gebrekkig embouchure waardoor blazers zich geremd voelen in het uitoefenen van hun hobby of werk, dat kan ook samengaan.


De meest voorkomende problemen zijn :

•Overstrekte (hyperlordotische) nek waardoor er een geknepen keel- en mondopening maar ook klank optreden.
•Het niet voldoende uitstrekken van de kruin waardoor de ademsteun niet goed tot haar recht komt.
•Onvolledige en te ondiepe inademing, paradoxaal of teveel met de buikinademing werkend.
•Onvoldoende ademsteun.
•Onvoldoende met een ronde keel-en mondopening werkend (phonetiek)
•Spelen met smile &press
•Spel en met puckerembouchure
•Blazen met pursed lips sound
•Blazen met het grootste deel van het mondstuk op de bovenlip, hetgeen onjuist is
•Het blazen met de onderkaak in retractie
•Het onvoldoende omlaag trekken van de onderlipmondhoeken
•Onvoldoende krachtontwikkkeling van de onderlip/kaakspieren waardoor de hoogte niet goed lukt
•Het aanblazen met de tong tussen de snijtanden cq de lippen= tone&tonguestopping
•Het onvoldoende snel terugtrekken van de tong direct na de attack, bij staccato, portato en tenuto en de verschillende 2- en 3- voudige tongslagen.
•Het onvoldoende gericht studeren zonder plan.
•Het onvoldoende trainen van de zwakke plekken
•Het onvoldoende trainen met breath attack, legato en doodlen, waardoor de keel te geknepen blijft
•Het niet gebruiken van de bekkenbodemspieren
•Het niet goed laag kunnen spelen omdat het diafragma niet voldoende wordt afgeplat.

Dit zijn de belangrijkste highlights.

De Brasswhisperer ziet in één oogopslag, en hoort direct cq na een paar maten blazen door de betrokken blazer wat er aan schort en kan dit binnen een uur duidelijk maken, waarna de betrokken blazer daarmee zelf aan de slag kan._____________________________________________________________________________


Een blaasinstrument spelen is het mooiste en lastigste dat er is. Als kind ging ik na de bekende blokfluitperiode over op bügel bij de lokale fanfare-opleiding. Daarnaast speelde ik thuis piano mee uit de lesboeken van mijn broer. En daarmee ontdekte ik een cruciaal verschil tussen piano en koperblazen. Namelijk: de toon. Uit een piano komt doorgaans de juiste toon, alleen de dynamiek en vingervlugheid en natuurlijk muzikaliteit moet je daar aan toevoegen. En dat is op zich al een hele klus. Bij koperblazen komt daar de toondimensie bij, immers een trompet geeft geen toon als je blaast. De toon ontstaat door een ingewikkeld proces van adem, lipspanning en aanzet.
Zo speel ik sinds mijn 10e op bügel en later trompet en geniet ik van oefenen en spelen in een orkest. Maar tegelijkertijd vervloek ik het soms ook, want na een paar dagen pauze is je embouchure (lipspanning) weer terug naar nul en presteren op niveau vraagt continu oefenen en souplesse en kracht houden.
Door jaren in bandjes te hebben gespeeld had ik mijzelf wat slordigheden gepermitteerd in de techniek en die braken me op toen ik weer in een fanfareorkest ging spelen.
Zo was ik gewend in een microfoon te spelen en kon volstaan met weinig ademkracht en door de lichte muziek raakte ik gewend aan een grote vrijheid in aanzet, vibratie etc. En natuurlijk de vrijheid van het improviseren, een foute noot bestaat dan niet en zo hij al bestaat kan het eenvoudig worden opgevangen door het vervolg van de improvisatie.
Nu ik eerste trompettist ben in een fanfareorkest ligt dat heel anders en moet ik technisch weer heel precies functioneren.
Hans Boschma is daarbij een grote hulp. Hij doorzag heel snel waar mijn techniek tekort schoot en gaf direct adviezen en oefeningen die hielpen. Het ingewikkelde proces van toonvorming heeft hij heel minitieus ontrafeld en hij herkent dat feilloos. Zijn liefde voor het koperblazen straalt af van zijn praktijk aan huis, overal staan en hangen instrumenten en hij heeft een keur aan leuke en praktische oefeningen ontwikkeld.
Intussen is mijn trompetspel stevig vooruitgegaan en kan ik trefzekerder spelen en als dat even niet lukt weet ik precies waar het aan ligt. Dat geeft weer ruimte voor het studeren. Ik kan iedere koperblazer die tegen fysiek-technische drempels oploopt daarom aanraden eens naar Hans Boschma te gaan.

- Arjan van Dijk - 1e trompettist Fanfare Stad Sloten, productieleider Art &Soul


_____________________________________________________________________________


3.11 Private lessons in brass