3 - Lijst van clinics
Hoofdstuk 3 - Paragraaf 14
3. Lijst van clinics

3.14 Tinnitus BRM

Tinnitus BRM neuromodulatie Treatment
De Stichting Sailing Brass / Hans Boschma heeft een nieuwe Tinnitus behandeling ontwikkeld.
Deze is in het najaar van 2016 van start gegaan.
De onderdelen zijn:
1.Blockpoint Relock &Delock methode (zie 52)Dynamic needling (acupunctuur onder beweging)
2.Cranio sacrale therapie
3.Pseudo radiculaire therapie(zie 29)
4.Mid laser in-ear radation

5.Musical Plasticity Change
1 t/m 4 zijn bij ons gangbare therapieŽn.
Het grote verschil zit in 5. MPC. Ik raad iedereen aan om chapter nine te lezen van the Biology of musical performance and performance-related injury van Alan H.D.Watson/The Scarecrow press inc.2009: Hearing and the processing of musical sound by the brain.Watson gaat er van uit dat er allerhande oorzaken kunnen zijn van Tinnitus, zowel in het oor, het binnenoor, de oorzenuwen, de bloedvaten, de kaakgewrichten enzovoort.

Echter, in de huidige gangbare wetenschappelijke opvattingen over Tinnitus gaat men er vanuit dat er plastische veranderingen zijn ontstaan in de lobus temporalis en dan met name in de primaire acoustische schors, waar de geluidsprikkels eerst binnen komen. Vandaar worden de prikkels doorgesluisd naar de secundaire acoustische schors, die rond de primaire schors is gelokaliseerd.
Daarna volgt het transport naar de sensorische acoustische hersenvelden.

Men weet niet hoe het mechanisme van de Tinnitus ontstaat, zoals bv een infectie, een overbelasting, een geluidstrauma, vitaminegebrek etc. In de literatuur vind je de meest uiteenlopende theorieŽn over therapie vrijwel altijd zinloos blijken. Zware inwendige operaties in het oor zijn niet zeldzaam, echter zonder resultaat. De door ons ontwikkelde therapie past uitstekend in de Blockpoint Relock&Delock methode, even eenvoudig als effectief.

THERAPIE
Zonder de lezer
te vermoeien met ingewikkelde theoretische en wetenschappelijke beschouwingen beschrijven we direct de therapie. Ons onderzoek naar de precieze werking gaat gewoon door. Wat heb je nodig:

1. een perfecte goed passende merk koptelefoon waarbij geluidssterkte links en rechts afzonderlijk kan worden geregeld.

2. Een goede geluidsinstallatie waarmee de geluidsweergaven op talloze manieren kunnen worden aangepast. Men moet de kleur van het geluid optimaal kunnen wijzigen. Een voorbeeld is : een klank helder maken of juist kunnen wijzigen en ook dempen. Een ander voorbeeld is dat je onderdelen van een geluidsfragment weg kunt draaien of juist verhelderen. Het met een simpele knopdruk kunnen herhalen van stukjes geluidsfragmenten is ook essentieel.

3. Het soort muziek kan het beste worden gekozen uit klassieke meesters zoals Bach, Beethoven, Mozart , Chopin,List, etc.etc. omdat die muziek mathematisch het duidelijkste is en algoritmisch het meeste perspectief biedt voor deze therapie maar modernere stijlen zoals latin, blues en tango etc.zijn prima toepasbaar. Muziek die jij prettig en aangenaam vindt kun je ook gebruiken.

4. Je kiest dus een stuk muziek uit en plaatst de koptelefoon. Je zit rustig, en beetje achterover, maar liggen in een aangename houding is ook prima. Neem eerst niet te snelle stukken of delen.

5. Dek je ogen af.
Je start de gekozen opname en zet die in de zachtst mogelijke klank en gaat uit van een 30 min, per keer. Om te starten is 2 x 30 minuten prima. Als het je goed bevalt en je hebt de indruk dat het werkt dan kun je
Later kun je misschien overgaan naar kortere sessies, dus na bv 2 x 30 min per week, 5 x 10 min.

In de ruimte waarin je werkt moet je alleen zijn en niet gestoord kunnen worden.
De bedoeling is dat je , naast je tinnitus geluid, de muziek ultra zacht afspeelt. Je sluit je ogen of verduistert de ruimte waarin je werkt. We gaan er vanuit dat de Tinnitus geluidsfragmenten opgeslagen zijn in de acoustische sensorische hersendelen en de acoustische associatievelden en dat verklaart ook meteen onze therapeutische aanpak met geluid.

6. Je zet de geluidsband of CD op, met de langzame muziekdelen.

7. Vervolgens begin je na enige tijd zachtjes met de melodie mee te neurieŽn. Als je geen absoluut of relatief muzikaal gehoor hebt probeer je toch bij de muzikale lijn te blijven.

Je laat de muziek rustig doorlopen en zo nu en dan pauzeer je even.
Om het tinnitus remmend effect te vergroten kun je verschillende maatregelen nemen.

- luider neurieŽn c.q. zingen
- steeds even dus met onderbrekingen neurieŽn of zingen.
- afwisselen van het soort geluiden dat je maakt: Voorbeeld: la la la, doe doe doe, etc.Het doel hiervan is de gehoortransportzenuw te ontregelen en veranderde informatie toe te voegen die hopelijk de tinnitus info verdringt.
- ritmisch tikken met de vingers toevoegen.

Laat ons na een paar weken neuromodulatie weten hoe de resultaten zijn, a.u.b.
Click on the picture to enlarge it3.14 Tinnitus BRM