8 - Adviezen ARBO
Hoofdstuk 8 - Paragraaf 6
8. Adviezen ARBO

8.6 Longexpansie

Longexpansie-oefeningen

Op bijgaande plaatjes ziet u nog een aantal oefeningetjes, afkomstig van RSI Bridge Exercises uit mijn Blockpoint Relock Methode.

Borstkasmobiliteit of lenigheid
In feite gaat het om borstkas- mobiliteitsverbetering, want longinhoud heeft vooral te maken met de lichaamslengte en natuurlijk de omvang van de borstkas zelf.

De vuistregel is: hoe langer de blazer, hoe groter de Vitale Capaciteit. Dit gaat niet altijd op. Zo heb ik een blazer uit Noord Holland onder mijn hoede. Hij speelt bugel, en is kleiner dan ik. Ongeveer 1.75 lang. Hij beschikt over ruim 6 liter. Ik ben 1.81 en beschik over 4 liter. In het blazen gaat het echter gelukkig niet om de hoeveelheid lucht maar om de adembeheersing.

Wil je slagen als blazer, dan moet je een perfecte adembeheersing hebben zowel voor wat betreft de in- als uitademing.

De beide longvliezen, binnenste en buitenste zijn aanzuigend met elkaar verbonden door de onderdruk die tussen hen heerst. Ze kleven als het ware aan elkaar vast. En volgen aldus tegelijk de bewegingen van de borstkas.

Dat heeft te maken met de inhoud en mobiliteit van de borstkas. Ook de spierkracht om in en uit te ademen moet goed zijn. Vanzelfsprekend moet je niet roken. Ook moet het longweefsel goed functioneren. Blazers met astma, COPD, etc. kunnen slechter snel uitblazen. Zie longaandoeningen. Longemfyseem, waarbij een groot deel van de longblaasjes haar functie verloren heeft werkt ook niet in je voordeel. Ook zal in dit geval hierdoor de elasticiteit van het longweefsel verminderen.

Als er een opening ontstaat in n van de vliezen dan krijg je een samengeklapte long (collaps). Meestal ontstaat dat door trauma of ontsteking c.q. degeneratie.

Veroudering speelt ook een grote een rol.

Ik ben zelf binnenkort 69 en mijn V.C. is groter dan 10 jaar geleden en zelfs 20 jaar geleden. Ik schrijf dat toe aan het dagelijks:

 • Blazen op grote instrumenten;
 • Noiseless Buzzen op grote mondstukken (met onderkaak naar voren om ook de keel te openen);
 • Cardiorespiratoire training, ofwel conditieoefeningen voor hart en longen;
 • Speciale oefeningen aan de bridge, zie de bijgaande plaatjes.

  Sporten als zwemmen en roeien zijn, in dit verband, aan te bevelen.

  Hang een stok boven je hoofd op, zo hoog dat je er met gestrekte armen bij kunt. De voeten blijven aan de grond. De voeten staan steeds zo'n 30-40 cm uit elkaar, op schouderbreedte. Terwijl je diep uitademt doe je de oefeningen om de borstkas in alle richtingen zoveel mogelijk uit te rekken. Dus: tijdens de rekbeweging diep uitademen tot aan de adempauze. Niet forceren en geen verende bewegingen maken, want dan ontstaat er een nadelige spanningsverhoging in de spieren, die je juist wat langer wilt maken c.q. elastischer.

  Bewegingen maken naar voren, zijwaarts en naar achteren. Ook draaibewegingen: de handen blijven op dezelfde plaats, maar de voeten gaan bewegen zodanig dat je de romp zover mogelijk draait.

  Bij n van deze oefeningen, zoals je ziet, gaat de stok omlaag. Je houdt de stok goed vast, steunt goed op beide voeten en gaat diep uitademen. Terwijl je uitademt buig je door de knien, zodanig dat je een optimale rek krijgt van schouders en borstkas.

  In de diepste stand ga je nu rustig ademoefeningen doen. Je zult merken dat dit de ideale houding is om de juiste inademing te doen. Dat komt omdat door de gestrekte armhang de ribben in inademingsstand geblokkeerd worden.

  Diafragma
  Hierdoor wordt je automatische op natuurlijke wijze gedwongen costodiafragmaal te ademen zowel in als uit. (Costodiafragmaal: met ribben n diafragma).

  Krachttraining voor blazers
  Tenslotte: om meer kracht te krijgen in je lichaam raad ik je aan de stok ongeveer 20 cm boven je hoofd op te hangen. Daarna pak je de stok losjes beet en ga je loopoefeningetjes doen, later huppen, opspringen etc. Langzaam opbouwen.

 • 8.6 Longexpansie