8 - Adviezen ARBO
Hoofdstuk 8 - Paragraaf 2
8. Adviezen ARBO

8.2 Fysieke klachten

Voor beroepsorkesten heb ik ook een paar goede aanwijzingen. Hoewel musici van symfonieorkesten, en vooral strijkers, wereldwijd klagen over de zwaarte van hun beroep, is mij gebleken dat de leiding van die orkesten zich niet tot het uiterste inspant om hier iets aan te doen. Zes uren strijken bij de Mattheüs Passion van Johan Sebastian Bach is fysiek geen pretje.
Zo ontstaat RSI, Repetitive Strain Injury, dus klachten door herhaalde inspanning (door het herhaald tillen van minder dan 5 kg per keer).Tegenwoordig heet dat echter, schrik niet, costo /sterno /vertebro /claviculo /gleno /humero /brachio /neuro /vasculair syndroom, wat inhoudt dat je last kunt krijgen van ribben, borstbeen, wervels, sleutelbeen, schouders, armen, zenuwen en bloedvaten. Bij strijkers heet dat al gauw strijkerskramp. Helaas vergat men de luchtpijp en de schedel c.q. het hoofd erbij te betrekken. Dan had er nog tracheo/cranio tussen gestaan.

De klachten beginnen dikwijls met het zogenaamde Carpaal Tunnel Syndroom. De carpale tunnel is de ruimte tussen de handwortelbotjes en het overspannende bandje/ligament. Daaronder lopen allerhande structuren naar en van de hand. Door zwelling van die pezen, bloedvaten en/of zenuwen ontstaat uitstraling in pols en hand. Meestal moet er operatief gekliefd worden. Goede fysiotherapie helpt soms ook, massage niet.

In gesprekken met directieleden van enkele symfonieorkesten bleek mij dat niet alle musici veel klagen maar dat men al gauw klaar staat met de opmerking: “De directie doet er te weinig aan.” Blazers willen er vaak meer aan doen, vooral brassplayers. Dat moet dan echter wel in de baas zijn tijd gebeuren. Ik schreef alle Nederlandse symfonieorkesten aan met mijn oplossing voor het RSI- of CVCBNV(TC) syndroom, namelijk De Bridge© en de Bridge exercises©. Dat deed ik samen met de faculteit der Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Pro Motion (drs. Erwin Gerrits). In een drietal tv-uitzendingen voor o.a. Tros, NCRV en Omrop Fryslân mocht ik mijn oplossing laten zien bij bedrijven, waaronder ALCOA aluminium in Harderwijk. Ik kreeg twee keer een officieel octrooi voor De Bridge©.


8.2 Fysieke klachten