7 - Borstkas & wervelkolom
Hoofdstuk 7 - Paragraaf 9
7. Borstkas & wervelkolom

7.9 Breath Builder

Adem doseer apparaat
Onder de naam Breath Builder (zie Google) zul je een aantal apparaten vinden waarbij je meteen ziet waar het voor is. Een soms min of meer ingewikkeld gemaakte blaaspijp met een balletje erin.

Door een wijde aanblaaspijp kun je het balletje omhoog blazen en in sommige constructies omhoog zuigen met de inademing. En , afhankelijk van de constructie kun je dit snel doen of langzaam, dus met veel luchtverplaatsing of juist met weinig.

Op sommige apparaatjes staat aangegeven hoeveel je geblazen hebt, en dan heb je meer te maken met een spirometer waarmee je ESW, één seconde (uitademings) waarde kunt vaststellen, maar ook de V.C., de vitale capaciteit. Dat laatste is dan de maximale hoeveelheid lucht die je kunt uitademen per keer.

De weerstand die je op dit soort apparaatjes voelt tijdens het blazen of zuigen is vergelijkbaar met de embouchure van een blokfluit.
Je kunt als hout- of koperblazer natuurlijk ook je eigen mondstuk erop plaatsen.

Van origine is dit soort apparaten als testapparaat ontwikkeld voor CARA patiënten, en dan met name voor asthma bronchiale, zie hoofdstukken 51.1 en 51.2.In de praktijk is het handig voor cara patienten om de ademhaling te leren doseren. Te snel inademen maar vooral te snel en te krachtig uitademen leidt al snel tot benauwdheid, welke wordt veroorzaakt door de te hoge druk in combinatie met de grote luchtstroomsnelheid. Als gevolg daarvan treedt reflectoir een vernauwing op van de contractiele elementjes in de alveoli -uitgangspijpjes, van de zogenaamde bronchioli. Dit weer in combinatie met het Bernouilli-effect, dat ook het fluitende en piepende uitademingsgeluid bij asthma bronchiale veroorzaakt.

Om dat te voorkomen kun je de Cara-blazers leren heel rustig uit te ademen en op deze wijze het ademgevoel te trainen en de grenzen van de benauwdheid op te zoeken en te leren beheersen.

Dit in combinatie met de juiste wijze van inademing, costodiafragmaal (eerst de rug opbollen, de flanken, de buik en dan de borst en schouders) en de juiste wijze van uitademen met ademsteun.

Voor koperblazers acht ik het nut van de breath builder niet groot, maar als een soort speel-leerinstrumentje is het misschien wel zinvol.

Om kennis te maken met de specifieke ademtechniek van houtblazers, met name hobo, engelse hoorn en fagot, is het instrumentje nuttiger. Immers , deze houtblazers houden altijd lucht over, en ook met die spanning moet je leren omgaan.

Waar kun je ze kopen: Medische instrumenthandel/Fysiotherapie instrumentenhandel /Apotheek.


7.9 Breath Builder