5 - Ademsteun
Hoofdstuk 5 - Paragraaf 18
5. Ademsteun

5.18 Sponsoring en co-sponsoring

Leeuwarden, 9 december 2014

Zeer geachte muziek- en sportvrienden,

Graag vragen wij uw speciale aandacht en steun voor ons 3 uren durende DVD project Total Breathing Concept.

Onderwerp:
Total Breathing Concept, de ademhaling als totaal concept bij Sporters, Musici & Stresssituaties.
3 uur durende DVD met ademinstructie voor sporters, musici, coaches, trainers, dirigenten, artsen, therapeuten.

Produktie:
Stichting Sailing Brass
Leeuwarden KVK-nr: 01114045
Voorzitter: Hans Boschma (www.embouchure.nl)

Drs. Kees Hein Woldendorp revalidatie arts,
Coördinator polikliniek ‘muziek en revalidatie’
Beetsterzwaag

Techniek:
NHL Hogeschool Leeuwarden
sectie VideoNerds productions.

Belangeloze medewerking van leden en/of medewerkers van o.a.:

Nederlands Blazers Ensemble
Eco Coach Heerenveen
Turnz Spirit Amsterdam met o.a. internationals damesturnen
Ned.Ballet Orkest
Fries Harmonie Orkest
OLS Boyl kinderblazersklas via Fryske Blazers Akademie met support van het Koningin Maxima fonds Kinderen maken Muziek.
Erik Bosgraaf uit Drachten, internationaal blokfluitsolist
Diverse solisten via Stichting Sailing Brass
Omrop Fryslân met haar Kerst 2013 HOBO solo film

Presentatie:
28 maart in het Erasmus M.C. Rotterdam tijdens het Symposium
‘Genees en Kunst’. Zie ook www.nvdmg.org. Tijdens dit symposium presenteren wij de DVD ‘Total Breathing Concept’ met een trailer. De gehele film stellen wij gratis beschikbaar op internet via de websites van Stichting Sailing Brass: www.embouchure.nl en die van Revalidatie Friesland.

Inhoud:
In sport en muziek en medische behandeling is nog veel prestatiewinst te halen door verbeterde en zo mogelijk perfecte ademhalingstechniek. De uitstraling van deze film strekt zich ook over zieke, geblesseerde en gehandicapte mensen. En dan spraken we niet alleen over COPD maar ook over andere chronische (stress gerelateerde) aandoeningen.

Een goede ademhaling is cruciaal voor een optimale lichamelijke, mentale en artistieke prestatie. Voor musici geldt dat klank en voordracht er volledig afhankelijk van zijn zowel voor blazers, zangers, strijkers als anderen. In de film laten wij zien waar je als coach, trainer, arts, therapeut, patiënt, sporter, muzikant, docent, dirigent aan moet werken.

Opleidingen:
In opleidingen van sport en muziek wordt aan ademhaling nauwelijks of geen aandacht besteed. Dat is vorig jaar november wel gebleken bij het internationale praktijk en wetenschappelijke symposium IEPE in Beetsterzwaag, waar veel buitenlandse topwetenschappers als spreker aanwezig waren, samen met vele anderen. Zie http://embouchure.nl/?section=read&hoofdstuk=31¶graaf=1.
Hans Boschma ontving daarvoor een koninklijke onderscheiding (31.6) met zijn Stichting Sailing Brass.

Respiration Stumble:
In feite is deze DVD ‘Total Breathing Concept’ een lange instructiefilm over het Totale Ademhaling Concept. Ademhaling en diafragma worden daarbij direct in relatie gebracht met hersenfunctie, het ademcentrum, de mondbodem, de buikregio, en de totale spiercoördinatie die daarvoor nodig is. “Respiration Stumble” is daarbij de rode draad. Zie daartoe:
http://embouchure.nl/?section=read&hoofdstuk=5¶graaf=14.

Naast een uitvoerige gedetailleerde ademtechniek instructie waarmee men verschillende ademonderdelen kan controleren en verbeteren is er een speciaal hoofdstuk gewijd aan groepsinstructie (voor kinderen en volwassenen), een hoofdstuk over focus optimalisering en herstel ademtraining.

Cross-Over:
Het is wereldwijd voor het eerst dat er een cross-over is gecreëerd aan kennisuitwisseling tussen topsport - en muziekwereld. Deze aanpak bewijst ook haar belang voor kinderen en anderszins betrokkenen zoals de eerder genoemde patiënten groepen met COPD, pareses, hersenletsel, postoperatieve ingrepen en anderszins.

Vooral kinderen verdienen hierbij speciale aandacht en daaraan wijdden we één hoofdstuk. Het Oranjefonds met Koningin Maxima in het door haar gesteund project Kinderen maken Muziek speelt een rol in onze opnames, hier in Boyl, met een blazersklas.

Patientenzorg:
Speciaal noemen we nog een keer de aandacht voor de patiëntenzorg, met name de chronische pijn kan haar voordeel hiermee doen. Hopelijk is deze DVD aanleiding tot meer gedegen onderzoek en aandacht voor ademhaling en haar afwijkingen.

Kosten:
Graag laten wij u de film zien, die in december wordt afgerond maar al een duidelijk beeld geeft van onze doelstellingen en visie.
Een groot deel van de kosten is door ons zelf betaald,. Wij hebben nog wel financiële steun nodig bij de verdere afwerking en presentatie.

Dat ziektekosten besparingen evident zijn indien men bij scholing en training de juiste aanpak toepast, behoeft weinig betoog.
Ziekteverzuim, stress, hyperventilatie zijn daarbij steekwoorden die niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Fondswerving:
Hoewel wij de DVD tot nu toe zelf hebben gefinancierd middels de Stichting Sailing Brass
Nodigen wij u van harte uit tot het volgende:
Indien u € 500,- stort vermelden wij uw naam c.q. uw bedrijf op de aftiteling van de film, als sponsor.

Stort u € 250,- dan vermelden wij de door u gewenste gegevens in het bijbehorende filmboekje waarin ook de uitleg staat, dus wat wij met de film beogen. In dit geval bent u dan co-sponsor.

Maar u mag ook elk gewenst bedrag storten. Ook met 1 euro zijn wij blij natuurlijk. Tenslotte is 2000 keer 1 euro € 2000,-.

Ons bankrekeningnummer is NL39INGB0006256109 t.n.v. Stichting Sailing Brass te Steenwijk.

Hoogachtend,

Hans Boschma Mobiel: 0625260736
E-mail: embouchure@live.nl
www.embouchure.nl


Kees Hein Woldendorp
Mobiel: 0613031028
E-mail: woldendo@planet.nl


5.18 Sponsoring en co-sponsoring