5 - Ademsteun
Hoofdstuk 5 - Paragraaf 13
5. Ademsteun

5.13 Total Breathing Concept

Total Breathing Concept
INFO

FILM INHOUD
Total Breathing Concept is een unieke film over de ademhaling in muziek- en sportbeoefening. Ademhalen is zo vanzelf sprekend voor een ieder, dat het nut van een speciale film hierover volledig overbodig lijkt. Niets is echter minder waar, zoals onze uitgebreide ervaringen binnen de muziek, sport en patiënten wereld hebben laten zien. Juist omdat ademhalen zo vanzelf sprekend lijkt, is men geneigd is geen aandacht te besteden. Zelfs binnen de topsport en beroepsopleidingen voor musici!

Dat is opmerkelijk gezien de cruciale rol van ademhaling voor fysieke topprestaties, stressregulatie én (bij musici) ook voor de klankvorming. Verloopt de ademhaling niet perfect, dan zal dit onmiddellijk zijn weerslag op de prestaties hebben.

In de praktijk blijkt de ademhaling helaas vaak problematisch. Goede, wetenschappelijk gefundeerde, informatie is moeilijk en gefragmenteerd te vinden. Op een door de auteurs georganiseerd internationaal symposium over ademhaling, zang en embouchure (IEPE 2013 te Beetsterzwaag) voor artsen, therapeuten, sporters, musici , coaches en docenten bleek een enorme vraag naar gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

Deze film is een eerste aanzet om aan deze vraag tegemoet te komen. Topcoaches, docenten en topmusici brengen verschillende facetten van ademhaling bij sport, musiceren én de reguliere patiëntenzorg voor het voetlicht. In de film wordt ingegaan op het gericht observeren van de ademhaling. De intensieve wisselwerking van buik, middenrif, longen, mondbodem en motoriek krijgt veel aandacht. Deze kennis is nodig om sport en musiceerprestaties op een (nog) hoger plan te kunnen brengen. Inzichten vanuit de bijzondere wereld van topmusici en topsporters kunnen hopelijk bijdragen aan het algemene beeld over ademhaling onder andere bij stress gerelateerde aandoeningen zoals chronische pijn en klachten van de luchtwegen. De ademhaling is namelijk erg gevoelig voor invloeden van stress.

Bij de film is een aparte toelichting geschreven met achtergrond informatie. Hopelijk is deze film een inspiratiebron voor onderzoekers en mensen uit de praktijk om tot nieuwe inzichten te kunnen komen op het gebied van ademhaling. Ook hopen de auteurs dat de sport en muziekwereld in de toekomst tot een kruisbestuiving van hun kennis gaan komen; hier lijkt nog veel winst voor beide partijen te kunnen worden geboekt.


De film is gemaakt door de Stichting Sailing Brass Leeuwarden KVK 01114045 met hulp van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Auteurs zijn Hans Boschma en Drs. Kees Hein Woldendorp (muziek)revalidatiearts verbonden aan Revalidatie Friesland. Bijdragen van diverse topmusici en topcoaches complementeren het geheel.

AANLEIDING
De aanleiding tot het maken van de film zijn de grote aantallen musici en sporters met ademhalingsproblemen waardoor carrières, vaak onnodig, in de knop worden gebroken of op zijn minst een rem op de prestatie ontwikkeling geven.

Eenvoudige en intensieve adembegeleiding kunnen de klachten dikwijls verhelpen waardoor de carrière alsnog kan worden voortgezet en/of de prestaties verder kunnen toenemen.

Kennis en kunde over ademhaling in al zijn facetten is nodig bij de begeleiders van de sporter en musicus om het fysieke en artistieke presteren zo optimaal mogelijk te kunnen krijgen dan wel om dreigende problemen vroegtijdig te kunnen signaleren. Daar ontbreekt het helaas maar al te vaak aan.

Een probleem hierbij is dat zowel binnen de sport als muziek wereld de mening van de expert vaak de boventoon voert. Een scala aan tegenstrijdige, soms ronduit schadelijke denkbeelden treft men dan ook aan in het werkveld, veelal gespeend van enige wetenschappelijke onderbouwing. Met enige regelmaat worden de auteurs in hun praktijk geconfronteerd met een slecht functionerende ademhaling (en beperkingen) bij zangers/-essen die het conservatorium hebben afgerond én een meerjarige opleiding tot ademhalingstherapeut hebben gevolgd. Dit is eigenlijk onvoorstelbaar en zou als een niet wenselijke situatie moeten worden beschouwd.

In de geneeskunde heeft men geprobeerd met het begrip ‘evidence based medicine’ deze situatie voor de geneeskunde in zijn algemeenheid te doorbreken. Voor topsporters en topmusici gelden echter sterk individuele situaties, waarbij men op het grensvlak van de menselijke vermogens probeert tot het uiterste te gaan. Wetenschappelijke onderbouwing op groepsniveau is dan uitermate lastig . Een logische vertaalslag van deze gegevens naar de praktische invulling van de training voor het individu is er dus vaak niet. De trainer, coach of docent zal gedwongen zijn een eigen weg te gaan bewandelen. De vraag is echter hoe zorgvuldig en afgewogen dit proces plaats vindt.

In de film wordt op heldere en inzichtelijke wijze duidelijk gemaakt hoe men de ademhaling in de individuele situatie kan beoordelen in zijn/haar context. Verschillende manieren worden getoond waarop het aspect ademhaling in de training van zowel sporters als musici een gerichte plek kan krijgen. Dit geldt zowel voor individuele als groepssituaties.

Wetenschappelijk inzichten ontstaan aan de hand van zorgvuldig opgetekende observaties. Dat is een belangrijk doel van deze film. Deze observaties zijn hopelijk aanleiding voor anderen om nieuwe onderzoeksvragen te ontwikkelen en de bestaande ideeën en concepten te toetsen op hun realiteitswaarde.

Het proces van ademhalen is zeer gevoelig voor verstoringen door mentale en fysieke stress. Hiervoor zijn verschillende componenten buiten het ademhalingssysteem verantwoordelijk. Aan de hand van een basale uitleg in de toelichting op de film en enkele filmfragmenten waarin deze invloeden getoond worden, wordt inzichtelijk gemaakt hoe complex en intensief de wisselwerking van de luchtwegen met de mondbodem, buik, bekkenbodem, benen en armen is.

Kennis over deze stressgerelateerde invloeden op en van de ademhaling is ook van belang binnen de patiëntenzorg. Bij tal van chronische aandoeningen en klachtenbeelden speelt stress in meer of mindere mate een evidente rol. Het is dan ook onze overtuiging dat negeren van het aspect ademhaling in zijn brede context bij deze patiënten de kans op (blijvend) succes van de behandeling kleiner veel maakt.

Intensief overleg met ECO COACH HEERENVEEN gelieerd aan het NSF brachten ons op de gedachte een uitvoerige instructiefilm te maken met een kruisbestuiving waarin de musici en sporters elkaar op het gebied van ademhaling en beweging ontmoeten.

De inhoud van de film is gebaseerd op jarenlange observaties door ons , maar ook intensieve gesprekken met muziekwe-tenschappers, topmusici, bewegingswetenschappers, medici, therapeuten, topsporters, coaches, docenten en dirigenten uit de hele wereld. Ze leerden ons dat er feitelijk geen goed instructiemateriaal is op het gebied van ademhaling.
Sommige docenten, ook internationaal, verstrekken wel een aantal oefeningen maar die zijn vaak theoretisch niet goed onderbouwd. Dit beeld kwam ook naar voren tijdens IEPE, een internationaal congres over ademsteun, embouchure en zang in Beetsterzwaag op 2 nov. 2013.


VOICE OVER
De filmopnames zijn eind mei 2014 afgerond waarna editing en montage gaan plaats vinden. Philip Curtis, een voormalige Amerikaanse operazanger, die tegenwoordig oa. regiecursussen geeft in Nederland, spreekt de VOICE OVER in.

FILMPRODUKTIEBEDRIJF
De technische verantwoordelijkheid berust bij Video Nerds Productions NL te Leeuwarden, gelieerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Video Nerds is een opleidingsinstituut voor Multimediacommunicatie. Een korte trailer zullen we zo spoedig mogelijk openbaar maken. Bij de film verschijnt ook een klein boekje met de Engelstalige uitleg.

De film wordt niet gesubsidieerd en de Stichting Sailing Brass neemt zelf de kosten voor haar rekening. Vanzelfsprekend zal de verkoop van de film wereldwijd, de kosten reduceren. Uniek is te noemen dat de diverse experts (topsporters, musici en docenten/coaches) die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze film belangeloos hun medewerking hebben verleend. Dit vanuit het besef dat het belangrijk is om het onderwerp ademhaling meer voor het voetlicht te krijgen.

De film heeft een ideële doelstelling, zoals alle activiteiten van SSB die hebben.

Auteurs:
Hans Boschma ….
Kees Hein Woldendorp …….


DEELNEMERS EN ONDERDELEN
Feddo Boschma. inhoudelijke onderdelen van alle praktische adem aspecten

Bauke Kalma, Bounce Attack Brassplaying
Noordpoolorkest Aspecten van adembeheersing

Felicia van den Endt, Ademtechniek dwarsfluit
Ned.Blazers Ensemble

Irma Kort (NBE), Ademtechniek hobo/ althobo
Johan van der Linden, Ademtechniek Saxofoon
(NBE)
Brandt Attema (NBE), Ademtechniek trombône (bastb)

Erik Bosgraaf, Ademtechniek Blokfluit
Ensemble Cordavente

Tinta van Altenstad, Ademtechniek Viool
Concertmeester Holland Symfonia

Charllotte Karlstedt, Ademtechniek Zang pop- jazz
Vocal School Amsterdam

Berber van den Berg
Sportpsychologe
Eco Coach Focus on Breath met topdressuuramazône

Daphne de Groot
ondergaat stress focus training
Top-dressuuramazône (hobbymatig)

Basischool Oosterbrink
Boyl eindklasleerlingen 3e les koper-
en saxblazers o.l.v.Fryske Blazers Akademie met Thijs Oud

Frysk Harmony Orkest Warming—up, focus en ademoefeningen o.l.v. Thijs Oud

Hans Lauxen Sport-Ademtraining met Tai Chi
ECO COACH Focus op stress bij inspanning
HEERENVEEN

Tjalling van den Berg Algemene leiding Coördinator Eco Coach Training
Coaching NSF gelieerd

Philip Curtis
Voormalig operazanger Voice Over
Evenementen regisseur

Film opnames:
Winout …. RF
Wiecher Leidekker RF

Digitale ondersteuning
Waël Massri Stichting Sailing Brass
PACKAGE ONTWERP LA COMPAGNIE.NL GRONINGEN

Gino van der Baan, Manager Video Nerds Productions
Robert van Dijken Manager Opleider, Video Nerds Productions

Stichting Sailing Brass


Hoofdstuk 5, paragraaf 8
Hoofdstuk 43, paragraaf 1Info:
Stuur een e-mail naar embouchure@live.nl
06-25260736
0521-854725
Producer: Stichting Sailing Brass KVK 01114045
IBAN: NL39INGB0006256109
BIC: INGBHL2A


5.13 Total Breathing Concept