62 - Embouchure Reminder
Hoofdstuk 62 - Paragraaf 13
62. Embouchure Reminder

62.13 Verzoekschrift

VERZOEKSCHRIFT

Beste vrienden,

Langs deze weg willen wij laten weten dat we op zoek zijn naar sponsoring van een instructiefilm over de diagnostiek van embouchure voor zowel (docent)blazers, therapeuten, artsen als wetenschappers op het gebied van koperblazen. Zie www.embouchure.nl hoofdstuk 43, paragraaf 1)

Zonder jullie te willen vermoeien met cijfers en feiten is in het kort het verhaal als volgt:

Wij, Hans Boschma (embouchuroloog, oprichter en voorzitter van de “Stichting Sailing Brass” en het “Institute For Brassplayers” (vanaf ±1970)) en Kees Hein Woldendorp (revalidatiearts en coördinator van de polikliniek voor “muziek en revalidatie’ van Revalidatie Friesland) houden zich samen al meer dan 15 jaar bezig met behandeling, onderzoek (en onderwijs ten behoeve) van geblesseerde musici, zowel amateurs en profs. Wij worden mediatechnisch ondersteund door onze webmaster/ bestuurslid Waël Massri.

De SSB is eigenaar van de digitale database www.embouchure.nl die in alle talen door google vertaald kan worden. De site bestaat op dit moment uit meer dan 2000 pagina’s en zo’n 375 hoofdstukken, paragrafen genoemd. Per nacht bezoeken zo’n 5200 bezoekers uit de hele wereld deze database! Velen kregen (meestal gratis) adviezen of werden op andere manieren verder geholpen door ons via email, telefoon of persoonlijke consulten. Ons idealisme maakt dat we zo laagdrempelig mogelijk proberen te zijn, zeker voor de vaak armlastige musici.

Na jaren van informatie verzamelen zijn we de laatste jaren bezig om deze kennis wetenschappelijk onderbouwd te krijgen en vervolgens om deze kennis uit te dragen naar het werkveld van gezonde en geblesseerde musici en hun behandelaars. Dat is een enorme uitdaging die veel tijd en energie kost. Hans Boschma schreef inmiddels al zo’n 20 boeken over pijn, muziek, brassplaying, acupunctuur etc. Kees Hein Woldendorp is al een aantal jaar bezig met zijn promotie onderzoek op het gebied van het betrouwbaar en verantwoord registreren van de lichamelijke kant van het musiceren.

Samen met zijn promotie-begeleidingscommissie (Prof. Michiel Reneman van het UMCG, emeritus prof. Hans Arendzen van het LUMC en mevrouw dr. Annemarijke Boonstra (revalidatiearts-onderzoeker bij Revalidatie Friesland)) proberen we nu een solide wetenschappelijke basis te leggen bij wat er komt kijken bij het bespelen van een blaasinstrument. Daarbij wordt een pleidooi gedaan voor het betrouwbaar meten van de embouchure. Daarmee wordt voor het eerst mogelijk betrouwbare observatie, classificatie en diagnostiek van normale en afwijkende embouchure mogelijk. Ook wordt het mogelijk om evaluatie en optimalisatie van onderwijs methoden bij gezonde blazers en therapieën bij embouchure problemen te doen.

In 2013 organiseerden wij een wetenschappelijk wereldcongres (IEPE) over embouchure, ademsteun en zang waar talloze hoogleraren en andere muziekwetenschappers gratis kwamen spreken (Zie http://embouchure.nl/?section=read&hoofdstuk=31¶graaf=1).

Dit voorjaar rondden wij een eerste instructie film van 3 uur over ademhaling bij musici af, genaamd “Total Breath Support”. Deze 3-delige film is gratis te downloaden via YouTube en is sinds de verschijning 2 maanden geleden door ruim 1600 bezoekers bekeken.
De gehele crew deed belangeloos mee, voor slechts beperkte onkosten van de geweldige hulp van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, een schijntje omdat de normale opnames etc. zeker 20.000 euro gekost zouden hebben. Reis-, verblijfs- en administratieve kosten betaalden wij zelf uit de SSB en privé.

Huidige project “CODE of embouchure”
Momenteel werken we aan een nieuwe praktijk/wetenschappelijke Engelstalige film over het beoordelen/meten van embouchure bij blazers genaamd de “CODE of embouchure”: CODE staat voor ‘Classificatie’, ‘Observatie’, ‘Diagnostiek’ en ‘Evaluatie’ van Embouchure. De methodiek van de “CODE of embouchure” is gebaseerd op het bovengenoemde wetenschappelijke artikel wat hopelijk binnenkort in een internationaal medisch tijdschrift zal worden geplaatst. Het betreft een door ons ontwikkelde meet methode van embouchure die helaas wat te complex is om via schriftelijke instructie te begrijpen is of precies op de goede manier daarna af te nemen. Om deze reden is hiervoor een beeld instructie nodig waarbij de hele meetprocedure praktisch wordt doorlopen, incluis de juiste manier van vastleggen van de metingen. Net als bij de film “Total breathing concept” doen ook nu weer een heel aantal vooraanstaande top hout- én koperblazers uit Nederland. Die doen alles belangenloos, zoals wij ook. Voor het opnemen en bewerken van de beelden tot een film met ondertiteling heeft Revalidatie Friesland aangeboden dat wij alle faciliteiten inclusief de studio etc. mogen gebruiken.

We zijn op zoek naar een bedrag van 3000 euro om deze film mogelijk te maken en daarmee blazers, muziekdocenten, therapeuten, artsen en wetenschappers verder op weg te helpen naar het systematisch beoordelen van embouchure en daarmee het niveau van blazen op een nog hoger plan te krijgen en de vaak onnodige embouchure problemen zo veel mogelijk te voorkomen dan wel effectief te behandelen.

Donaties?
Onze dringende vraag luidt: Wilt u bijdragen in onze kosten?

Subsidie krijgen we niet en vragen we ook niet aan, omdat je dan ook afhankelijk wordt van de subsidieverlener. Graag geven wij alle inlichtingen via e-mail of telefoon. Uiteraard mag u ook contact opnemen via Facebook etc.

Mocht u willen besluiten de SSB te doneren, dan willen wij u daar hartelijk voor bedanken.
Het bankrekeningnummer van de Stichting Sailing Brass is: IBAN NL 39 INGB 0006256109.

Desgewenst kunnen donateurs vanaf 25 euro of hoger met naam worden vermeld bij de aftiteling op de film. Elke gift is welkom.

Hartelijke groet,

Hans Boschma en Kees Hein Woldendorp
embouchure@live.nl woldendo@planet.nl
06-25260736 / 0521-854725 06-13031028


62.13 Verzoekschrift