62 - Embouchure Reminder
Hoofdstuk 62 - Paragraaf 10
62. Embouchure Reminder

62.10 Film emb. reminder

FILM EMBOUCHURE REMINDER NRS. 1, 2 EN 3
In september 2014 zijn de filmopnames gestart om de inhoud van onze 3 posters over embouchure (‘embouchure reminders 1, 2 en 3’) in beeld te brengen. Dit gaat dus over zowel koper – als hout blazers.

Aanleiding voor het verfilmen van deze posters is het toegankelijk maken voor een ieder van de volgens ons belangrijke informatie over embouchure omdat sommige delen van de Reminder- posters nu alleen voor experts duidelijk zijn. Het is een praktische film waarin we met bewegende beelden en uitleg laten zien wat overeenkomsten zijn in de embouchure van koper- en houtblazers.

Alle relevante basis onderwerpen en onderdelen van de embouchure worden close up in beeld gebracht. Verschillende bekende topsolisten laten dit zien aan de hand van bekende passages en technieken zoals bijvoorbeeld het spelen van arpeggio’s, het gebruik van tongtechnieken, laag/hoog spelen en/of met dynamische verschillen.

Zie afbeeldingen 1, 2 en 3 hieronder.
Aandacht wordt besteed aan onder andere:

. wijdte van de mondopening: verschil bij toonhoogte- en dynamische variaties
. gedrag van lippen: dikte, smile and press, squeeze etc.
. embouchure motion: het verschuiven van de lippen over de tanden
. shifting: het verschuiven van het mondstuk over de lippen
. pivoting: verandering van stand van de leadpipe/instrument en daarmee van het kaakgewricht
. air pointing: up-, down-, en straightstreaming van de uit te blazen luchtstroom
. inclination angle: de verandering van stand van de onderkaak en daarmee de draaiïng van het kaakgewricht. En daarmee dus de hoek waaronder de snijtanden ten opzichte van elkaar staan , per toonhoogte en dynamieksoort verschillend.
. hand- en vingerbewegingen
. polsposities bij trombonisten
. mondstukanalyse
. ademhaling (in zijn totale context)

Crew: aan de filmopnames hebben diverse topmusici (en topsporters) meegewerkt; zowel koper als houtblaas, strijkers en zang.

Dit is voorlopig ons eerste nieuws hierover.

Productie : Stichting Sailing Brass Leeuwarden, Hans Boschma, embouchure expert.
Co-producer: Drs. Kees Hein Woldendorp revalidatiearts, coördinator “polikliniek voor Musici en Revalidatie” Revalidatie Friesland


‘Mu-ziek’

In Nederland speelt zo’n 10% van de Nederlandse bevolking op één of andere manier muziek. Dat zijn zo’n 2 miljoen amateur t/m professionele zangers en instrumentalisten! Helaas krijgen veel daarvan vroeg of laat met blessure leed te maken. Dit kan variëren van een enkele pijnklachtje tot echte serieuze problemen tot aan bewegingsblokkades tijdens het spelen toe, die een einde van de speelcarrière kunnen betekenen. Het is niet verwonderlijk dat dit gebeurt als je je realiseert welke lichamelijke en mentale prestaties worden verricht bij het musiceren, zeker op hoog niveau. Wat te doen op zo’n moment?

Andere musici krijgen juist te maken met gevolgen van een chronische ziekte, een ongeval of zouden juist graag muziek willen kunnen maken maar hebben een aangeboren of verworven beperking zodat ze denken dat ze nooit meer muziekinstrument kunnen bespelen. Er blijkt echter heel veel mogelijk met de juiste kennis; zelfs éénhandig viool of fluitspelen (tot op professioneel niveau). Maar waar vind je de juiste hulp en het begrip wat het is om muziek te willen (blijven) spelen.

Bij Revalidatie Friesland is al vele jaren de polikliniek voor ‘muziek en revalidatie’; daar kunt u terecht met al uw vragen op muziekgeneeskundig gebied, zelfs op tandheelkundig gebied. Een heel team van deskundigen (revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, psycholoog etc.) staat voor u klaar indien nodig. Met tal van specialisten in de regio, de rest van Nederland en zelfs daarbuiten bestaan intensieve contacten. Verwijzing bij voorkeur via uw huisarts, het consult en eventuele behandeling worden vergoed door de ziekenkostenverzekeraar. Patiëntenfolder via www.revalidatie-friesland.nl beschikbaar met betrekking tot de werkwijze.

2. “Total Breathing Concept”- unieke en gratis you-tube instructie film met medewerking van Nederlands Blazers Ensemble, Erik Bosgraaf, Nederlandse turnploeg etc.

Een goede ademhaling is cruciaal voor elk mens. Voor een musicus of sporter geldt dat des te meer. Helaas vinden we dit allen zo vanzelfsprekend dat we daar niet of nauwelijks bij stil staan. Voor een optimale muziekuitoefening, dus zowel bij een blaasinstrument, viool of piano etc., dient de ademhaling echt optimaal te verlopen. Het blijkt dat dit eerder uitzondering dan regel is, zelfs bij professionele musici. Naast een tekort aan ademsteun kan dit ook een hinder opleveren in het motorisch bewegen zowel in de mondbodem als de handen. Dit kan een onbewuste rem op het performance niveau veroorzaken, bibbernoten, embouchure problemen bij blazers, verhoogde kans op podiumangst of dystone bewegingspatronen van de vingers bij het pianospelen. Vaak is dit met gerichte training en enige kennis goed te beïnvloeden met soms spectaculaire gevolgen zowel qua gezondheid als artistiek gezien.

Met de vrijwillige bijdrage van talloze topsporters en topmusici is een prachtige instructie film verschenen via Stichting Sailing Brass, Revalidatie Friesland en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden over ademhaling in zijn totale context en hoe je ademhalingstechnieken voor jong en oud, individueel dan wel in groepsverband zou kunnen toepassen. De Engelstalige film is gratis te zien via youtube “Total breathing Concept” en bestaat uit allemaal onderdelen die los van elkaar kunnen worden bekeken, zodat je niet in 1x 3,5 uur achtereen overspoeld wordt met praktische en enige theoretische informatie en prachtige muziekopnames. Geschikt voor jong, oud, beginner, professional, docent, muziek, sport of bij chronische stress gerelateerde klachten zoals pijnklachten, astma/COPD etc..


3. Verzoek om financiele bijdrage voor instructiefilm over embouchure

In navolging van de film “Total Breathing Concept” hebben Revalidatie Friesland en Stichting Sailing Brass zeer concrete plannen om een 2e instructiefilm voor musici te maken, nu over het onderwerp ‘embouchure’. Embouchure betreft het proces wat blazers met hun mondgebied moeten doen om een klank uit hun blaasinstrument te krijgen. Het blijkt dat hierover de meest wilde verhalen de rond gaan en dat er allemaal meningen over worden verkondigd die soms wetenschappelijk geen enkele basis hebben. Dat zou niet erg zijn, als de gevolgen daarvan op de muziekuitoefening niet zo groot waren, incluis een sterk vergrote kans op het ontwikkelen van embouchure problemen. Kees Hein Woldendorp, (muziek)revalidatiearts en coördinator van de polikliniek voor “muziek en revalidatie” van Revalidatie Friesland is bezig met zijn promotieonderzoek op het gebied van embouchure en enbouchure samen met Hans Boschma, embouchuroloog van de Stichting Sailing Brass. Er is net een overzichtsartikel over de lichamelijke en fysische basis van embouchure door hen ingestuurd naar een internationaal Muziekgeneeskundig Tijdschrift wat de basis vormt voor een nieuwe door hen ontwikkelde meetmethodiek van embouchure. Deze meetmethode is praktisch en begrijpbaar zodat toepasbaar uiteindelijk voor elke blaasdocent, blazer zelf bij het ontwikkelen van zijn blaastechniek als ook de therapeut of arts in het geval van embouchure problemen.

Daarvoor is echter kennisoverdracht en instructie nodig zodat het beoordelen van de embouchure op de juiste manier gebeurd. Wij denken dat een instructiefilm veruit het beste middel is om dit doel te bereiken. We zijn net begonnen met de eerste opnames van deze low budget film , wederom met de vrijwillige en gratis medewerking van vele topblazers (net als bij “Total Breathing Concept”. Een bedrag van 8000 euro is echter nodig om de film te maken. Tot op heden bleken allerlei instanties zoals de provincie, Kunstwurk en aangeschreven Stichtingen niet bereid om ook maar iets aan geld te doneren. Wij zijn dan ook volledig afhankelijk van donaties en giften van welwillende anderen die de blazers een warm hart toedragen.

Donaties, grotere en kleine bedragen, zijn dan ook meer dan van harte welkom om de instructie film mogelijk te kunnen maken. Helpt u ons? Donaties kunnen via www.embouchure.nl van de Stichting Sailing Brass, ingeschreven bij de kamer van koophandel.Kees Hein Woldendorp

(muziek)revalidatiearts


62.10 Film emb. reminder