35 - Non buzz embouchure
Hoofdstuk 35 - Paragraaf 9
35. Non buzz embouchure

35.9 Noiseless Buzz VideoDé ultieme manier en met éclatante resultaten, om kracht te ontwikkelen van het embouchure. Wij hebben (nog)geen dubbelblind onderzoek gedaan. Wel hebben we de volledige neurofysiologische aannames verwerkt in de theorie van Dr.Kabat en zijn PNF methode. Verder hebben we empirische gegevens van praktijkonderzoek van een aantal professionals gebruikt. De namen kunt u bij ons opvragen.

Ook als je niet kunt studeren of op reis bent, sublieme vervanger van training.
Noiseless Buzz is minimaal twee keer zo effectief als gewoon blazen.
's Avonds een half uur voor de TV, in plaats van anderhalf uur in je kamertje, ook in de auto.. de ideale training én warm up.Film: Studio Michiel Klarenbeek Blokzijl


Voordelen Noiseless Buzz of Noiseless Air Buzz
Voor de theorie wordt u geadviseerd te kijken op hoofdstuk 35.1 t/m.35.8.
Zie ook hoofdstuk 56.


1. Vervangt mouthpiece buzz en gaat daarmee squeezed lips, pursed lips tegen evenals smile & press embouchure.
2. Leert automatisch de mondhoeken omlaag te brengen.
3. Leert automatisch de onderkaak naar voren te brengen.
4. Versterkt alle spieren vanaf het sleutelbeen/borstbeen tot aan het jukbeen, dus
hals- en gezichtsspieren.Werner Spalteholz Handatlas der Anatomie des Menschen 1,2 und 3.
Verlag von S.Hirzel Leipzig


5. Richt zich speciaal op de spieren van de onderkaak en kin, die meestal het zwakste zijn bij koperblazers. Bedoeld worden dan vooral de Mm. Mentalis en de Mm. Depressor Anguli Oris, dat zijn respectievelijk de kinspieren en de mondhoek omlaag trekkers.
6. Kan het gewone blazen vervangen bv./bij lipblessures, na kaakoperaties.
7. Kan het gewone blazen vervangen in elk geval tot 2 weken toe, er treedt geen krachtverlies op, integendeel.
8. Tijdens NB kun je gewoon doorademen, hetzij door dd neus hetzij door de mond.
9. Door de krachttoename neemt het coördinatievermogen van de onderling getrainde spieren toe.
10.De flexibiliteit van het embouchure wordt versterkt, hoogteverschillen worden makkelijker overbrugd.
11. Hoog spelen wordt gemakkelijker door de toename van kracht van alle betrokken spieren.
12. Door het gebruik van een basmondstuk neemt ook het vermogen toe van laag spelen tot en met pedaaltonen.Bewezen is dat het spelen van pedaaltonen in zoverre nuttig is dat het middenregister erdoor verbetert. Dit kun je onder meer lezen in Brass Anthology volume3.
Het omgekeerde vindt plaats bij het gebruik van de kleine mondstukken.
13. De grip van je mondspieren op het mondstuk neemt toe. Shifting van het mondstuk wordt makkelijker ondergaan.
15. De lippen worden a.h.w. comfortabeler onder de scherpe binnen rand van sommige mondstukmerken.
16. Een half uurtje NB kan gemakkelijk anderhalf uur echte training vervangen.17. NB kan overal worden gedaan en je stoort er niemand mee.
18. Door de begrippen ‘overflow’ , waarbij de kracht van de training van de ene spiergroep automatisch overgaat in die van de functionele agonisten (spieren betrokken bij dezelfde beweging), treedt pas veel later embouchurevermoeidheid op.
19. NB kan makkelijk worden gecombineerd met een goede ademtraining, die kan namelijk ongestoord voortgang vinden.Dus inademing én ademsteun.
20. NB kan worden gedaan met allerlei combinaties van mondstukken en dat adviseer ik je ook, dit om de senso-motorische invloed op de hersenschors te optimaliseren.Hiermee worden allerlei verschillende gevoels-waarnemingsgebieden getraind waar dit met Mouthpiece Buzz veel minder het geval is.
21. Leert het mondstuk meer op de onderkaak te laten steunen.
22. NB zorgt voor de nodige AROUSAL, in feite de orthosympatische ergotropische stimulans en prikkeling, nodig om ‘op scherp’ te staan, zie ook hoofdstuk 1.7,1.6 en 1.5.
23. Door meer de onderkaak in schakelen zorg je ook voor meer ‘botresonantie’.
Het spongieuze gedeelte van je botstukken in het hoofd, werken als een klankkast, helpen mee de klank te beïnvloeden.

BOTSTIMULATIE
Noiseless Buzz is verder effectief in het versterken van het botweefsel rond het gebit, de onderkaak etc. Uit onderzoekingen o.a. in de ruimtevaart blijkt dat drukloosheid de botintensiteit aantast.
Door het bot te prikkelen, en dat blijkt ook uit onderzoekingen uit de sportwereld bevorder je de botontwikkeling en voorkomt dat het atrofieert. Dus slinkende kaken worden daarmee tegengegaan. Ook trek van pezen aan het bot waaraan ze zijn aangehecht helpt daarbij.

ADEMHALING
Gebruik het NB ook als ademtraining. Adem gewoon door tijdens het N. buzzen. Maar ga dit verdiepen en adem in stootjes uit totdat je totaal leeg bent en alleen de residulucht in je longen overblijft. Hetzelfde doe je dan daar na met de indademing. Door de extreem diepe uitademing komt een onderdruk in de longen waardoor de lucht er als vanzelf wordt ingezogen. Maar dan ga je door met dieper inademen totdat je helemaal vol bent. Daarna komt de uitademing weer aan de beurt.

Op deze wijze raak je de CO2 makkelijk kwijt en krijg je maximaal o2 binnen .Hyperventilatie treedt hierbij niet op omdat je extreme aandacht besteed aan de uitademing. Ook een goede ‘warm up’ voor je gig, je concert, je training etc.


35.9 Noiseless Buzz Video