28 - Dystonie
Hoofdstuk 28 - Paragraaf 8
28. Dystonie

28.8 Acup. & Dystonia

ACUPUNCTUUR & DYSTONIA
Meridianen en dystonie
Meridians and focal dystonia


Meridianen kunnen worden uitgelegd en verklaard vanuit de moderne neurofysiologie.
Meridians can be explained by modern neurofysiology.

80% van de acupunctuurpunten kunnen worden uitgelegd als, en komen overeen met Myofasciale musculaire triggerpoints en de overige 20 % als Tenderpoints.
80% of the acupuncture points can be explained out of Myofascial musculair Trigger points and the complementary 20% as Tender Points in joint soft tissue capsula’s, tendons and ligaments.

De meridianen zijn veronderstelde verbindingslijnen tussen allerlei lichaamsdelen verlopende van craniaal naar distaal en omgekeerd.
The meridians are supposed connection lines between all kind of body structures.

Alle verschillende weefselsoorten worden hierbij daardoor betrokken. Een meridiaan doet in feit alle stations aan in haar reis door het lichaam. Van dermatoom, myotoom,viscerotoom , sclerotoom, angiotoom etc etc.
All kind of tissues are involved in the journey throughout the body. From dermatoma, myotoma,angiotoma, viscerotoma, to sclertoma a.s.o..

Uit dat standpunt gezien kun je vanuit deze embryonale uitgroei der somieten de connecties goed verklaren tussen al deze lichaamsweefsels.
You can explain very easy the contact between all this tissues very well , observed out of the point of view of embryonale expansion of the somites.

De meridianen geven een duidelijk inzicht in de mogelijke verbindingen die er specifiek per meridiaan zijn , in een vaste volgorde. En die volgorde kun je heel goed begrijpen als je het langs zenuwbanen bekijkt. Ik geef daarvan een aantal voorbeelden:
The meridians give a clear and bright sight in the possible connections , for each meridian an other plan , but specific pointed on each meridian. I’ll give some examples.

Daardoor kun je de dystonie ook beter duiden, ze staat nooit op zichzelf, maar wordt meestal referred (op afstand) aangestuurd, langs chemische, elektrische, humorale en/of hormonale weg.
That’s the reason you can explain each from of a focal dystonia.These focal dystonia’s don’t stand on herselves but ar directed by neurological, electrical, chemical, humoral and/or hormonal causes.

Ik zal proberen elke meridiaan tegenover een zenuwplexus te plaatsen.
I’ll try to place each meridian contra a plexus or a big nerve from the nervous system.

De volgende afbeeldingen zijn van Prof. Dr. Ben van Cranenburg uit Schema's Fysiologie. Dr. Ben is zelf een uitermate begaafd musicus op basklarinet, maar speelt ook piano en strijkinstrumenten. Zie op internet Stichting ITON. Daar kunt u de schema's zelf downloaden en de complete teksten vinden.
Part 2.Examples

Ook zal ik het autonome zenuwstelsel met de afferente en efferente functies van de N.vagus, N.Ohrenics en de plexus Pelvicus erbij betrekken even als de ortho sympatische grensstrengen etc.
Also I’ll point on the autonomic nervous system with their afferent and efferent functions of N.Vagus, N.Phrenicus and plexus Pelvicus and also all orthosymatic paravertebral borderstrings of nervous tissues.

(Dit hoofdstuk geeft een beperkte samenvatting van dit onderwerp. Wilt u meer weten of een cursus volgen, neem dan contact op met info@fysiopunctuur.nl of met info@embouchure.nl)De illustraties zijn met de welwillende toestemming van Prof.Dr.Ben van Cranenburgh overgenomen uit Schema’s Fysiologie van Stichting Iton. Professor Ben is hoogleraar neurowetenschappen.


ACUP. DYSTONIA
Meridianen en dystonie.
Meridians and focal dystonia.

Meridianen en neurofysiologie
Meridianen kunnen worden uitgelegd en verklaard vanuit de moderne neurfysiologie.

Meridians can be explained by modern neurofysiology.

Triggerpoints /Acupuncturepoints
80% van de acupunctuurpunten kunnen worden uitgelegd als, en komen overeen met Myofasciale musculaire triggerpoints en de overige 20 % als Tenderpoints (in kapsels, banden en ligamenten).

80% of the acupuncture points can be explained out of Myofascial muscular Trigger points and the complementary 20% as Tender Points in joint soft tissue capsula’s, tendons and ligaments.

Meridians
De meridianen zijn veronderstelde of denkbeeldige netwerk-vaat verbindingslijnen tussen allerlei lichaamsdelen verlopende van craniaal (lees= efferent) naar distaal (en omgekeerd…lees=afferent).

The meridians are supposed connection lines between all kind of body structures.

Meridianen doorlopen alle weefselsoorten
Meridians cross all tissues.
Alle verschillende weefselsoorten worden hierbij daardoor betrokken. Een meridiaan doet met haar onderliggend zenuw- en vaatnetwerk, in feite alle stations aan in haar reis door het lichaam. Van dermatoom, myotoom, viscerotoom , sclerotoom tot angiotoom etc. etc.

All kind of tissues are involved in the journey throughout the body by the meridians end their underlying networks with nerves and bloodvessels. From dermatoma, myotoma,angiotoma, viscerotoma, to sclerotoma a.s.o..

Embryonale uitgroei der somieten
Embryonal expansion of somites.
Uit dat standpunt gezien kun je vanuit deze embryonale uitgroei der somieten de connecties goed verklaren tussen al deze lichaamsweefsels.

You can explain very easy the contact between all this tissues very well , observed out of the point of view of embryonale expansion of the somites.

Door deze uitgroei die in principe voor elk mens gelijk is en dezelfde route volgt zullen vanuit de uitgroeibasis de latere soms op ver afgelegen plaatsen weefselsoorten en/of functies neurofysiologisch bij elkaar blijven horen, zoals die er bestaan uit entoderm, mesoderm en ectoderm.

Caused by this embryonal expansion , for each human beïng the same, will tissues remain to each other in one meridian in the neurofysiological way.

Voorbeelden:
Blaasmeridiaan
Bladdermeridian.
De blaasmeridiaan bijvoorbeeld , zal zich vooral richten op de achterzijde van het lichaam en daarbij o.a. het n.ischiadicusgebied volgen.

The bladder meridian takes care more at the backside of the body and the n.ischiadicus. Low back pain etc. can be caused bij a disturbed function of the bladdermeridian.
Stoornissen in het achterhoofd, aan de rug, het bekken en de achterzijde van het been kunnen er dan aan gerelateerd zijn .

Maagmeridiaan
Voor de maagmeridiaan geldt meer de voorzijde en voor b.v. wat het been betreft meer de N.femoralis volgen.

The stomach meridian takes care more at the front side of the body and for the leg is the N.femoralis involved. Kneeproblems like as bursitis infra patellaris, endinosis from the M.rectus femoris a.s.o. can be related to problems round stomach the mouth and incisors.

Dystonia in and round the M.orbiculairis oris can occur on this base.Mostly referred symptoms appear far before there are function disturbances of the visceral organs and their parietalities.

Galblaasmeridiaan
De galblaasmeridiaan is meer gerelateerd aan stoornissen aan de zijkant van het lichaam en het been. Kaakklachten, maar ook de bursitis subtrochanterica, laterale kniebandklachten kunnen in de organisatie worden ondergebracht van de galblaasmeridiaan.

The galbladder meridian is related more to problems at the left or right side of the body like as jaw problems, bursitis subtrochanterica, lateral ligaments of the kneejoint , fascia lata etc.

Meridian connects with an organ
In de verschillende meridianen liggen specifieke orgaanfuncties opgesloten, zoals bv in:

De hartmeridiaan
De longmeridiaan
De dunne darm meridiaan
Pericard/hartconstrictor meridiaan
Niermeridiaan
3 voudige verwarmer
De dikke darm meridiaan
De milt meridiaan
Levermeridiaan
Etc.

Meridiaan vanuit de neurofysiologie verklaard.
Meridians: a neurofysiological view.
De meridianen geven een duidelijk inzicht in de mogelijke verbindingen die er specifiek per meridiaan zijn , in een vaste volgorde. En die volgorde kun je heel goed begrijpen als je het langs zenuwbanen bekijkt. Ik gaf daarvan een aantal voorbeelden:

The meridians give a clear and bright sight in the possible connections , for each meridian an other plan , but specific pointed on each meridian. I’ll give some examples.

Daardoor kun je de dystonie ook beter duiden, ze staat nooit op zichzelf, maar wordt meestal referred (op afstand) aangestuurd, langs chemische, elektrische, humorale en/of hormonale weg.

That’s the reason you can explain each from of a focal dystonia.These focal dystonia’s don’t stand on herselves but ar directed by (psychological…) neurological, electrical, chemical, humoral and/or hormonal causes.

Zo moet je altijd proberen elke orgaan gerelateerde meridiaan tegenover een zenuwplexus te plaatsen.

You must always try to place each meridian contra a plexus or a big nerve from the nervous system.

Het autonome zenuwstelsel
Er is geen parasymatisch zenuwstelsel in armen of benen.
The autonomic nervous system.
There is no parasympatic nervous system in arms and legs!.


Ook moet je het autonome zenuwstelsel met de afferente en efferente functies van de N.vagus, N.phrenicus en de plexus Pelvicus erbij betrekken even als de zowel afferent als efferent verlopende ortho sympatische grensstrengen en zenuwsystemen etc.

Also you will point on the autonomic nervous system with their afferent and efferent functions of N.Vagus, N.Phrenicus and plexus Pelvicus and also all orthosymatic afferent and efferent functioning paravertebral borderstrings of nervous tissues.

All meridians
1. Hart Ha
2. Dunne Darm Du
3. Blaas Bl
4. Nier Ni
5. Hart constrictor Hc
6. Maag Ma
7. 3/voudige verwarmer 3V
8. Galblaas Gb
9. Lever Le
10. Long Lo
11. Dikke Darm Di
12. Milt Mi
Look after the pictures of each subject.

Spiegel symptomatologie
Elke meridiaan verloopt zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het lichaam. En dat is te verklaren uit de begrippen spiegelsymptomatologie. Elke afferente prikkel kan via poly- en multisynaptische schakelstations het ruggenmerg ‘oversteken’. Dat verklaart ook onder meer dat een bepaalde klacht die links wordt
waargenomen ook rechts kan worden weggenomen.

Mirror symptomatology
Each meridian is localisated on the left but in the same time also on the right site of the body.You can declare that from the point of view of the afferent poly-or multisynaptic running nervous tracks who cross the spinal cord. Thats also the reason that complaints you feel at the left side,later on can be observed at the right side and reverse.

Ook klachten die je bv eerst voelt aan de linker knie je later kunt waarnemen aan een elleboog, kun je verklaren uit de zogenaamde ‘Seitenregel’, dus ook langs multisynaptisch afferente zenuwbanen
verlopende informatie.

Dat verklaart neurofysiologisch ook het verloop van meridianen van craniaal naar distaal maar ook het verloop naar extremiteiten. Bloedvaten hebben ook pijnsensoren en klachten kunnen zich ook via bloedvaten verplaatsen.

Also complaints you feel in your left knee en you later on feels in an elbow we can declare that in that way. De “Seitenregel”.. we can explain by the multisynaptic and polysynaptic afferent nervous systems.This is also an explanation for the complaints in extremities in a lot of meridians. Also complaints can find tissues on a ‘far distance’ caused by the afferent nervous systems in the bloodvessels.

Referred symtoms
Ook moeten we de referred symptoms niet vergeten zoals we ze kunnen verklaren uit het gevolg van de pseudoradiculaire syndromen. Kijk hoofdstuk 29.

We must not forget the referred symptoms explained out of the pseudoradiculaire syndroms.Look chapter 29.

Pictures of all meridians will appear in a new chapter.


28.8 Acup. & Dystonia