28 - Dystonie
Hoofdstuk 28 - Paragraaf 3
28. Dystonie

28.3 Blockpoint Reloc

Voor dystonielijders bestaat er een hoopvolle therapie. Ik ontwikkelde in de jaren 1980 als docent bewegingstherapie de ĎBlockpoint Relock Methodeí en schreef daarvan een aantal delen.

BR Manueel (Uitgeverij de Tijdstroom)
BR Acupunctuur
BR Hersenletsel CVA
BR Kinderfysiotherapie
BR Hyperventilatie
BR Embouchure (zie deze website)

GeÔnteresseerden kunnen contact opnemen via 0625260736 of via j.boschma@embouchure.nl.

Binnen de Stichting Sailing Brass bestaan uitgebreide opleidings- en behandelfaciliteiten. De therapie, waarvan we hier alleen beknopt de belangrijkste zaken opschrijven is een neuromodulatie therapie die er van uitgaat dat je chronische pijn kunt aanleren maar ook chronische bewegingsstoringen met een zich herhalend bewegingspatroon eveneens, net als chronische pijn kunt aanleren en weer afleren. Er is nog niet aangetoond dat er een duidelijke neurologisch/anatomische afwijkingen in de hersenen aanwezig zijn.

Door hyperactiviteit in de gerelateerde hersendelen ontstaat als het ware een neurologisch vuurpatroon gericht op een groepje spieren (focale type). Hierdoor ontstaat een specifiek bewegingsbeeld, al of niet gepaard gaand met een clonus. Er is steeds sprake van een bepaald, bijna vaststaand patroon. Je zou het een reflexhandeling kunnen noemen. De lijder leert zich zelf stapje voor stapje deze krampbewegingen aan. Deze hyperactiviteit nu proberen we via een omgekeerd bewegingspatroon af te dempen. Hierbij maken we gebruik van operante conditionering en neuropsychologische aspecten. Ook gegeneraliseerde dystonie pakken we stap voor stap vanaf het begin(hoofd) aan.

In het onderzoek en tevens ook de gelijktijdige behandeling wekken we de dystonie op, in het onderhavige geval de handelingen die met blaasmuziek gepaard gaan. Echter ook andere instrumentalisten kunnen we op dezelfde wijze aanpakken: gitaar, toetsen, accordeon en wat dies meer zij.

WERKWIJZE
De handen van de BR therapeut zijn geplaatst op en aan de gestoorde arm, het been, het hoofd en/ of de romp, net naar gelang de beweging zich steeds patroonmatig presenteert.

Deze patronen brengen we in kaart. Voorbeeld: draaiende pols-, elleboog- en schouderbeweging, veelal van het lichaam afgericht. Draaiend hoofd- en hals torticollis beweging. Qua handvatting kan men het beste denken aan de KABAT, c.q. P.N.F. handvattingen. Deze handvattingen van Kabat en gestroomlijnd en verfijnd in de BRM, zijn systematisch gerangschikt in volgorde van ontwikkeling van de ontwikkelingsreflexbewegingen baby, peuter, kleuter etc. Na 4 jaren vanaf de geboorte zijn die patronen voltooid.

HALSOPRICHTREFLEXEN
Eerst zijn dat de halsoprichtreflexen waarmee een baby zich opricht, omdraait, in kruiphouding komt, gaat staan, lopen, et cetera. De gestoorde beweging wordt als het ware met deze handgrepen opgevangen en omgevormd tot een antagonistisch petroon, dus precies tegengesteld. (Alle overige ontwikkelings- en bewegingsreflexen worden doorlopen, zoals bijvoorbeeld de tonische lumbale reflex, waarmee de baby zich wil omrollen van buik -naar rugligging, et cetera).

Bij de behandelingshandgrepen wordt gebruik gemaakt van:

 • Omvattende druk op het lichaamsdeel.
 • Tractie aan het lichaamsdeel.
 • Torsietrek, een draaiende trekbeweging waarmee de gewrichten met een aan elkaar tegengestelde draai/trek beweging van de handen, uit elkaar worden bewogen.
 • Een steeds tegengestelde beweging van de handen van de therapeut terwijl deze de patiŽnt nog steeds vast heeft.
 • Uitademen tijdens het bewegen zodra die de tegengestelde richting heeft bereikt, dus tegengesteld aan de dystonische 'reflex' beweging.
 • Eindeloos herhalen van de beweging maar nooit is de beweging hetzelfde. Dit om gewenning te vermijden en het leereffect steeds zo verrassen mogelijk te laten zijn.
 • Nooit staan de handen op dezelfde plaats met de vingers, die diep geÔmplanteerd worden in de huid en spieren van de patiŽnt.
 • De diepe massage die daarmee plaats vindt moet de spierspoeltjes en kapsel -receptoren prikkelen, dusdanig intensief dat de hersengevoelscentra leren dat andere patronen mogelijk zijn tijdens zo'n krampaanval.
 • De krampbeweging wordt omgezet in een precies tegengestelde beweging.
 • De hele ontwikkelingsfase wordt helemaal opnieuw gespeeld vanaf hoofdbeweging tot uiteindelijk het staan,gaan en het verrichten van de gewraakte activiteit. Hier dus het blazen.
 • Acu- of trigger punctuur wordt toegepast in de antagonisten van de krampende spieren
  hiermee een extra sensore prikkel gevend aan de sensore- en associatievelden in de hersen.
 • Doordat de patiŽnt altijd meebeweegt, het is nooit passief, zullen de spierspoeltjes- en kapselreceptoren in een kramptegenwerkend bewegingspatroon informatie verschaffen aan de hersenen.
  Een bewegingsafleermethode zou je het kunnen noemen.
 • De bewegingspatronen worden uitgevoerd vanaf craniaal (schedel) tot en met de voeten.
 • Er wordt gewerkt van centraal naar perifeer, dus uiteindelijk naar beweging van vingers en tenen.
 • De prikkelingen worden gegeven van oppervlakkig naar diep. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke bewegingscommando's.

  Operante conditionering en neuropsychologische effecten.
 • Alle zintuigen worden gebruikt, zoals oogsturing, de ogen sturen alle bewegingen aandachtsgebieden gehoorsturing, geluid, muziek etc. komt vanuit een richting waarheen moet worden bewogen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van kleuren. Bij elke andere beweging steeds een andere kleur getoond.
 • Geuren. De reukzenuw wordt met bijvoorbeeld aparte geuren, parfums en wierook beloond zodra de juiste beweging er verschijnt.
 • Het gevoel, de sensibiliteit van het lichaam wordt geprikkeld door de bovenstaande handgreeptechnieken.
 • Bij juist uitgevoerde bewegingen wordt, al bewegend naar een tegengestelde aan de krampbeweging eindbeweging en eindstand en daarbij wordt er extreem diep en lang uitgeademd.
 • Door de antagonistische patronen (en spiergroepen) te stimuleren, bijvoorbeeld met weerstanden, treedt er een reciproke (via het zenuwstelsel gekruiste ontspanningstechniek) ontspanning op van de krampspieren.
 • De stem van de patiŽnt wordt gebruikt om bij de uitvoering van de juiste, antagonistische beweging deze te laten schreeuwen, zingen etc. Ook muziektherapieaspecten worden gebruikt.

  Dit zijn in het kort de belangrijkste elementen van de door mij ontworpen Blockpoint Relock Methode, voor zover nodig bij dystonie. In de praktijk zeer succesvol gebleken, waarbij acupunctuur met naalden de motoriek ondersteunt.

  Informatie over cursussen, clinics, workshops en behandelingen BR Manueel en BR Acupunctuur Dynamic Dry Needling kunt u hoofdzakelijk verkrijgen bij de heer Jelle de Moor, o.a. Paramedicus. Jelle is vanaf 1 juli 2009 de opvolger van Hans Boschma inzake alle kwesties aangaande Postacademisch Onderwijs in BR M en BR ADDN. Email: info@fysiopunctuur.nl. Daarvůůr vallend onder de activiteiten van de Stichting Sailing Brass. k.v.k. Friesland.


 • 28.3 Blockpoint Reloc