66 - The code of embouchure
Hoofdstuk 66 - Paragraaf 18
66. The code of embouchure

66.18 Breath brake

Weinig aandacht is er, in tegenstelling tot de zangwereld voor de functie en werking van het strottehoofd en de stembanden.

De stembanden zijn een onderdeel van de Breath Brake, het afremmen van de luchtstroom. Hoe hoger je speelt, hoe meer de stembanden zijn gespannen en hoe hoger het strottehoofd staat. Omgekeerd, hoe lager je speelt en/of hoe groter het instrument is dat je bespeelt, hoe lager het strottehoog staat (moet staan) en hoe wijder de stemspleet en dus hoe minder Breath Brake.

De luchtstroom(hoeveelheid) wordt afgeremd door een zich langzaam ontspannend (maar wel aangespannen) diafragma met hulp van de inademings/tussenribspieren.

Verder treedt de luchtstroomafremming plaats in de mondkeelholte, vernauwing van de kaakopening en de lippenspleet. Fouten in dit systeem kunnen optreden door 'Diaphragm' stumble', borst en/of paradoxale ademhaling, spelen met smile and press, squeezing, spelen zonder bouncing technique, te ver naar achteren gepositioneerde onderkaak etc.

Zacht spelen is dan lastig, ook treedt er een geknepen toon op, laag spelen is lastig etc..
Voor de echt ge´nteresseerden: zie 5.10
maar vooral ook 66.266.18 Breath brake