58 - Doping en voeding
Hoofdstuk 58 - Paragraaf 3
58. Doping en voeding

58.3 Vochthuishouding

Dit hoofdstuk is vooral bedoeld voor Militaire Bands, Show/ en Marchingbands, podiummusici, tv solisten etc. Maar verder natuurlijk voor elke blazer die onder zware omstandigheden langdurige krachtsinspanningen moet leveren.Neembij herhaalde problematiek contactn op met d ehuisarts of internist.
Regulatie osmolariteit en volume van de extra cellulaire vloeistof
Factoren in de lichaamsvloeistoffen moeten binnen nauwe grenzen worden gehouden. Dat heet homeostase.

Het constant houden van vochtvolume en de osmolariteit ts van eminent belang.
DEHYDRATIE kan bv leiden tot hersenschade(Dr.Ben Van Cranenburgh/Stichting Iton/ schema’s fysiologie).
Dehydratie is een tekort aan vocht, een verhoogd verlies aan lichaamsvochtigheid, zonder dat er andere vochtigheid wordt opgenomen. Een te groot vochtverlies kan leiden tot problemen in het maagdarmgebied, ademhaling, in de urine of over de de huid, middels zweten
Regulatiemechanismen van verschillende organen, zoals van hersenen, hypofyse, bijnierschors en nieren werken in de normale situatie , op zinvolle wijze samen.

Oorzaken van dehydratie zijn:
1. Zoutverlies (door hypotone dehydratie) nierziekten, sterk zweten. Zoals het geven van zware concerten onder hoge temperaturen, zoals bv bij Militaire Bands, Show- en Marching Bands vaak, in hete kostuums.
2. Waterverlies en dorsten ( door hypertone dehydratie) dorsten, zweten, uitgebreide verbranding. Zie hierboven.
3. Water drinken (door hypotone hydratie) Iets wat je onder hete omstandigheden natuurlijk doet en dan heb je isotone oplossingen nodig en vaak extra zout. Mineraalbevattende drinks, water, mineraal water, vruchtensappen, kruidenthee, sappen of bouillon.
4. Zoutgebruik ( door hypertone hydratie) drop, extreem zout eten

5. Drinken van fysiologisch zout (door isotone hydratie) soep,infuus

6. Verlies van water en zout (door isotone hydratie) bloedverlies etc.diahrree,overgeven etc.

Om tot de verwerking van de hydratieverstoringgen te komen zijn 3 zaken van belang:

Het bloedvolume, de regeling van de bloeddruk en de osmolariteit van de cel.

DE VERWERKING:
Osmosensoren in de hypothalamus, de hersenschors en de neurohypofyse oefenen middels:
Renine, angiotensine, aldosteron en natriumconcentratie invloed uit op de VAS afferens van de nier,
de bijnierschors en daarmee op haar aldosteronwerking op niertubuli.
(Zie via Google op Dr.Ben van Cranenburg Stichting Iton schema’s fysiologie nr. 45, kunt u ook downloaden.
Hiermee wijs ik meteen op Ben’s Elsevier Gezondheidszorguitgaven, serie van 4 , recent over

Toegepaste neurowetenschappen 7e herziene druk
Pijn
Neuropsychologie
Neurorevalidatie
Neurowetenschappen.)

MAATREGELEN OM DE OSMOLARITEIT EN HET BLOEDVOLUME ETC TE REGELEN
ZOUTOPNAME ZIN IN ZOUT- WEL OF NIET
DRINKEN DORST WEL- OF NIET
WATERDIURESE ZOALS OSMOTISCHE DIURESE BIJ DIABETES MELLITUS
ANTIDIURESE
ZOUTEXCRETIE VIA ZWETEN, URINEREN ETC.
ZOUTRETENTIE


58.3 Vochthuishouding