6 - Keelholte
Hoofdstuk 6 - Paragraaf 6
6. Keelholte

6.6 Chakra's

Chakra
Chakra’s zijn afkomstig uit de traditionele geneeskunde van India. De term is ontstaan eeuwen voordat met had gehoord van zenuwen en in het bijzonder van het autonome zenuwstelsel met haar para- en orthosympatische gedeelte alsmede voorzieningen van hormonale aard, die eveneens door het autonome zenuwstelsel worden aangestuurd, samen met de hormonen uit de hypofyse die via het bloed de organen bereiken.

Zoals ook meridianen veronderstelde verbindingslijnen zijn die lichaamsdelen met elkaar verbinden, zie hoofdstuk 5.5, zo zijn de 7 chakra’s denkbeeldige verzamel- en concentratieplaatsen van energie. Met de huidige stand van wetenschap en kennis over neurologie en neurofysiologie is de denkwijze van uit het oude India heel begrijpelijk. Anderzijds leert het observeren van en werken met de chakra’s ons een hele diepe oriëntatie op ons geestelijk, en lichamelijke functioneren. Ons gedrag kan door ons, met de chakra’s in de hand, doeltreffend worden geanalyseerd, en eventueel in verband gebracht met de neuroanatomie, psychologie, etc.

Gemeld moet worden dat klachten in het functioneren van de chakra’s, dwars door alle lagen/weefselsoorten van het lichaam lopen en zich nooit beperken tot een enkele weefselsoort. Te denken valt, net als bij de meridianen aan klachten van huid, bindweefsel, spieren, botten, bloedvaten, zenuwweefsel, organen, lymfevaten en klieren. Veelal staan bloedvatstoornissen centraal omdat daarmee de zuurstofvoorziening in het geding is.
Elke chakra heeft invloed op bepaalde emoties en lichaamsfuncties. Een chakra behoort open te zijn en actief, maar talrijke storingen zijn mogelijk. Als er een chakra niet open staat, niet goed functioneert, zullen anderen dit gaan overcompenseren. In hoofdstuk 6.7 zullen we technieken beschrijven die een chakra kunnen beïnvloeden.


Klik op het plaatje om te vergroten.


Vanuit het oude standpunt geredeneerd zijn chakra’s centra van levenskrachtenergie. Deze energie draait in het rond, als een wiel door het zenuwstelsel en met name ook de ruggengraat. Vergelijking met de huidige kennis van zaken kunnen we de chakra’s het best begrijpelijk maken door ze te koppelen aan de zenuwplexussen als plexus pudendis (schaam - en onderbuikstreek) Plexus sacralis ( heiligbeenstreek, plexus solaris (buik, spijsvertering etc.)plexus brachialis (hieraan kunnen we adem- en hartfunctie koppelen ) maar ook de hoger gelegen zenuwknooppunten, zoals van de hersenzenuwen en hersenstam verwijzen meer naar de hogere chakra van nek, schedelbasis en kruin. Ook boven de schedel bevindt zich een denkbeeldige chakra, die we zouden kunnen vergelijken met een aura.

Dat men steeds een dubbel wiel veronderstelt, elke chakra heeft een aan de voorzijde van het lichaam een deel maar achter in het lichaam is dus ook een deel aanwezig. Deze theorie kun je ook zien, net als de dubbelzijdige aanwezigheid van meridianen (voorbeeld: een galblaasmeridiaan bevindt zich niet alleen aan de rechterzijde maar ook aan de linkerzijde van het lichaam), vanuit de verklaring dat het zenuwstelsel zowel takken naar voren brengt vanuit het ruggenmerg maar ook naar achteren.

Zie afbeelding autonome zenuwstelsel, uit Schema’s fysiologie van Dr. Ben van Cranenburgh, zie ook op internet Stichting Iton: Schema’s fysiologie van Ben van Cranenburgh.Er zijn dus 6 chakra’s verondersteld binnen het lichaam, van stuitje tot kruin en de zevende bevindt zich dus boven het lichaam. De eerste zes komen overeen met de basistoestanden van het hoger bewustzijn, ik zou liever zeggen, bij een normaal functioneren van deze 6 chakra’s is er een toestand van hoger bewustzijn.
Is er echter een storing in één van de zes dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de overige 5.
Een eenvoudig voorbeeld voor muzikanten: een slecht functionerende ademhaling belemmert het musiceren maar ook heeft dat een negatieve invloed op de overige energiekernen (chakra’s).
Er zijn 7 chakra’s en die heten:
1.Muladhara.2. Swadhisthana.3. Manipura.4. Anahata.5. Vishuddha.6. Ajna.7. Sahasrara.
Ik zal nu de 7 chakra’s uiteenzetten maar hun ook in verband brengen met de moderne neurofysiologie en haar zenuwvoorzieningen, vooral de zenuwplexussen (knoop-of zenuwverzamelpunten)

1.Mulhadhara, de wortelchakra. Bijbehorende kleur: rood.
Deze legt het verband tussen het lichaam, de aarde en de wijze waarop je beweegt in de wereld, zowel spiritueel, geestelijk, emotioneel als lichamelijk.
Qua zenuwvoorziening hebben we hier te maken met deels de plexus pudendus maar vooral de onderste takken van de plexus lumbo/sacralis. Alle botten, dikke darm, spieren van onderrug en bekken/billen vallen hieronder. Klachten in dit gebied, die jou stabiliteit zouden moeten verschaffen in zit, staan en gaan, kunnen vanuit deze energiebron klachten geven, in ontlasting én beweging.
Staande musiceren, kan moeilijk worden of onmogelijk. Voor dansers is een goed functionerende Mulhadhara onontbeerlijk.

Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Bij een open en goed functionerende chakra: voel je gauw ergens thuis en bent zeker van je zaak Je voelt je veilig, stabiel en gegrond(met beide voeten stevig op de grond)
Overactief: materialistisch, hebzuchtig, zwaarlijvig en traag.
Onderactief: nervositeit, angst, gebrek aan discipline, haastig en te mager.

2.Swadhisthanna.Kleur: oranje.
Het sacrale chakra. Het betekent zoetheid en ligt ter hoogte van het sacrum het heiligbeen/sacrum. De zenuwvoorziening is die van de plexus pudendis (geslachtsorganen) en de plexus sacralis. Er vallen onder: de nieren, de blaas, de bloedsomloop, de waterhuishouding, de geslachtsklier, de baarmoeder, het bekkengebied, het heiligbeen en de geslachtsorganen. Een overlap naar hoger gelegen zenuwvoorzieningen ligt voor de hand, zoals bv. bij de nieren.
In de acupunctuur zien we bv dat de blaasmeridiaan grotendeels aan de achterzijde van het lichaam verloopt.

Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Open chakra: emotie en seksualiteit zijn goed, je kunt, zonder over-emotioneel te worden je emoties vrij laten gaan en uiten.
Overactief: dwangmatig gedrag, sexverslaafd, overgevoelig en emotioneel reageren.
Onderactief: kan niet genieten, afgepast, gesloten, stijfjes en frigide.

3.Manipura.Kleur: geel.
Schitterend juweel c.q. met edelstenen gevuld. Deze navelchakra wordt geassocieerd met de spijsvertering en betreft energievoorziening van en/of naar maag, lever en milt en verder alvleesklier, dunne darm, buikholte en natuurlijk het autonome of vegetatieve zenuwstelsel. Deze chakra is verantwoordelijk voor alles wat met de spijsvertering te maken heeft en dus met de primaire energievoorzieningen van het lichaam. De plexus solaris is het bijbehorende plexusgebied.

Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Open chakra: je hebt wilskracht en macht, je hebt voldoende zelfwaardering, je kunt spontaan reageren en hebt jezelf onder controle.
Overactief: agressief, dominant en overactief.
Onderactief: passief, verlegen, weinig zelfvertrouwen, besluiteloos.

4.Anahata.Kleur: groen.
Dit is de hartchakra. Bevindt zich in de hartregio. Het betekent ongeschonden of ongedeerd. Dit is de chakra die de ondergelegen chakra’s verbindt met de drie bovengelegen 5, 6 en 7 die te maken hebben met de regulering van het hogere menselijke bewustzijn. Van groot belang is hier het functioneren van de nervus vagus, een parasympatische autonome zenuw, die ook het diafragma innerveert en zelfs organen halverwege de buikstreek parasympatisch beïnvloedt.
Hart, longen en ademhaling staan derhalve onder sterke invloed van deze chakra. En voor ons blazers, essentieel. Een diepe ontspannen ademhaling, een gezond hartritme, een sterk hart en stabiele bloedsomloop zijn hier aan de orde. Lees hier ook de hoofdstukken 65.1/2 en 3.

Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Bij een open hartchakra sta je voor liefde, affectie en vriendelijkheid. Je bent meelevend en vriendelijk en kunt harmonieuze relaties aangaan.
Overactief: jaloers, bezitterig, afhankelijk.
Onderactief: Kritisch, bitter, weinig gevoel voor anderen, eenzaam, verlegen.

5.Vishudda.Kleur: blauw
Deze is gelegen rond de keel, hals en nek en is de chakra voor klank en spraak, ook wel genoemd als de keelchakra. Deze 5e chakra verbindt het lager gelegen hartcentrum met het hoger gelegen voorhoofdchakra(het derde oog) en bemiddelt tussen voelen en denken. Moet enerzijds voorkomen dat de gevoelens de overhand nemen of juist de ratio dat doet. Geven en nemen, aan- en afvoeren van energie.
Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Open chakra: je kunt jezelf goed uiten, zeggen wat er in je omgaat, kunt jezelf uitdrukken letterlijk maar ook op artistiek gebied. Liegen kan het chakra afsluiten.
Overactief: teveel praten, kan slecht naar anderen luisteren.
Onderactief: angst om te spreken, geknepen stemgeluid.

6.Ajna.Kleur: Indigo
Is gesitueerd op het voorhoofd, en heet ook wel het oogchakra. Geldt als het geestelijk centrum voor bewustzijn en oplettendheid. In de moderne neurofysiologie en –psychologie etc. zou je dit het ‘arousal ‘kunnen noemen. De Ajna beïnvloedt de activiteit van alle endocriene klieren. Het beheersen van de werking van deze klieren bevordert uiteraard de gezondheid. Zodra de gedachten tot rust komen en de dualistische denkwijzen worden overstegen, worden de poorten naar de intuïtieve kennis en waarneming geopend en komt de verbinding tot stand met de geestelijke wereld. Speciaal genoemd wordt de Shakta Hakini, de androgyne godheid. Deze vertegenwoordigt zowel het vrouwelijke als het mannelijke aspect van de mens en overstijgt daarmee de dualiteit.

Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Open chakra: Goede intuïtie, goede fantasie en goed voorstellingsvermogen.
Overactief: Te grote fantasiewereld waardoor hoofdpijn, nachtmerries en hallucinaties kunnen optreden.
Onderactief: visieloos, rechtlijnigheid, slecht geheugen en geen inzicht

7.Sahasrara.Kleur: paars.
Deze kruinchakra wordt boven het hoofd gesitueerd en wordt in verband gebracht met verlichting en spiritualiteit. In het streven naar hogere bewustzijnstoestanden speelt de kruinchakra een grote rol.
De cortex en zenuwstelsel spelen hier de grootste rol, met het waarnemen en verwerken, het overdenken.
Het openen van de kruinchakra kan een diep gevoel geven van geluk en harmonie, voorbij de dualiteit. Ervaringen van totaal geluk brengen de mens voorbij het denken. Energie van deze chakra, deze Sahasrara kan en mens brengen tot de Mahatma, ’de grote ziel. Denk hierbij ook eens aan de betekenis van de naam Gandhi, Mahatma Gandhi (+), de grote leider van India.

Karakter en persoonlijkheid, gedrag:
Open chakra: wijsheid en één (willen)zijn met de wereld.
Overactief: spiritueel verslaafd, verward en over intellectueel.
Tekst deels van Anodea Judith en haar Lichtkracht van Chakra’s.
Voor achtergronden en verklaringen, zie hoofdstuk 6.7


6.6 Chakra's