45 - De tong
Hoofdstuk 45 - Paragraaf 4
45. De tong

45.4 Tongue Attacks

Tongue attacks
Plaats van de tongpunt.

We onderscheiden grofweg 2 soorten tongpunt attaques.

1.Staccato met de scherpe tongpunt. Laag dan is de fonetische bijgedachte Th.

Hoog spel aanzet: Taa, Tee, Ti etc.

Middenregisteraanzet dan is een fonetische bijgedachte er tussenin bv Toe, tu etc.

2. Portato met de iets stompere tongpunt. Fonetisch ongeveer gelijke klankvoorstellings- gedachte maar alles begint dus met een D, dus van laag naar hoog van Dh naar Di etc.De tongpunt sluit de tand- en lipopening af met de tongpunt onder tegen de bovenste snijtanden.

Naarmate de aanzet nodig is voor het spelen van hogere tonen zal de tongpunt steeds hoger gaan bewegen.De tongpunt zal meer neigen achter de bovenste snijtanden te bewegen.De tongpunt zal een nog hogere positie in gaan nemen.

De snelheid van het terugtrekken van de tong hangt sterk af van de soort klank die je wilt.

Hoe lichter en scherper je de klank wilt hebben hoe sneller je de tong moet terug trekken en dan ook meteen de luchtgolf erachteraan plaatsen.


___________________________________________________


Een ploffende aanzet kun je bewerkstelligen door de tong tussen de tanden door de lipspleet te laten afsluiten en dan de druk erachter zetten en vervolgens de tong snel terugtrekken. In de jazz komt de plofaanzet wel voor, lekker knallen.

Bij laag spel is de kaakopening het wijdst.

Bij hoog spel het smalst.

De tong staat na de aanzet bij laag spel het verst naar achteren en is redelijk bolvormig.

Bij hoog spel is de tong plat, ook om een grotere luchtsnelheid te verkrijgen.

Bij laag spel is er minder lipspanning als bij hoog spel.

Bij laag spel is de lipopening groter dan bij hoog spel.


45.4 Tongue Attacks