4 - De clinic
Hoofdstuk 4 - Paragraaf 7
4. De clinic

4.7 Onhoorbare inademing

Om nagenoeg onhoorbaar te kunnen inademen dien je een paar regels te volgen:

1.Het mondstuk blijft tegen de bovenlip aan staan. In de speelstand.
2.De onderkaak wordt razendsnel even omlaag bewogen en naar achteren, zodat het vrij komt van het mondstuk, ongeachte het soort Brasses.
3.De mondkeelholte staat in de phonetische OOO-stand.
4.De mondholte staat in elk geval niet in de AAA-, EEE- of III- stand. Dit wekt smile & press op.
5.De lippen volgen de OOO-positie van de mondkeelholte
6.Inademen via de mondhoeken, terwijl het mondstuk 'vast' blijft staan geeft direct een hoorbare en zelfs sissende luchtpassage geluiden. Die worden veroorzaakt door de luchtwerveling en het daardoor optredende Bernouilli-effect over de opzij getrokken mondhoek-lipdelen.


4.7 Onhoorbare inademing