32 - Venturi systeem
Hoofdstuk 32 - Paragraaf 2
32. Venturi systeem

32.2 Venturi & Tapering

Taps toelopen van de venturikamer
Gebleken is dat het taps doen toelopen van de venturikamer in belangrijke mate bepalend is voor de klankvorming, de kleur, het timbre, het toonspectrum. De attack, compressie, het contact met het instrument staan onder sterke invloed van de venturivorm. Verder is de samenhang tussen het luchtuitdrijvende embouchure, de vorm van het mondstuk, de boring van het instrument en vooral ook de flare en vorm van de beker van trompet en trombne van belang.

Snelle venturi
De smal beginnende venturi die wijd eindigt geeft een stevige, vaste en bondig compacte klank. Klank betekent hier grondtoon met veel bovenharmonischen , een brilliant en helder geluid. Vooral voor hoog blazen. De projektie van de toon vr het instrument uit is groter, verder van de beker af dus. Voor het aanblazen van het instrument geldt hier: beter aanspreekbaar en directer in het hogere registers en minder goed in de laagte.

Langzame venturi
Dit in tegenstelling tot de venturi die redelijk wijd begint en zeer wijd eindigt. Hier zullen we een diepere en bredere toon ontdekken. Meer geschikt voor het algemene en symfonische werk. De projektie hier is minder ver en wijder. Spreekt beter aan in het midden en laag. Erg hoog spelen vraagt veel energie.

Dit laatste: vrij naar Christan Griego, die zelf een mondstukkenfabriek beheert voor trombones en tuba's.

Voor beiden types en alle tussenvormen geldt:

Venturi Sneltest op compressie
Arpeggios blazen met alle soorten aanzet: legato, portato, tenuto, staccato, marcato, tongslagen, doodlen, etc. Test vooral ook de arpeggio's van hoog naar laag om de lage aanspreekbaarheid te testen.

Venturi Stijltest
Vanzelfsprekend test je het instrument met de testventuri-leadpipe daarna op andere kwaliteiten.

Venturi Stemmingtest
Van groot belang is het chromatisch testen op de stemming met een stemapparaat van extreem laag naar extreem hoog. Schrijf de testresultaten per te testen venturi pipe op.

Venturi Ademtest
Vitale long Capaciteit (VC) Hoeveel liter kun je maximaal in- en vooral: uitademen. Je vitale capaciteit is hier van belang. Hoeveel liter kun je per ademhaling maximaal uitademen na een maximale inademing (optimaal). De vitale capaciteit staat in directe relatie tot de lichaamslengte. Hoe langer je bent hoe groter doorgaans de V.C.

Hoe is je gaswisselingsniveau? (koolzuur en zuurstof)

Rook je?
Hoeveel alcohol drink je per dag?
Ben je fysiek goed getraind?
Als je dik bent, ben je NIET goed getraind. Je adembeheersing gaat eronder leiden. V.C. ,ESW, gaswisseling: alles zal achteruit gaan.

Ademsteun
Heb je sterke buik- en rugspieren?
Voor de attack, de articulatie, de aanzet, het contact met het instrument en de compressie is dit van het grootste belang.

Leeftijd
Hoe oud ben je? Je zult meestal als je ouder wordt, veranderen van diameters, zowel in het mondstuk, als wel in venturisysteem als wel boring van instrument. Dit om je niveau, wat je zo lang had, zoveel mogelijk te handhaven. Hier blijkt ook weer hoe belangrijk het is dat je verschillende mondstukken hebt in combinatie met verschillende leadpipes. Pak de losse venturipijp in je hand. Probeer na een maximale inademing de lucht er zo snel mogelijk doorheen te blazen, met kracht. Doe dit met alle pijpen.

Hoe is je E.S.W.? (De een seconde waarde)
Hoeveel lucht kun je in n seconde uitademen? En hoeveel door de testpijpen? Hier kan een rol spelen dat je asthmatisch bent of C.O.P.D hebt (Chronic Obstructive Pulmonal Disease). Dat houdt namelijk in dat je niet snel kunt uitademen en dus enerzijds belang kunt hebben bij een snelle venturi qua hoogte maar anderzijds je lucht wel kwijt moet. Dan is de langzame ruime venturi aan de orde. Hierin moet de COPD speler zelf keuzes maken.

Nu kom je voor een moeilijke keus te staan. Welke pijp moet ik nemen. Voor welke stijlen en welke concerten. Je zult na je keuzes in venturi~leadpipes op elke pijp apart moeten studeren om de sensorische associatie velden te informeren in je hersenen. De sensomotorische feedback, ook hierin, moet geoptimaliseerd worden. Ook hier spelen neuropsychologische leerprocessen een rol. Als ik hoog moet, wil ik niet te snel mijn lucht kwijt zijn. Al deze testen moet je ook doen met een nieuw mondstuk, dat is vanzelfsprekend.

Venturi metaalsoort
Steve Haefner benadrukt het belang van het matchen tussen de speler en de metaalsoort. Dat is naar mijn mening ook van groot belang. Hier heb je weer te maken met hetzij kaal koper (brass), hetzij verzilveren, vergulden, roestvrij staal , berellium brons, rood koper, etc. Vanzelfsprekend kun je venturikamers laten verzilveren. Je zult dan moeten testen hoe het klinkt en of het waar is dat zilver zachter klinkt en goud meer briljant. Kaal koper lijkt echter het beste. Roestvrij staal of titanium zijn wel een optie maar kosten veel geld.


32.2 Venturi & Tapering