22 - Longen & Luchtwegen
Hoofdstuk 22 - Paragraaf 2
22. Longen & Luchtwegen

22.2 Longinhoud

De longinhoud wordt alsvolgt ingedeeld:

Ademlucht: 500 cc. Een theekopje kan ongeveer 50 cc bevatten. Dit is de lucht die je in een normale ademsessie in rust per keer verplaatst. Maar je kunt en moet de adem verdiepen als je gaat spelen en dan maak je gebruik van je vitale capaciteit (VC): de grootte hiervan is vooral afhankelijk van je lengte en je bouw. Hoe langer je bent hoe groter de vitale capaciteit is. Een volwassen iemand heeft ongeveer 4 liter, 4000 cc. Iemand van 2.00 meter zou een longinhoud moeten hebben van 7 liter. Deze VC gebruik je eigenlijk altijd bij het spelen, een goede buikribinademing waarbij je ook de schouders moet heffen tijdens het inademen. Dus nooit spelen met een kleine inademing.

Spierkracht:
Een van de redenen is ook dat als je de longen goed vult, de omringende spieren meer kracht kunnen zetten. En geleidelijk sterker worden .

Resonantievoordeel:
Maar ook resonantie~redenen spelen een rol. Hoe voller de borstkas, hoe meer de lucht in de longen meetrilt met de trillingen in het instrument. Een soort klankkast~functie dus.

Bloeddrukdaling:
Het voordeel van een diepe ademing is ook de drukkende en vervolgens aanzuigende werking. op bloed~en lymphestroom in buik, benen en hoofd. Het is dus verrekte gezond om te spelen.

Darmmassage:
Door de pompende werking wordt de buikinhoud voortdurend 'gemasseerd'.
Vanzelfsprekend is dit voor de spijsvertering gunstig. In dit kader geldt nog: omdat je veel speeksel verlies moet je tijdens het repeteren etc. veel water drinken.
Overigens worden je longen niet sterker of groter, door het blazen. Evenmin is aangetoond dat men longemfyseem krijgt van het blazen (Bouhuys).Wel door roken. Bij longemfyseem is het aantal bruikbare ventilatie~longoppervlak belangrijk afgenomen en soms bijna verdwenen.

Complementaire lucht:
De hoeveelheid lucht die je naar een normale inademing er nog extra bij kan aanzuigen. Ook na een gewone uitademing kun je nog lucht kwijt.

Residu of Restlucht:
Er blijft altijd een restlucht achter, anders zouden de longen samenklappen

Voor kinderen met asthmatische bronchitis, dat onder de COPD valt, is het gunstige effect van het blazen dat de constrictie (samentrekken) van de hals der longblaasjes vermindert door het z.g.a.n. Bernouilli~effect. Het blazen veroorzaakt een onderdruk boven de uitgang van de longblaasjes waardoor de uitstromende lucht minder wordt afgeremd. Vroeg beginnen al met de blokfluit en vervolgens klein koper, of houtinstrumenten gaan spelen. Werkt goed op COPD.

Van belang is nog het extreem goed schoon houden van het instrument met het oog op infecties. Ultrasoonreinigen,één keer per half jaar. Elke week met heet zeepwater doorspoelen. Mondstuk elke dag. Geen anderen op je instrument laten spelen.


22.2 Longinhoud