2 - Ontstaan website
Hoofdstuk 2 - Paragraaf 2
2. Ontstaan website

2.2 Mijn onderzoek

Al meer dan twintig jaar werk ik op een zo wetenschappelijk mogelijke wijze aan onderzoek op het gebied van Embouchure en Enbouchure.

Ik startte met het bestuderen van ‘Breithaupt’ voor pianisten, een zeer omvangrijk werk waarin beschreven staat hoe je moet zitten en bewegen. Voor bepaalde te spelen concertstukken werden ook de benodigde spieren en bewegingen beschreven.

Vervolgens wierp ik mij op de talloze vioolmethodes en werd het steeds ingewikkelder. Ans Samama weet daar alles van omdat zij met hulp van Yehudi Menuhin en zijn leerlingen vanuit Mensendieck een goed, beknopt boek schreef over houding en beweging. “Muscle control for musicians” heet het door Bohn, Scheltema en Holkema uitgegeven boek. Ik was bij de uitreiking in Queekhoven.

Zelf zette ik mij achter de typemachine om “Koperblazen in de Praktijk” te schrijven. Het is te vinden bij de Tille in Leeuwarden (ISBN: 90-70628-04-X). Hierin staat een uitvoerig röntgenonderzoek met dwarsdoorsneden door keel, mond, tongbeen en kaken, dat ik uitgevoerd heb in het Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden en waarin ik al aantoonde hoe de Embouchure in elkaar zit.

Het onderzoek laat zien dat het lichaam kennelijk, neurofysiologisch gezien, simpelweg als een fietspomp werkt als er een klank geproduceerd moet worden. Het is dan echter wel een ingewikkelde fietspomp met sluismechanismen. Daarover later meer. Mijn dank gaat dus uit naar Jelle Kuipers, hij rust in vrede.


2.2 Mijn onderzoek