16 - Akoestiek vervolg
Hoofdstuk 16 - Paragraaf 4
16. Akoestiek vervolg

16.4 De Tomatis

Audio-Psycho-Fonologie (APF) naar Tomatis voor stem en instrumentgebruik

De APF Luistertherapie is een zeer effectief hulpmiddel gebleken bij de behandeling van het gehoor, en daarmee van de spraak, de stem en het bespelen van een instrument. De therapie is gebaseerd op het horen (Audio) en reproduceren van klanken (Fonologie), waardoor ook Psychische veranderingen plaatsvinden met daarbij verbeteringen van de stem, de houding, het gedrag en de motoriek. De methode is geworteld op het baanbrekende theoretische en experimentele werk van de Parijse KNO arts Prof. A.A. Tomatis. Vooral muziek van Mozart wordt via een koptelefoon en een schedelvibrator beluisterd. Het geluid wordt afgeregeld met filters, vertragingen en links/rechts intensiteiten op de persoonlijke aspecten van de persoon. De nadruk ligt hierbij op de directe relatie tussen het gehoor en het gebruik van de stem of van een instrument voor klankproductie. Mozart muziek wordt toegepast vanwege de rijkdom aan hoge frequenties, aan harmonie en het universele karakter. Deze methode traint de zenuwcellen en banen, zo ook het mechanisme van het middenoor en de balans tussen de twee hersenhelften door de contralaterale (kruislingse) aansturing via de oren.


Klik op het plaatje om te vergroten


De Tomatis
Fenomenale denker, verguisd in zijn omgeving, veracht, vernederd, ontslagen, beschimpt, en uiteindelijk erkend door de Franse Overheid en nu wereldfaam met een onvoorstelbaar geniale methode in uitwendige gehoorreparatie.

Het evenwicht tussen de eigen en de buitenwereld wordt be´nvloed door de balans van bot- en luchtgeleiding. De therapie is er op gericht die balans te optimaliseren, waarbij de botgeleiding (via schedel en skelet) cruciaal is voor terugkoppeling naar de eigen stem en voor contact met het instrument. De luchtgeleiding (via de oren) is van belang voor de presentatie naar buiten.
Klik op het plaatje om te vergroten


Gedetailleerde informatie: www.luistertherapie.nl


16.4 De Tomatis