12 - Gebit en kaken
Hoofdstuk 12 - Paragraaf 6
12. Gebit en kaken

12.6 Inspanningsretractie

Een in de praktijk zeer veel voorkomende embouchure-probleem is de door mij zogenoemde: INSPANNINGSRETRACTIE. Of meer praktisch, de antagonistische terugtrek-beweging van de onderkaak.Waarom antagonistisch? De terugtrek beweging van de onderkaak bij inspannend spel zoals luider spelen, sneller spelen en vooral hoger spelen is precies de verkeerde beweging.


Klik op het plaatje om te vergroten


Analyse van de retractie van de onderkaak:

Zodra deze (Inspannings Retractie=IR) blazer, zowel op brasses als op hout zich moet inspannen op het instrument, meer druk wil geven, of meer spanning, of snellere beweging , treedt er een automatische verkeerde reflex op waardoor het volgende gebeurt.

1. De onderkaak wordt naar achteren getrokken
2. De kaakholte wordt meer gesloten
3. De bijbehorende spierbewegingen vinden plaats:
- De onderlip wordt onder de bovenlip getrokken pucker en/of smile embouchure treedt op.
- De luchtstroom wordt hierdoor afgeknepen in de lipspleet. Een geknepen toon ontstaat. Men kan niet meer ontspannen, zowel niet laag als hoog spelend.
4. De mondhoeken worden opzij getrokken. Voortgaande smile&press/ pucker treedt op.
5. De tongbodemspieren worden verkort tussen onderkaakaanhechting en tongbeen etc.
6. De kin wordt puntig, terwijl die juist bol moet staan.
7. De luchtdruk wordt opgevoerd in de mondkeelholte, maar de lucht kan moeilijk weg.
8. De hals- en keelspieren verkrampen. Strakke plooien treden op rond mond en hals, rond de kinlijn.
9. De nek wordt iets voorover gebogen waardoor de hals in de verdrukking komt met de luchtpijp.
10. De borst wordt erbij geheven terwijl de buik wordt ingetrokken. Dat is precies het verkeerde.
11. Het hoofd wordt naar achteren getrokken en tegelijk iets gebogen!
Deze foutieve en zeer schadelijke speelhouding wordt veel aangetroffen in de blazerswereld. Muzikanten die met het instrument naar beneden wijzend spelen, werken het zelf in de hand. De leadpipe moet vrijwel horizontaal staan. En de kruin van het hoofd, dient uitgestrekt te zijn.

REMEDIE CONTRA INSPANNINGSRETRACTIE VAN DE ONDERKAAK BIJ BLAZERS
Zit of sta rechtop.
Strek de kruin van het achterhoofd.
Adem diep in met de buikrib-inademing, eerst de flanken vullend,dan buik en borst, alles in één beweging.
Speel met open kaakstand.
Breng altijd eerst de onderkaak naar voren.
Adem altijd goed in zie hoofdstuk 4: onhoorbaar inademen.
Breng het hoofd niet voorover maar zeker niet achterover.
Speel met in gedachten de OOO stand, zie eerder.
Breng de mondhoeken naar elkaar toe maar houdt in het centrum ,binnen het mondstuk, de lipspleet open.
Knijp de lippen nooit op elkaar.
Begin deze oefeningen laag en zacht spelend, geleidelijk luider en hoger gaan spelen met elke keer de juiste kaak-lip, en hoofdhouding.

Het herstel van deze kwaal kan 3 maanden duren. Schaf een bastuba mondstuk aan. Ga ermee Noiseless Airbuzzen en zie dat de stand als vanzelf herstelt. Geloof geen leraren die beweren dat op een ander mondstuk spelen schadelijk is. Dat zijn bakerpraatjes zonder enige fundering.


12.6 Inspanningsretractie